Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Випадок помилково негативного результату ГЕЛІК-тесту у хворого на хронічний неатрофічний гастрит після блювання жовчю Анотація   PDF (Русский)
А. О. Аvramenko
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ВИПАДОК УСПІШНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДРАКОВИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ШЛУНКА, ДО ЯКИХ ПРИЗВЕЛО ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ ПРОТОННОЇ ПОМПИ, У ХВОРОЇ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ Анотація   PDF (Русский)
A.A. Avramenko
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Випадок формування медіогастральної виразки у хворого на хронічний неатрофічний гастрит під час рубання дров Анотація   PDF
A. A. Avramenko
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Виявлення внутрішньоклітинних «депо» активних форм гелікобактерної інфекції при їх ранньому формуванні за рівнем натуральних кілерів Анотація   PDF
A. A. Avramenko
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВПЕРШЕ ВСТАНОВЛЕНИМ ДІАГНОЗОМ Анотація   PDF
N.V. Cherepii
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Вклад співробітників кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету в розвиток дерматовенерологічної служби Чернівецької області Анотація   PDF
O. I. Denysenko, T. P. Vysochanska, M. P. Perepichka, M. Y. Haevska, L. O. Hulei, Y. P. Karvatska
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ Анотація   PDF
Р.Т. Камилова, Г.Б. Бабаева, З.Ф. Мавлянова, Л.М. Башарова
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОКИНЕТИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ НЕАТРОФИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ Анотація   PDF
А.А. Авраменко
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ВМІСТ АФК+, РІ+, ANV+ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ ЧЕРЕПНОМОЗКОВОЇ ТРАВМИ ЗАЛЕЖНО ВІД МОРФОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛОВНОГО МОЗКУ Анотація   PDF
З.В. Салій
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Вміст заліза в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах Анотація   PDF
M. G. Semchyshyn, B. V. Zadorozhna
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ВМІСТ ТОЛ-ПОДІБНОГО РЕЦЕПТОРА 4 У ДІТЕЙ ІЗ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ Н. PYLORI ІНФЕКЦІЇ Анотація   PDF
В.М. Дудник, Н.О. Буглова
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ВМІСТ У ПЛАЗМІ КРОВІ ДЕЯКИХ МАРКЕРІВ ПОШКОДЖЕННЯ ЕНДОТЕЛІЮ ТА ПОКАЗНИКИ ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛАТАЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНОЇ ДИСКОГЕННОЇ ЛЮМБАЛГІЇ Анотація   PDF
Fadi Xaza Fajas Chadid, І.І. Кrychun
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Вміст цинку в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах Анотація   PDF
M. G. Semchyshyn, V. M. Shevaga, B. V. Zadorozhna
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вологозберігаючі та паропроникні властивості ранозаживляючих нановмісних біорозчинних полімерів Анотація   PDF
O. Y. Popadyuk, S. M. Genyk, M. V. Melnyk, A. V. Pizhuk
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Вплив L-карнітину на показники ендотеліальної дисфункції і фактори запалення в пацієнтів із гострим інфарктом міокарда без зубця Q Анотація   PDF
B. A. Aliavi, Sh. A. Iskhakov, Sh. K. Muminov, A. K. Tursunbaiev, P. M. Tolipov, M. G. Muhamedova
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ВПЛИВ «СЕЛЕН АКТИВУ» НА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТАБОЛІЗМ В ЕРИТРОЦИТАХ, ЯКІ ЗНАХОДИЛИСЯ ПІД ДІЄЮ ТОЛУОЛУ IN VITRO Анотація   PDF
І.В. Іоффе, І.С. Гайдаш, О.В. Бурцев, Е.О. Глазков
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ВПЛИВ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ НА ПЕРЕБІГ ТА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХВОРИХ НА ПОЛІНЕЙРОПАТІЮ Анотація   PDF
В.В. Оржешковський
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Вплив інсулінорезистентності на структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка у чоловіків із неускладненою артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
M. Y. Kolesnyk
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив ішемії-реперфузії головного мозку на стан Bcl-2-залежних антиапоптичних механізмів гіпокампа щурів із цукровим діабетом Анотація   PDF
T. M. Boychuk, O. M. Nika
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вплив антибіотика на показники неспецифічного імунітету в нирках щурів з адреналіновим стресом Анотація   PDF
O. S. Fedoruk, V. T. Stepan, I. I. Іlyuk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Вплив аторвастатину на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла Анотація   PDF
O. V. Psarova
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Вплив аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти на вміст лептину крові у хворих на артеріальну гіпертензію Анотація   PDF
Z. M. Kit, L. M. Strilchuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Вплив базової антиішемічної терапії на стан гемодинаміки у пацієнтів із стабільною хворобою коронарних артерій Анотація   PDF
T. A. Ilashchuk, S. V. Shirokova, I. V. Okipniak
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Вплив вітамінів С та Е на процеси ліпопероксидації та активність NO-синтазної системи в підшлунковій залозі щурів на тлі адреналін-індукованого стресу Анотація   PDF
T. I. Bondarchuk
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив величини індексу маси тіла на вміст вітаміну D у населення Прикарпатського регіону Анотація   PDF
I. V. Pankiv
 
126 - 150 з 932 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>