Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Прогнозування та передумови розвитку ускладненого перебігу травматичного ушкодження печінки Анотація   PDF
V. P. Poliovyi, F. G. Kulachek, Y. V. Kulachek
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Прогностична роль гіпергомоцистеїнемії при переношуванні вагітності за результатами ROC-аналізу Анотація   PDF
N. Y. Boguslavskaia
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Прогностична роль клінічних даних і молекулярно-біологічних тканинних маркерів при великофракційному передопераційному опроміненні раку гортані Анотація   PDF
I. D. Kostyshyn, E. V. Lukach, A. A. Tumanova, R. A. Levandovsky, V. R. Romanchуk, T. B. Bodnaruk, G. A. Hyrna
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПІВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЛЕПТИНУ (ARG223GLN) У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Й ОЖИРІННЯ Анотація   PDF
O.I. Kadykova
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Продукція і рецепція чинників росту в плаценті при фізіологічній вагітності та ускладненою гестозом Анотація   PDF
O. A. Kuzmina
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ БАЛАНС ЛЕГЕНЬ ЗА УМОВ КАРАГІНІНОВОГО ПЛЕВРИТУ ТА КОРОТКОТРИВАЛО ГІПЕРФУНКЦІ ЕПІФІЗА Анотація   PDF
О.М. Ларичева, О.І. Цебржинський, В.С. Черно
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Протеолітична та фібринолітична активність плазми крові при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень Анотація   PDF
T. P. Tsyntar
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Протимікробні засоби в продуктах харчування – нова загроза формуванню антибіотикорезистентності мікроорганізмів Анотація   PDF
V. V. Patraboy, D. V. Rotar
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Профілактика виникнення порушень фетоплацентарного комплексу в ранні терміни гестації при низькій плацентації Анотація   PDF
S. V. Pecheriaha, I. N. Marynchynа
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Профілактика передчасних пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень Анотація   PDF
V. V. Harbuziuk
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ПРОФІЛАКТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЖІНОК ГРУП РИЗИКУ. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ Анотація   PDF
А.В. Гошовська, І.В. Бирчак, В.М. Гошовський
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Професійні і соціально-психологічні проблеми адаптації студентів-переселенців медиків та основні напрямки їх педагогічної підтримки Анотація   PDF
I. S. Mykhaloiko, O. Ya. Mykhaloiko, I. Ya. Mykhaloiko, I. R. Popadynets
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Процеси фагоцитозу при антигенному навантаженні та їх корекція Анотація   PDF
B. M. Verveha
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Психоемоційні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей Анотація   PDF
M. I. Dats-Opoka, O. Z. Hnateyko, T. Y. Tsiolko
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Психоемоційна напруженість операторів в умовах групової діяльності Анотація   PDF
V. G. Tsurkan
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Психоемоційний стан хворих із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, які застосовували різні засоби розвантаження кінцівки Анотація   PDF
D. S. Pryimenko
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Психоемоційний стан хворих на ішемічну хворобу серця, яким проведено аортокоронарне шунтування, та потреба у психологічному супроводі Анотація   PDF
R. V. Nesterak
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Психоемоційний статус та стан церебрального кровообігу у пацієнтів молодого віку з неврологічними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта Анотація   PDF
Fadi Haza Faya Shadid
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Психологічні проблеми вагітності та перинатального періоду Анотація   PDF
I. S. Tymkiv
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
О.С. Юрценюк
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Психологічна дезадаптація жінок з передменструальним синдромом Анотація   PDF
L. V. Pakharenko
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Психолого-педагогічна культура викладацького складу вищого медичного закладу в контексті принципів Болонського процесу Анотація   PDF
O. M. Panko
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (огляд літератури) Анотація   PDF
O. S. Yurtseniuk, N. S. Karvatska, S. D. Savka, S. S. Rotar, V. I. Kuryk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) РІВЕНЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 У ПАЦІЄНТІВ З ЕСЕНЦІЙНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ТЕЛМІСАРТАНУ АБО ОЛМЕСАРТАНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ З АТОРВАСТАТИНОМ Анотація   PDF
Є.Я. Скляров, О.М. Бочар
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Рівень інтоксикації організму та еластичність судин новонароджених щурят – нащадків щурів, які підлягали дії тютюнового диму Анотація   PDF
T. V. Gorbach, V. Yu. Yunusov, S. N. Martynova
 
776 - 800 з 1010 результатів << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >>