Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Стан кардіоваскулярних порушень та їх корекція у хворих на хронічне легеневе серце Анотація   PDF
V. N. Pogorelov, V. V. Brek, N. D. Telegina, E. P. Maslova, N. A. Lisitskaya
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Стан компонентів сполучної тканини та системного протеолізу у хворих на хронічний панкреатит та ожиріння Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, V. S. Smandych
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) СТАН КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ ДИСЛІПІДЕМІЙ Анотація   PDF
А.О. Sypalo, P.G. Kravchun, О.І. Kadykova, І.О. Iniutochkina
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Стан ліпідного спектра крові в гострому періоді повторного ішемічного інсульту Анотація   PDF
A. V. Kulmatytskyi
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Стан обміну біогенних моноамінів і процесів їх окиснювального дезамінування у хворих на гастроканцерогенез Анотація   PDF
I. M. Vasylieva, E. A. Shevchenko, Yu. A. Vinnyk, V. I. Zhukov, A. S. Tkachenko
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка Анотація   PDF
I. M. Vasylieva, N. V. Krasnoselskyi, I. A. Wyshnytska, V. I. Zhukov, S. A. Denysenko
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) СТАН ОКЛЮЗІЙНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ДО НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ Анотація   PDF
V.P. Nespriadko, Yu.Yu. Moroz, N.V. Lyseiko
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) СТАН ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ПЕЧІНКИ ТА КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ, ТЕМНОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ Анотація   PDF
N.V. Davydova, I.M. Yaremiy
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) СТАН ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ, ТЕМНОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ Анотація   PDF
N.V. Davydova, N.P. Gryrorieva
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Стан перекисного окиснення білків за оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози Анотація   PDF
O. S. Fedoruk, V. I. Zaitsev, K. A. Vladychenko, I. I. Iliuk, V. V. Vizniuk, M. S. Stepanchenko
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Стан пероксидного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту при медикаментозно-індукованих ураженнях печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз Анотація   PDF
T. I. Grydzhuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Стан показників неспецифічної резистентності у хворих на екзему з різним клінічним перебігом Анотація   PDF
N. A. Stepan
 
Том 19, № 4 (76) (2015) СТАН ПРО- І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІ- ТА КОМОРБІДНОСТІ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ Анотація   PDF
Л.О. Волошина
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Стан прооксидантної системи крові та ендогенної інтоксикації у хворих на червоний плоский лишай Анотація   PDF
N. B. Brodovska
 
Том 22, № 1 (85) (2018) Стан психічного здоров'я хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки Анотація   PDF
I. I. Vakalyuk
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Стан психоемоційної сфери у хворих на поліноз у фазі загострення Анотація   PDF
O. V. Harmider, A. I. Gozhenko
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) СТАН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПІДЛІТКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У РІЗНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗА РІЗНИМИ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
L.F. Kaskova, V.M. Batih, I.I. Abramchuk
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Стан системи NO-синтаза/аргіназа плазми крові та лімфоцитів у жінок із непліддям та аскаридозом Анотація   PDF
V. O. Sklyarova, L. P. Biletska, N. B. Panasyuk
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень Анотація   PDF
T. P. Tsintar
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Стан системи гемостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням Анотація   PDF
A. Y. Stupnytska
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Стан тканин пародонта у провідників пасажирських вагонів Чернівецького вузла Львівської залізниці Анотація   PDF
V. I. Struk, V. M. Batih, T. S. Boichuk
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Стан тканин ротової порожнини щурів в умовах моделювання метаболічного синдрому Анотація   PDF (Русский)
T. A. Pyndus, A. E. Denga, E. K. Tkachenko
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Стан травматизму в Сумській області Анотація   PDF
V. D. Shyschuk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Стан функціонального ниркового резерву у хворих на цукровий діабет 2-го типу Анотація   PDF
E. S. Kuznetsova, S. G. Kuznetsov, V. V. Shuhtyn, L. M. Bobryk, A. I. Gozhenko
 
Том 21, № 3 (83) (2017) СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ БЕЗ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА В АНАМНЕЗІ Анотація   PDF
I.A. Svintsitskyi
 
951 - 975 з 1099 результатів << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >>