Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ВПЛИВ «СЕЛЕН АКТИВУ» НА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТАБОЛІЗМ В ЕРИТРОЦИТАХ, ЯКІ ЗНАХОДИЛИСЯ ПІД ДІЄЮ ТОЛУОЛУ IN VITRO Анотація   PDF
І.В. Іоффе, І.С. Гайдаш, О.В. Бурцев, Е.О. Глазков
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ВПЛИВ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ НА ПЕРЕБІГ ТА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХВОРИХ НА ПОЛІНЕЙРОПАТІЮ Анотація   PDF
В.В. Оржешковський
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Вплив інсулінорезистентності на структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка у чоловіків із неускладненою артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
M. Y. Kolesnyk
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив ішемії-реперфузії головного мозку на стан Bcl-2-залежних антиапоптичних механізмів гіпокампа щурів із цукровим діабетом Анотація   PDF
T. M. Boychuk, O. M. Nika
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вплив антибіотика на показники неспецифічного імунітету в нирках щурів з адреналіновим стресом Анотація   PDF
O. S. Fedoruk, V. T. Stepan, I. I. Іlyuk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Вплив аторвастатину на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла Анотація   PDF
O. V. Psarova
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Вплив аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти на вміст лептину крові у хворих на артеріальну гіпертензію Анотація   PDF
Z. M. Kit, L. M. Strilchuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Вплив базової антиішемічної терапії на стан гемодинаміки у пацієнтів із стабільною хворобою коронарних артерій Анотація   PDF
T. A. Ilashchuk, S. V. Shirokova, I. V. Okipniak
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Вплив вітамінів С та Е на процеси ліпопероксидації та активність NO-синтазної системи в підшлунковій залозі щурів на тлі адреналін-індукованого стресу Анотація   PDF
T. I. Bondarchuk
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Вплив вітаміну D на клініко–патогенетичний перебіг множинного склерозу Анотація   PDF
L. M. Zheliba, A. I. Semenenko, S. L. Malyk, H. I. Hrebtiy
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив величини індексу маси тіла на вміст вітаміну D у населення Прикарпатського регіону Анотація   PDF
I. V. Pankiv
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Вплив високоактивної антиретровірусної терапії на функціональний стан серцево-судинної системи (огляд літератури) Анотація   PDF
Kh. I. Vozna
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Вплив внутрішньоклітинних «депо» гелікобактерної інфекції на достовірність дихального тесту при тестуванні хворих на хронічний неатрофічний гастрит Анотація   PDF
A. A. Avramenko
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ВПЛИВ ГЕРПЕСВІРУСІВ НА ІМУННИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТІВ, НЕІНФІКОВАНИХ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ Анотація   PDF
М.О. Соколенко, В.Д. Москалюк, А.А. Соколенко
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ВПЛИВ ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА ВЕЛИЧИНИ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРУ НА ПЕРЕБІГ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ НА ТЛІ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯ Анотація   PDF
О.І. Федів, О.Б. Мельник
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вплив донатора оксиду азоту на стан коагуляційного гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом типу 2 Анотація   PDF
D. V. Shorikova, E. I. Shorikov
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вплив еколого-ценотичних умов на хімічний склад рослинної сировини Centaurea сarpatica Porc Анотація   PDF
N. Yu. Luchkiv
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Вплив експериментального алоксанового діабету на морфологію легеневих структур щурів віку прогресивного росту Анотація   PDF
T. P. Teslyk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Вплив експериментального жовчного перитоніту на оптичну густину плазми крові та функціональний стан нирок Анотація   PDF
O. V. Bilookyi, Yu. Ye. Rohovyi, V. V. Bilookyi
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Вплив загальної анестезії на пізнавальні функції породіль після кесарева розтину Анотація   PDF
О. О. Volkov
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН, КУЛЬТИВОВАНИХ В АПОПТОЗ-ІНДУКОВАНОМУ ОТОЧЕННІ НА АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ В ІШЕМІЧНІЙ ТКАНИНІ Анотація   PDF
І.О. Комаревцева, А.А. Чеботарьова, Т.П. Яковлева, О.А. Журба, Ю.В. Кравцова, К.В. Комаревцева, Р.П. Морару-Бурлеску
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ВПЛИВ КРОВОВТРАТИ НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ЦИТОКІНІВ СИРОВАТКИ КРОВІ В ПЕРІОД ГОСТРОЇ РЕАКЦІЇ НА КРАНІОСКЕЛЕТНУ ТРАВМУ Анотація   PDF
Р.М. Борис, Т І. Дзхецюх
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Вплив крововтрати на динаміку показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на краніоскелетну травму Анотація   PDF
T. А. Zayets
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив лізату клітин кісткового мозку на біохімічні показники крові мишей та розвиток аденокарциноми Ерліха Анотація   PDF
O. M. Perepelytsina, O. V. Yastrebova, O. M. Yakumchuk, S. V. Bezuglyi, N. P. Yurchenko, M. V. Sydorenko, L. I. Ostapchenko
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Вплив мікрофлори кишечнику на патогенез перебігу хронічних ускладнених анальних тріщин Анотація   PDF
A. H. Iftodii, I. M. Kozlovska, O. A. Olenovych, O. V. Bilyk, S. P. Brodovs’kyi
 
151 - 175 з 1010 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>