Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ НЕВІРУСНОГО ПОХОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ L-КАРНІТИНУ Анотація   PDF
V.P. Prysyazhnyuk
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ Анотація   PDF
V.K. Tashchsuk, O.S. Polianska, T.N. Amelina
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Результати спермограм Медичного центру лікування безпліддя Анотація   PDF
K. A. Vladychenko
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Результати хірургічного лікування пацієнтів із різними клініко-морфологічними характеристиками інтракраніальних аневризматичних крововиливів Анотація   PDF
S. O. Dudukina, Y. Y. Kobeliatskyi, O. M. Tolubaiev
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) РЕМОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР СТІНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ПЕРЕБІГУ ЇЇ ВИРАЗКИ В УМОВАХ КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ Анотація   PDF
T.I. Harhula
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Ремодулювання серця у пацієнтів із хронічною хворобою нирок різної етіології Анотація   PDF
B. T. Daminov, Sh. S. Abdullayev, D. A. Egamberdieva
 
Том 19, № 4 (76) (2015) РЕСПІРАТОРНІ ЗМІНИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ РЕВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ЗА РІК ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАД Анотація   PDF
Г.С. Такташов
 
Том 20, № 1 (77) (2016) РЕЦЕНЗІЯ на навчальний посібник «Основи фармакогнозії і фітотерапії» Анотація   PDF
Т.М. Бойчук, О.І. Волошин, Р.Б. Косуба
 
Том 20, № 1 (77) (2016) РЕЦЕНЗІЯ на підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» Анотація   PDF
В.П. Пішак, І.Й. Сидорчук
 
Том 20, № 3 (79) (2016) Ризик персистувального перебігу фенотипу ранньої бронхіальної астми у дітей (результати проспективного когортного спостереження) Анотація   PDF
L. О. Bezrukov, О. К. Кoloskova, T. L. Bezrukova, N. О. Shevchenko
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Ризик розвитку артеріальної гіпертензії залежно від поліморфізму T393C гена α-субодиниці G-білка Анотація   PDF
I. A. Dudсhenko
 
Том 22, № 1 (85) (2018) Ризик формування природжених вад розвитку в новонароджених, матері яких проживають в умовах геохімічного неблагополуччя (аналіз секційного матеріалу за 10 років) Анотація   PDF
O. V. Vlasova
 
Том 20, № 3 (79) (2016) РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ЕМБРІОТОПОГРАФІЇ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ БАРАБАННОЇ ПОРОЖНИНИ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
О.Д. Сапунков, А.Л. Косаківський, Л.О. Сапункова
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) РОЗВИТОК АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН ШЛУНКА У ПЛОДІВ 4-6-ГО МІСЯЦІВ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
А.О. Loitra, А.А. Shkrobanets, О.М. Boichuk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) РОЗВИТОК КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯК КОГНІТИВНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Г.С. Московко
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Розвиток маткових труб наприкінці плодового періоду онтогенезу людини Анотація   PDF
B. Yu. Banul, F. D. Marchuk
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Розповсюдженість основних стоматологічних захворювань та потреба військовослужбовців в ортопедичному лікуванні (огляд літератури) Анотація   PDF
K. Y. Naumenko, O. B. Belikov
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Розповсюдженість та особливості клінічних проявів захворювань тканин пародонта у хворих на хронічний панкреатит Анотація   PDF
N. V. Chornii
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Розподіл алельних варіантів гена mЕРНХ у хворих на муковісцидоз гомозигот за мутацією F508DEL Анотація   PDF
N. V. Rohovyk, N. V. Vishtak, H. V. Makukh, L. J. Bober
 
Том 20, № 1 (77) (2016) РОЗПОДІЛ АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ЗА А69314G ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА ТNАР У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМОМ У КУРЦІВ І ТИХ, ЩО НЕ КУРЯТЬ Анотація   PDF
І.О. Розуменко, В.Ю. Гарбузова, О.В. Атаман
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Роль і місце шкільної стоматології в профілактиці основних стоматологічних захворювань у дітей Анотація   PDF
O. V. Denga, O. E. Reyzvikh
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) РОЛЬ АДИПОКІНІВ У РЕГУЛЯЦІЇ КІСТКОВОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ М’ЯКИХ ТКАНИН ПАРОДОНТА Анотація   PDF
V.F. Cheremisina
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Роль електроенцефалографії у вивченні статево-вікових особливостей лікворної системи в дітей пубертатного віку Анотація   PDF
T. S. Komshuk, N. M. Kucher
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Роль кардіогемодинамічних змін у прогнозуванні перебігу артеріальної гіпертензії на фоні цукрового діабету 2-го типу з ожирінням Анотація   PDF
B. O. Shelest
 
Том 22, № 4 (88) (2018) Роль коморбідної патології при виразкових гастродуоденальних кровотечах Анотація   PDF
O. V. Syniachenko, N. V. Gmoshinskiy, M. V. Ermolaeva, V. V. Pylypenko
 
901 - 925 з 1124 результатів << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>