Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ХАРАКТЕР СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА ПРИ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ГЕНДЕРНО- ВІКОВИХ ВІДМІННОСТЯХ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕ Q-ІНФАРКТОМ МІОКАРДА Анотація   PDF
О.В. Щербак
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ХАРАКТЕР ЦИРКАДНОЇ І ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В ЖІНОК ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОЇ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ, ЇЇ ТЯЖКОСТІ І ТРИВАЛОСТІ Анотація   PDF
С.О. Сулим
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Характеристика антропогенного забруднення поверхневих водойм Українського Придунав’я поліхлорованими біфенілами Анотація   PDF
L. J. Kovalchuk, A. V. Mokienko, K. K. Tsymbaliuk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО УШКОДЖЕННЯ ТА СТАНУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК ІЗ НАЯВНІСТЮ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Анотація   PDF
С.Д. Новиченко
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ (МЕТАБОЛІТОТРОПНИХ) МЕХАНІЗМІВ НЕЙРОРЕТИНОПРОТЕКТИВНОЇ АКТИВНОСТІ МЕЛАТОНІНУ ПРИ ТЕРАПІЇ МОДЕЛЬНОЇ КОНТУЗІЇ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА Анотація   PDF
К.М. Komnatska, I.L. Chereshniuk, O.A. Khodakivskyi, A.V. Melnyk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІПІДНОГО ДИСБАЛАНСУ КРОВІ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК Анотація   PDF
Л.О. Зуб, С.В. Роборчук, М.С. Березова
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Характеристика ліпідтранспортної системи у хворих при гіпогепаринемії Анотація   PDF
S. H. Kotiuzhynska, A. I. Hozhenko
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Характеристика окремих показників системного імунітету у вагітних із безсимптомною бактеріурією Анотація   PDF
L. V. Rynzhuk, V. Ye. Rynzhuk
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Характеристика показників екскреторної та кислотнорегулювальної функцій нирок за умов дії солей алюмінію у статевонезрілих та статевозілих щурів Анотація   PDF
Y. M. Vepryuk
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Характеристика режиму дня у школярів із головним болем перенапруження Анотація   PDF
A. V. Vozniak
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Характеристика та шляхи використання стовбурових клітин кордової крові (огляд літератури) Анотація   PDF
D. B. Dombrowskyi, Y. R. Pshyborovska, K. I. Yakovets, V. V. Savin, Y. V. Olinyk, V. V. Maksymiuk
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ПАТОГЕННОСТІ ТА ЗДАТНОСТІ ДО БІОПЛІВКОУТВОРЕННЯ В ЕНТЕРОКОКІВ, ВИДІЛЕНИХ ВІД ХВОРИХ НА УРОЛОГІЧНУ ПАТОЛОГІЮ Анотація   PDF
Л.Г. Мироненко, О.Г. Перетятко, Ю.А. Ягнюк, Р.В. Куцик
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ХВОРОБОМОДИФІКУЮЧЕ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ Анотація   PDF
Л.В. Журавльова, М.О. Олійник
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Хвороботворна флора при піопневмотораксі та її чутливість до антибіотиків Анотація   PDF
V. V. Boiko, D. Ye. Lopatenko
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ХИРУРГИЧЕСКИЕ И МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПЕРФОРАНТНЫХ ВЕНАХ ГОЛЕНИ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) Анотація   PDF
Д.А. Касьян
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ: ІДЕОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ Анотація   PDF
I.V. Gerush, V.L. Таrallo
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Хронічне обструктивне захворювання легень: позалегеневі прояви Анотація   PDF
N. V. Chaplynska, V. T. Rudnyk, K. S. Symchych
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Хроноперіодичність екскреторної, іонорегулювальної та кислоторегулювальної функцій нирок Анотація   PDF
V. G. Khomenko
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ І ВМІСТ АДИПОКІНІВ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ПОЄДНАНИЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ Анотація   PDF
О.І. Fediv, T.P. Tsyntar, V.I. Ushakov
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Цитокіновий статус і матриксна металопротеїназа-9 у пацієнтів із кардіоренальним синдромом на тлі хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2-го типу Анотація   PDF
A. V. Narizhna, P. G. Kravchun, N. G. Ryndina
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Часова організація фізіологічних функцій у ссавців. Участь структур головного мозку Анотація   PDF
R. Yе. Bulyk, I. V. Herush, V. P. Pishak, Y. Y. Rohovyi
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Частота виявлення активних форм гелікобактерної інфекції на слизовій різних зон шлунка у хворих на хронічний гелікобактеріоз при їх плановому тестуванні (результати 697 досліджень) Анотація
A. A. Avramenko
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Частота виявлення гостриків, лямблій, аскарид і токсокар у жінок із первинним непліддям Анотація   PDF
V. O. Sklyarova
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ЧАСТОТА НУЛЬОВОГО ГЕНОТИПУ ГЕНА GSTТ1 У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ВАРІАНТА РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКОБАКТЕРІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ Анотація   PDF
Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів, Е.В. Леснік
 
Том 22, № 1 (85) (2018) Чи впливає показник маси тіла дитини при народженні на персистування бронхіальної астми у періоді шкільного віку? Анотація   PDF
Ye. P. Ortemenka, N. I. Kalutska, N. M. Kretsu, E. Z. Trekush, N. M. Shevchuk
 
951 - 975 з 985 результатів << < 34 35 36 37 38 39 40 > >>