Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВОСТІ БРОНХІВ У ДІТЕЙ ІЗ ФЕНОТИПОМ АСТМИ ПІЗНЬОГО ПОЧАТКУ ЗАЛЕЖНО ВІД АЦЕТИЛЯТОРНОГО СТАТУСУ Анотація   PDF
О.О. Шахова
 
Том 22, № 4 (88) (2018) Показники обміну заліза у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень Анотація   PDF
A. V. Kovchun, V. V. Kmyta, I. M. Medvedeva, L. N. Prystupa
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Показники окиснювальної модифікації білків сироватки крові у довгожителів Прикарпаття Анотація   PDF
R. V. Kozovyi, H. M. Ersteniuk
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Показники системного імунітету у хворих на вульгарні вугри з різним ступенем тяжкості – мешканців йододефіцитного регіону Анотація   PDF
Y. P. Karvatska, О. І. Denysenko
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Показники системного імунітету у хворих на піодермії з різним клінічним перебігом Анотація   PDF
M. O. Dashkо, O. I. Denysenkо
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Поляризаційні властивості гістологічних зрізів тканин щитоподібної залози на тлі стресового навантаження Анотація   PDF
T. M. Boychuk, A. A. Khodorovska, G. M. Chernikova, K. M. Chala, S. B. Yermolenko
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ПОРІВНЯЛЬНА АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ ПОХІДНИХ ІМІДАЗОЛІВ ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ Анотація   PDF
V.K. Svizhak
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Порівняльна ефективність і вплив β-адреноблокаторів та івабрадину на показники систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів зі стабільною стенокардією Анотація   PDF
S. V. Shirokova
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛУБОВОЇ КИШКИ В НОРМІ ТА ПРИ АТРЕЗІЇ В НОВОНАРОДЖЕНИХ Анотація   PDF
O.P. Antonyuk, V.Yu. Ershov
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Порівняльна оцінка ефективності різних типів антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння Анотація   PDF
О. V. Shaparenko, P. G. Kravchun
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНОВЛЕННЯ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ФРОНТАЛЬНИХ ЗУБІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕП РІЗНИМИ НАНОКОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ Анотація   PDF
О.М. Солтис, В.М. Батіг
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Порівняльна характеристика мостоподібних протезів з мініінвазивним препаруванням опорних зубів (огляд літератури) Анотація   PDF
M. M. Sorohan, A. B. Belikov
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Порівняльна характеристика перебігу і завершення багатоплідної та одноплідної вагітності після запліднення in vitro та переносу ембріонів у порожнину матки Анотація   PDF
L. I. Sehedii, О. I. Prokopiv
 
Том 20, № 3 (79) (2016) Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів з явищем турбулентності серцевого ритму і без нього, у межах однотипної патології Анотація   PDF
A. I. Vytryhovskyy
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Порівняльна характеристика фуросеміду і торасеміду щодо показників якості життя та клініко-функціонального статусу хворих на хронічну серцеву недостатність Анотація   PDF
M. G. Mukhamedova
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Порівняльний аналіз вмісту вітаміну D у населення різних клімато-географічних зон Карпатського регіону Анотація   PDF
V. V. Povorozniuk, I. V. Pankiv
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Порівняльний аналіз показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа із різним клінічним перебігом дерматозу Анотація   PDF
M. V. Storozhuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Порівняльний аналіз успішності функціонування ортодонтичних мікроімплантів та мініпластин Анотація   PDF
E. D. Babov, T. B. Khersonskaya, N. A. Borchenko
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЯЖКОСТІ СТАНУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРАНЗИТОРНИМИ ІШЕМІЧНИМИ АТАКАМИ ТА В РІЗНІ ПЕРІОДИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Анотація   PDF
Г.В. Безсмертна, Ю.О. Безсмертний
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Порівняння впливу кондиційованого середовища від мезенхімальних стовбурових клітин людини та інтерферону-α на розвиток популяції пухлинних клітин MCF-7 Анотація   PDF
T. S. Herheliuk, O. M. Perepelytsina, M. V. Sydorenko
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Порівняння впливу ліпіну як основи ліпосомальної форми ліпофлавону на функціональний стан нирок у щурів за умов модельної патології Анотація   PDF
O. M. Horoshko
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Порівняння ефективності плазмаферезу та комплексної протиоксидантної терапії у хворих із поєднаним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, O. O. Ursul, V. S. Smandych
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Порівняння можливостей дуплексного сканування і контрастної ангіографії в діагностиці морфофункціональних особливостей ураження артеріального русла (огляд літератури) Анотація   PDF
Y. M. Dybiak
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Порівняння морфологічних особливостей сегментів спинного мозку плода людини зі спинномозковою грижею та плодів людини без аномалій розвитку Анотація   PDF
V. S. Shkolnikov, Y. Y. Guminskyi, V. A. Tykholaz
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ПОРУШЕННЯ ЕМБРІОГЕНЕЗУ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
K.A. Vladychenko
 
801 - 825 з 1124 результатів << < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>