Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Вплив високоактивної антиретровірусної терапії на функціональний стан серцево-судинної системи (огляд літератури) Анотація   PDF
Kh. I. Vozna
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Вплив внутрішньоклітинних «депо» гелікобактерної інфекції на достовірність дихального тесту при тестуванні хворих на хронічний неатрофічний гастрит Анотація   PDF
A. A. Avramenko
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ВПЛИВ ГЕРПЕСВІРУСІВ НА ІМУННИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТІВ, НЕІНФІКОВАНИХ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ Анотація   PDF
М.О. Соколенко, В.Д. Москалюк, А.А. Соколенко
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ВПЛИВ ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА ВЕЛИЧИНИ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРУ НА ПЕРЕБІГ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ НА ТЛІ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯ Анотація   PDF
О.І. Федів, О.Б. Мельник
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вплив донатора оксиду азоту на стан коагуляційного гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом типу 2 Анотація   PDF
D. V. Shorikova, E. I. Shorikov
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вплив еколого-ценотичних умов на хімічний склад рослинної сировини Centaurea сarpatica Porc Анотація   PDF
N. Yu. Luchkiv
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Вплив експериментального жовчного перитоніту на оптичну густину плазми крові та функціональний стан нирок Анотація   PDF
O. V. Bilookyi, Yu. Ye. Rohovyi, V. V. Bilookyi
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Вплив загальної анестезії на пізнавальні функції породіль після кесарева розтину Анотація   PDF
О. О. Volkov
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН, КУЛЬТИВОВАНИХ В АПОПТОЗ-ІНДУКОВАНОМУ ОТОЧЕННІ НА АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ В ІШЕМІЧНІЙ ТКАНИНІ Анотація   PDF
І.О. Комаревцева, А.А. Чеботарьова, Т.П. Яковлева, О.А. Журба, Ю.В. Кравцова, К.В. Комаревцева, Р.П. Морару-Бурлеску
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ВПЛИВ КРОВОВТРАТИ НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ЦИТОКІНІВ СИРОВАТКИ КРОВІ В ПЕРІОД ГОСТРОЇ РЕАКЦІЇ НА КРАНІОСКЕЛЕТНУ ТРАВМУ Анотація   PDF
Р.М. Борис, Т І. Дзхецюх
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Вплив крововтрати на динаміку показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на краніоскелетну травму Анотація   PDF
T. А. Zayets
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив лізату клітин кісткового мозку на біохімічні показники крові мишей та розвиток аденокарциноми Ерліха Анотація   PDF
O. M. Perepelytsina, O. V. Yastrebova, O. M. Yakumchuk, S. V. Bezuglyi, N. P. Yurchenko, M. V. Sydorenko, L. I. Ostapchenko
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Вплив мікрофлори кишечнику на патогенез перебігу хронічних ускладнених анальних тріщин Анотація   PDF
A. H. Iftodii, I. M. Kozlovska, O. A. Olenovych, O. V. Bilyk, S. P. Brodovs’kyi
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Вплив малої дози метанолу на ультраструктуру хоріоретинального комплексу очей щурів у ранні терміни експерименту Анотація   PDF
N. І. Molchanyuk
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Вплив мелатоніну на стан глутатіонової системи печінки щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації Анотація   PDF
N. V. Davydova
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ВПЛИВ МЕТФОРМІНУ НА КАРДІОВАСКУЛЯРНИЙ РИЗИК У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ІЗ ОЖИРІННЯМ ТА ПОРУШЕННЯМ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ НА СТАДІЇ ПРЕДІАБЕТУ Анотація   PDF
T.S. Vatseba
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Вплив наночастинок срібла декаедричної форми на стан системи про- та антиоксидантного захисту у щурів Анотація   PDF
N. J. Andriychuk, L. I. Vlasyk
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив обмеження спонтанної локомоторної активності на перебіг синдрому спастичності за умови експериментальної травми спинного мозку та імплантації матриксу NeuroGeltm, асоційованого з нейрогенними стовбуровими клітинами Анотація   PDF
V. I. Kozyavkin, V. I. Tsymbaliuk, V. V. Medvediev, O. A. Rybachuk, N. G. Draguntsova
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ВПЛИВ ОДНОРАЗОВОГО ВВЕДЕННЯ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ БАЛАНС У КРОВІ ТА ТКАНИНІ НИРОК ЗА УМОВ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК Анотація   PDF
T.M. Unhurian, І.І. Zamorskyi
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Вплив патології періодонта на загальний стан організму. Сучасні методи медикаментозного лікування періодонтиту постійних зубів: переваги та недоліки (огляд літератури) Анотація   PDF
I. R. Kostiuk
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вплив періодичних механічних вібрацій на артеріальний тиск людини Анотація   PDF
V. M. Nahirnyak, A. E. Branashko, I. G. Kifichuk
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Вплив персистувального запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень на стан слизових бар’єрів бронхів і кишечнику (огляд літератури) Анотація   PDF
S. V. Kovalenko
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ВПЛИВ ПОЄДНАННЯ ВИСОКОЖИРОВОЇ ДІЄТИ ТА ТІОЛАКТОНОВОЇ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ НА МАСО-РОСТОВІ ПАРАМЕТРИ ТА БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ СТАНУ ПЕЧІНКИ У УРІВ Анотація   PDF
D.O. Nekrut, N.V. Zaichko
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки на якість життя пацієнтів після реваскуляризаційних втручань Анотація   PDF
I. I. Vakaliuk
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Вплив подвійного інгібітору ЦОГ-2/5-ЛОГ на функціонування системи L-аргінін/NO у сироватці крові щурів при експериментальній виразці шлунка Анотація   PDF
O. P. Khavrona
 
151 - 175 з 932 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>