Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Психоемоційна напруженість операторів в умовах групової діяльності Анотація   PDF
V. G. Tsurkan
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Психоемоційний стан хворих із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, які застосовували різні засоби розвантаження кінцівки Анотація   PDF
D. S. Pryimenko
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Психоемоційний стан хворих на ішемічну хворобу серця, яким проведено аортокоронарне шунтування, та потреба у психологічному супроводі Анотація   PDF
R. V. Nesterak
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Психоемоційний статус та стан церебрального кровообігу у пацієнтів молодого віку з неврологічними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта Анотація   PDF
Fadi Haza Faya Shadid
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Психологічні проблеми вагітності та перинатального періоду Анотація   PDF
I. S. Tymkiv
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
О.С. Юрценюк
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Психологічна дезадаптація жінок з передменструальним синдромом Анотація   PDF
L. V. Pakharenko
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Психолого-педагогічна культура викладацького складу вищого медичного закладу в контексті принципів Болонського процесу Анотація   PDF
O. M. Panko
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (огляд літератури) Анотація   PDF
O. S. Yurtseniuk, N. S. Karvatska, S. D. Savka, S. S. Rotar, V. I. Kuryk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) РІВЕНЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 У ПАЦІЄНТІВ З ЕСЕНЦІЙНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ТЕЛМІСАРТАНУ АБО ОЛМЕСАРТАНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ З АТОРВАСТАТИНОМ Анотація   PDF
Є.Я. Скляров, О.М. Бочар
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Рівень інтоксикації організму та еластичність судин новонароджених щурят – нащадків щурів, які підлягали дії тютюнового диму Анотація   PDF
T. V. Gorbach, V. Yu. Yunusov, S. N. Martynova
 
Том 20, № 2 (78) (2016) РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ І КЛІТИННА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Анотація   PDF
І.В. Бондарчук, Л.П. Сидорчук, І.Й. Сидорчук
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Рівень естрадіолу у хворих на системний червоний вовчак різного репродуктивного віку: зв'язок із перебігом захворювання та структурно-функціональним станом кісткової тканини Анотація   PDF
L. P. Denyschych, S. V. Shevchuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Рівень загального фібриногену як фактор кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла Анотація   PDF
L. M. Strilchuk
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Рівні ростового фактору диференціювання 15, N-кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду та структурно-функціональний стан серця у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, які перенесли інфаркт міокарда Анотація   PDF
V. D. Syvolap, Ya. V. Zemlianyi
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Рання діагностика тяжких комбінованих імунодефіцитів Анотація   PDF
L. V. Kostiuchenko
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Рання та відстрочена реакція клітин кори скроневої частки великих півкуль головного мозку щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження Анотація   PDF
Т. I. Kmet
 
Том 22, № 4 (88) (2018) Раціональний контроль артеріального тиску під час пологів у жінок з артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
I. Ye. Humenna, V. Yu. Dobrianska, S. M. Heriak
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт Анотація   PDF
I. Y. Sydorchuk, L. I. Sydorchuk, S. A. Levytska, N. A. Kaspruk, R. I. Sydorchuk, L. P. Sydorchuk, A. S. Sydorchuk
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Реакція клітин кори лобової частки великих півкуль головного мозку щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження Анотація   PDF
T. I. Kmet
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Ревматоїдний артрит: сучасні принципи діагностики та лікування (огляд літератури) Анотація   PDF
N. T. Vatutin, A. S. Smyrnova, A. N. Sheveliok, G. G. Taradin
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Резистентність до діуретиків при хронічній серцевій недостатності, шляхи подолання Анотація   PDF
O. V. Stopinchuk
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Результати досліджень психологічних особливостей хворих на глосодинію Анотація   PDF
V. N. Kulyhina, I. A. Dorosh
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Результати електронно-мікроскопічного дослідження структурних особливостей дентину зубів людини у віковому аспекті Анотація   PDF
V. I. Struk
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Результати клінічного обстеження пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом Анотація   PDF
V. N. Kulyhina, A. V. Povsheniuk
 
876 - 900 з 1124 результатів << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>