Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту Анотація   PDF
N. R. Sokhor, S. I. Shkrobot, O. Y. Budarna, A. M. Musiienko
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Актуальні питання реконструктивної хірургії гомілкових артерій (oгляд літератури) Анотація   PDF
Y. M. Dybiak
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Актуальні питання та перспективи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів Анотація   PDF
V. B. Semianchuk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Актуальність вивчення природно-осередкових захворювань у рамках викладання медичної паразитології Анотація   PDF
T. I. Shevchuk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ, ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАТРИМКИ РОСТУ ПЛОДА Анотація   PDF
С.Є. Косілова
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Аналіз антенатальних факторів ризику при багатоплідній вагітності Анотація   PDF
О. V. Kravchenko
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Аналіз асоціації C1173T поліморфізму гена вітамін K-епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском Анотація   PDF
Ye. I. Dubovyk, V. Yu. Harbuzova, A. V. Ataman
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Аналіз випадків азооспермії в пацієнтів медичного центру лікування безпліддя Анотація   PDF
K. A. Vladychenko
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Аналіз виробничого травматизму за територіальною диференціацією у динаміці за 2008-2012 роки Анотація   PDF
O. M. Krekoten
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Аналіз впливу факторів визрівання когорт за народженням на географічний розподіл ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань Анотація   PDF
V. P. Klymeniuk, O. M. Ocheredko
 
Том 20, № 2 (78) (2016) АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ ІЗ ГЕНОТИПАМИ ГЕНА ENOS (GLU298ASP) У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Й ОЖИРІННЯ Анотація   PDF
П.Г. Кравчун, О.І. Кадикова, С.О. Крапівко
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Аналіз лейкоцитарної формули крові за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту Анотація   PDF
O. V. Bilookyi, Yu. Ye. Rohovyi, V. V. Bilookyi
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Аналіз модифікації 6-річної виживаності інвалідів внаслідок гострого інфаркту міокарда та інсульту клінічними факторами на основі моделі пропорційного ризику Кокса Анотація   PDF
V. P. Klymeniuk, O. M. Ocheredko
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Аналіз оперативних втручань при патології щитоподібної залози в Чернівецькій області Анотація   PDF
V. V. Bilookyi, N. P. Tkachuk, M. I. Sheremet, Y. V. Hyrla
 
Том 22, № 1 (85) (2018) Аналіз показників катехоламінів у вагітних із загрозою передчасних пологів Анотація   PDF
V. G. Korniyenko
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Аналіз рівня експресії матриксних металопротеїназ 2 та 9 імуноцитохімічним методом діагностики у хворих на рак гортані з реґіонарними метастазами Анотація   PDF
О. V. Kovtunenko, S. M. Tymchuk, B. V. Shportko
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Аналіз результатів комплексного моніторування ефективності лікування бронхіальної астми Анотація   PDF
O. M. Besh
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Аналіз результатів спермограм медичного центру лікування безпліддя Анотація   PDF
K. A. Vladychenko, L. T. Savchuk
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Аналіз результативності навчання слухачів підготовчого відділення для громадян України Буковинського державного медичного університету у 2013-2014 навчальному році Анотація   PDF
A. M. Hrozav, V. O. Chornous, O. O. Perepelytsia
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Аналіз стійкості капілярів, міграції лейкоцитів та епітеліальних клітин слизової оболонки при протезуванні повними знімними протезами у хворих на ЦД типу 2 Анотація   PDF
O. O. Maksimov, A. B. Belikov, V. P. Havaleshko
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Аналіз та динаміка популяції інвазивного виду павуків Spermophora senoculata (Duges, 1836) Анотація   PDF
A. V. Hoian, M. M. Fedoriak, N. M. Shumko
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Аналіз факторів виникнення природжених вад розвитку у родинах із випадками непліддя в анамнезі Анотація   PDF
N. V. Zborovska, N. S. Lukianenko
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Аналіз якості лікувально-реабілітаційних заходів в осіб з бронхообструктивними захворюваннями та обґрунтування сучасних підходів до їх удосконалення Анотація   PDF
V. I. Shevchuk, V. Y. Zaburianova, M. V. Vernyhorodska, I. A. Iliuk, V. S. Vernyhorodskyi
 
Том 20, № 1 (77) (2016) АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩАЯ ПРАКТИКА – СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА» В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ Анотація   PDF
О.В. Синяченко, М.В. Ермолаева, Г.С. Такташов, Л.М. Пасиешвили, Е. Д. Егудина, А.Б. Власенко
 
Том 19, № 4 (76) (2015) АНАТОМІЧНІ ВАРІАНТИ БУДОВИ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ І НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ СИНУСИТИ Анотація   PDF
С.А. Левицька
 
51 - 75 з 1010 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>