Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Вплив мікрофлори кишечнику на патогенез перебігу хронічних ускладнених анальних тріщин Анотація   PDF
A. H. Iftodii, I. M. Kozlovska, O. A. Olenovych, O. V. Bilyk, S. P. Brodovs’kyi
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Вплив малої дози метанолу на ультраструктуру хоріоретинального комплексу очей щурів у ранні терміни експерименту Анотація   PDF
N. І. Molchanyuk
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Вплив мелатоніну на стан глутатіонової системи печінки щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації Анотація   PDF
N. V. Davydova
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ВПЛИВ МЕТФОРМІНУ НА КАРДІОВАСКУЛЯРНИЙ РИЗИК У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ІЗ ОЖИРІННЯМ ТА ПОРУШЕННЯМ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ НА СТАДІЇ ПРЕДІАБЕТУ Анотація   PDF
T.S. Vatseba
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Вплив наночастинок срібла декаедричної форми на стан системи про- та антиоксидантного захисту у щурів Анотація   PDF
N. J. Andriychuk, L. I. Vlasyk
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив обмеження спонтанної локомоторної активності на перебіг синдрому спастичності за умови експериментальної травми спинного мозку та імплантації матриксу NeuroGeltm, асоційованого з нейрогенними стовбуровими клітинами Анотація   PDF
V. I. Kozyavkin, V. I. Tsymbaliuk, V. V. Medvediev, O. A. Rybachuk, N. G. Draguntsova
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ВПЛИВ ОДНОРАЗОВОГО ВВЕДЕННЯ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ БАЛАНС У КРОВІ ТА ТКАНИНІ НИРОК ЗА УМОВ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК Анотація   PDF
T.M. Unhurian, І.І. Zamorskyi
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Вплив патології періодонта на загальний стан організму. Сучасні методи медикаментозного лікування періодонтиту постійних зубів: переваги та недоліки (огляд літератури) Анотація   PDF
I. R. Kostiuk
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Вплив персистувального запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень на стан слизових бар’єрів бронхів і кишечнику (огляд літератури) Анотація   PDF
S. V. Kovalenko
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ВПЛИВ ПОЄДНАННЯ ВИСОКОЖИРОВОЇ ДІЄТИ ТА ТІОЛАКТОНОВОЇ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ НА МАСО-РОСТОВІ ПАРАМЕТРИ ТА БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ СТАНУ ПЕЧІНКИ У УРІВ Анотація   PDF
D.O. Nekrut, N.V. Zaichko
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки на якість життя пацієнтів після реваскуляризаційних втручань Анотація   PDF
I. I. Vakaliuk
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Вплив подвійного інгібітору ЦОГ-2/5-ЛОГ на функціонування системи L-аргінін/NO у сироватці крові щурів при експериментальній виразці шлунка Анотація   PDF
O. P. Khavrona
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ІЗ НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ Анотація   PDF
Л.В. Татарчук, Р.М. Гнатюк, С.Н. Вадзюк
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Вплив реосорбілакту на механізми регуляції балансу іонів натрію у хворих на тяжкий сепсис Анотація   PDF
V. M. Konovchuk, A. V. Andrushchak, S. O. Akentiev
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив синдрому обструктивного апное сну на функціональний стан нирок у хворих на артеріальну гіпертензію Анотація   PDF
N. A. Krushynska, Yu. M. Sirenko
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ВПЛИВ СТРЕСУ НА ОРГАНІЗМ САМЦІВ І САМИЦЬ ЩУРІВ З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ГІПОКСІЇ Анотація   PDF
Yu.M. Ordynskyi, М.О. Riabokon, O.V. Denefil
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ВПЛИВ СТРУМУ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ LIGA SURE НА СТРУКТУРУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ВУЗЛОВОМУ ЗОБІ Анотація   PDF
Т.В. Єрмакова
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Вплив тривалої терапії статинами на мікроелементний обмін у хворих на ішемічну хворобу серця Анотація   PDF
V. I. Klymenko
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ ТЕРАПІЇ СТАТИНАМИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Анотація   PDF
В.І. Клименко, І.П. Вакалюк, І.Г. Купновицька, І.П. Кутинська
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ВПЛИВ ТРИВОГИ ТА ДЕПРЕСІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Анотація   PDF
В.М. Корнацький, Д.М. Мороз
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Вплив тридцятиденної тампонади перфторорганічними сполуками на ультраструктуру сітківки кролика Анотація   PDF
D. V. Zhmuryk, N. E. Dumbrova, N. I. Molchaniuk, M. V. Miliienko
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Вплив факторів гемостазу, фібринолізу та протеолітичної системи у виникненні та прогресуванні вегетативної соматоформної вегетативної дисфункції та есенційної гіпертензії у пацієнтів із хронічним некалькульозним холециститом Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, Y. I. Voytkevich
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Вплив фармакопрофілактичного застосування похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу (сполука R-86) на розвиток кардіоцеребральної дисфункції при модельному внутрішньомозковому крововиливі Анотація   PDF
I. O. Petryk, L. B. Braverman, O. A. Khodakivskyi, I. L. Rokunets
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ ДОНАТОРІВ ОКСИДУ АЗОТУ В УМОВАХ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ЗА ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ З УРАХУВАННЯМ АГРЕГАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРОМБОЦИТІВ Анотація   PDF
Є.І. Шоріков
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Впровадження елементів кредитно-модульної системи у підготовку лікарів-інтернів до ЛІІ «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» Анотація   PDF
V. S. Khilchevska, L. V. Koliubakina
 
151 - 175 з 851 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>