Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ПОРІВНЯЛЬНА АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ ПОХІДНИХ ІМІДАЗОЛІВ ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ Анотація   PDF
V.K. Svizhak
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Порівняльна ефективність і вплив β-адреноблокаторів та івабрадину на показники систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів зі стабільною стенокардією Анотація   PDF
S. V. Shirokova
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛУБОВОЇ КИШКИ В НОРМІ ТА ПРИ АТРЕЗІЇ В НОВОНАРОДЖЕНИХ Анотація   PDF
O.P. Antonyuk, V.Yu. Ershov
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Порівняльна оцінка ефективності різних типів антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння Анотація   PDF
О. V. Shaparenko, P. G. Kravchun
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНОВЛЕННЯ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ФРОНТАЛЬНИХ ЗУБІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕП РІЗНИМИ НАНОКОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ Анотація   PDF
О.М. Солтис, В.М. Батіг
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Порівняльна характеристика мостоподібних протезів з мініінвазивним препаруванням опорних зубів (огляд літератури) Анотація   PDF
M. M. Sorohan, A. B. Belikov
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Порівняльна характеристика перебігу і завершення багатоплідної та одноплідної вагітності після запліднення in vitro та переносу ембріонів у порожнину матки Анотація   PDF
L. I. Sehedii, О. I. Prokopiv
 
Том 20, № 3 (79) (2016) Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів з явищем турбулентності серцевого ритму і без нього, у межах однотипної патології Анотація   PDF
A. I. Vytryhovskyy
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Порівняльна характеристика фуросеміду і торасеміду щодо показників якості життя та клініко-функціонального статусу хворих на хронічну серцеву недостатність Анотація   PDF
M. G. Mukhamedova
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Порівняльний аналіз вмісту вітаміну D у населення різних клімато-географічних зон Карпатського регіону Анотація   PDF
V. V. Povorozniuk, I. V. Pankiv
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Порівняльний аналіз показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа із різним клінічним перебігом дерматозу Анотація   PDF
M. V. Storozhuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Порівняльний аналіз успішності функціонування ортодонтичних мікроімплантів та мініпластин Анотація   PDF
E. D. Babov, T. B. Khersonskaya, N. A. Borchenko
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЯЖКОСТІ СТАНУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРАНЗИТОРНИМИ ІШЕМІЧНИМИ АТАКАМИ ТА В РІЗНІ ПЕРІОДИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Анотація   PDF
Г.В. Безсмертна, Ю.О. Безсмертний
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Порівняння впливу кондиційованого середовища від мезенхімальних стовбурових клітин людини та інтерферону-α на розвиток популяції пухлинних клітин MCF-7 Анотація   PDF
T. S. Herheliuk, O. M. Perepelytsina, M. V. Sydorenko
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Порівняння впливу ліпіну як основи ліпосомальної форми ліпофлавону на функціональний стан нирок у щурів за умов модельної патології Анотація   PDF
O. M. Horoshko
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Порівняння ефективності плазмаферезу та комплексної протиоксидантної терапії у хворих із поєднаним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, O. O. Ursul, V. S. Smandych
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Порівняння можливостей дуплексного сканування і контрастної ангіографії в діагностиці морфофункціональних особливостей ураження артеріального русла (огляд літератури) Анотація   PDF
Y. M. Dybiak
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Порівняння морфологічних особливостей сегментів спинного мозку плода людини зі спинномозковою грижею та плодів людини без аномалій розвитку Анотація   PDF
V. S. Shkolnikov, Y. Y. Guminskyi, V. A. Tykholaz
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ПОРУШЕННЯ ЕМБРІОГЕНЕЗУ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
K.A. Vladychenko
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Порушення мікробіоценозу товстої кишки у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД Анотація   PDF
V. D. Moskaliuk
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ЖІНОК, ЩО ХВОРІЮТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ Анотація   PDF
О.В. Романюк
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Порушення реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові та загальної імунологічної реактивності організму у постраждалих з мінно-вибуховою травмою на першому тижні після поранення, як передумова розвитку інфекції ран Анотація   PDF
V. M. Kondratiuk
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Посилення мотивації студентів стоматологічного факультету до самостійної позааудиторної роботи з метою підвищення ефективності навчального процесу Анотація   PDF
N. S. Melnyk, V. I. Gerelyuk, A. S. Melnychuk, G. M. Melnychuk, I. R. Kostyuk, G. D. Semeniuk
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Постімплантаційна фібриляція передсердь у хворих старших вікових категорій з неішемічною патологією серця Анотація   PDF
D. Yu. Uzun, G. S. Taktashov, O. V. Sinyachenko, N. V. Grona
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Поширенiсть гіпергомоцистеїнемії, дисліпідемії та субклінічного запального синдрому у хворих з повторними ішемічними атаками та інсультами Анотація   PDF
G. V. Bezsmertna
 
726 - 750 з 1010 результатів << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>