Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 2 (78) (2016) РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ І КЛІТИННА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Анотація   PDF
І.В. Бондарчук, Л.П. Сидорчук, І.Й. Сидорчук
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Рівень естрадіолу у хворих на системний червоний вовчак різного репродуктивного віку: зв'язок із перебігом захворювання та структурно-функціональним станом кісткової тканини Анотація   PDF
L. P. Denyschych, S. V. Shevchuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Рівень загального фібриногену як фактор кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла Анотація   PDF
L. M. Strilchuk
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Рівні ростового фактору диференціювання 15, N-кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду та структурно-функціональний стан серця у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, які перенесли інфаркт міокарда Анотація   PDF
V. D. Syvolap, Ya. V. Zemlianyi
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Рання діагностика тяжких комбінованих імунодефіцитів Анотація   PDF
L. V. Kostiuchenko
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Рання та відстрочена реакція клітин кори скроневої частки великих півкуль головного мозку щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження Анотація   PDF
Т. I. Kmet
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт Анотація   PDF
I. Y. Sydorchuk, L. I. Sydorchuk, S. A. Levytska, N. A. Kaspruk, R. I. Sydorchuk, L. P. Sydorchuk, A. S. Sydorchuk
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Ревматоїдний артрит: сучасні принципи діагностики та лікування (огляд літератури) Анотація   PDF
N. T. Vatutin, A. S. Smyrnova, A. N. Sheveliok, G. G. Taradin
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Результати досліджень психологічних особливостей хворих на глосодинію Анотація   PDF
V. N. Kulyhina, I. A. Dorosh
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Результати електронно-мікроскопічного дослідження структурних особливостей дентину зубів людини у віковому аспекті Анотація   PDF
V. I. Struk
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Результати клінічного обстеження пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом Анотація   PDF
V. N. Kulyhina, A. V. Povsheniuk
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ НЕВІРУСНОГО ПОХОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ L-КАРНІТИНУ Анотація   PDF
V.P. Prysyazhnyuk
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ Анотація   PDF
V.K. Tashchsuk, O.S. Polianska, T.N. Amelina
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Результати спермограм Медичного центру лікування безпліддя Анотація   PDF
K. A. Vladychenko
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Результати хірургічного лікування пацієнтів із різними клініко-морфологічними характеристиками інтракраніальних аневризматичних крововиливів Анотація   PDF
S. O. Dudukina, Y. Y. Kobeliatskyi, O. M. Tolubaiev
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) РЕМОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР СТІНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ПЕРЕБІГУ ЇЇ ВИРАЗКИ В УМОВАХ КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ Анотація   PDF
T.I. Harhula
 
Том 19, № 4 (76) (2015) РЕСПІРАТОРНІ ЗМІНИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ РЕВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ЗА РІК ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАД Анотація   PDF
Г.С. Такташов
 
Том 20, № 1 (77) (2016) РЕЦЕНЗІЯ на навчальний посібник «Основи фармакогнозії і фітотерапії» Анотація   PDF
Т.М. Бойчук, О.І. Волошин, Р.Б. Косуба
 
Том 20, № 1 (77) (2016) РЕЦЕНЗІЯ на підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» Анотація   PDF
В.П. Пішак, І.Й. Сидорчук
 
Том 20, № 3 (79) (2016) Ризик персистувального перебігу фенотипу ранньої бронхіальної астми у дітей (результати проспективного когортного спостереження) Анотація   PDF
L. О. Bezrukov, О. К. Кoloskova, T. L. Bezrukova, N. О. Shevchenko
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Ризик розвитку артеріальної гіпертензії залежно від поліморфізму T393C гена α-субодиниці G-білка Анотація   PDF
I. A. Dudсhenko
 
Том 22, № 1 (85) (2018) Ризик формування природжених вад розвитку в новонароджених, матері яких проживають в умовах геохімічного неблагополуччя (аналіз секційного матеріалу за 10 років) Анотація   PDF
O. V. Vlasova
 
Том 20, № 3 (79) (2016) РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ЕМБРІОТОПОГРАФІЇ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ БАРАБАННОЇ ПОРОЖНИНИ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
О.Д. Сапунков, А.Л. Косаківський, Л.О. Сапункова
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) РОЗВИТОК АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН ШЛУНКА У ПЛОДІВ 4-6-ГО МІСЯЦІВ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
А.О. Loitra, А.А. Shkrobanets, О.М. Boichuk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) РОЗВИТОК КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯК КОГНІТИВНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Г.С. Московко
 
801 - 825 з 1010 результатів << < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>