Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Вплив факторів гемостазу, фібринолізу та протеолітичної системи у виникненні та прогресуванні вегетативної соматоформної вегетативної дисфункції та есенційної гіпертензії у пацієнтів із хронічним некалькульозним холециститом Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, Y. I. Voytkevich
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Вплив фармакопрофілактичного застосування похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу (сполука R-86) на розвиток кардіоцеребральної дисфункції при модельному внутрішньомозковому крововиливі Анотація   PDF
I. O. Petryk, L. B. Braverman, O. A. Khodakivskyi, I. L. Rokunets
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вплив хімічної будови 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-метилкарбінолів та 5-карбальдегідів на їх антимікробну активність Анотація   PDF
V. K. Svizhak, V. A. Chornous, S. E. Deyneka
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ ДОНАТОРІВ ОКСИДУ АЗОТУ В УМОВАХ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ЗА ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ З УРАХУВАННЯМ АГРЕГАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРОМБОЦИТІВ Анотація   PDF
Є.І. Шоріков
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Впровадження елементів кредитно-модульної системи у підготовку лікарів-інтернів до ЛІІ «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» Анотація   PDF
V. S. Khilchevska, L. V. Koliubakina
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вульвовагінальний кандидомікоз і неплідність Анотація   PDF
V. V. Bendas, N. D. Yakovichuk
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Гiперглiкемiя як компонент метаболiчного синдрому та як найважливiший фактор його розвитку Анотація   Без заголовку
T. A. Kriachok, L. L. Vavilova
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Гігієнічне значення фенотипу ацетилювання як ендогенного маркера схильності до шкідливого впливу ксенобіотиків Анотація   PDF
T. I. Kmet
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Гігієнічний статус порожнини рота пацієнтів на тлі хронічних колітів Анотація   PDF
N. V. Manashchuk
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Гіпоглікемічний синдром (огляд літератури) Анотація   PDF
P. M. Liashuk, I. V. Skhodnytskyi, R. P. Liashuk, N. I. Stankova
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ГІПОГРЕЛІНЕМІЯ – ДОПОМІЖНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР ПОРУШЕННЯ МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ Анотація   PDF
І.О. Костіцька
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Гіпотиреоз і вагітність Анотація   PDF
N. V. Pashkovska
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Гістологічні особливості процесу регенерації трофічних розладів венозної етіології за умов використання клітинної трансплантації в експерименті Анотація   PDF
D. B. Dombrovskyi, Yu. V. Olinyk, V. V. Maksymiuk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Гістохімічні дані щодо порушення окремих структур клубочків нирок щурів на ранніх термінах розвитку експериментального цукрового діабету Анотація   PDF
Т. М. Boychuk, М. І. Hrytsiuk, І. S. Davydenko
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків у децидуальних клітинах плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних Анотація   PDF
V. V. Ilika, I. S. Davydenko, O. M. Davydenko
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Галоаерозольтерапія в реабілітації хворих на негоспітальні пневмонії: клінічно-функціональні аспекти Анотація   PDF
O. I. Lemko, D. V. Reshetar, H. M. Pavlovych
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ГЕЛОТОФОБІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА ТА ФОРМА СОЦІОФОБІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
О.М. Шпортун
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Гемодинаміка при ішемії-реперфузії головного мозку щурів при застосуванні деяких інфузійних розчинів Анотація   PDF
A. I. Semenenko, B. A. Kondratskyi, Y. Y. Kobeliatskyi
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ НА 3-МУ КУРСІ Анотація   PDF
A.A. Mikheiev, V.B. Popovych, M.P. Timofiieva, K.I. Iakovets
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ НА ТЛІ ПРИЙОМУ АТОРВАСТАТИНУ Анотація   PDF
Є.Я. Скляров, О.Ю. Барнетт, Н.В. Курляк
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ГЕНДЕРНО-СПЕЦИФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ФЕНОТИПІВ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ПУБЕРТАТУ Анотація   PDF (English)
N.K. Bogutska
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ Анотація   PDF
І.В. Каліновська
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Гепатоспецифічні прояви порушень у системі вільнорадикальне окиснення-антиоксидантний захист у щурів із цукровим діабетом, ускладненим ішемією-реперфузією головного мозку Анотація   PDF
M. A. Povar
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ГИПЕРУРИКЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) Анотація   PDF
С.В. Билецкий, В.В. Бойко, Т.В. Казанцева, О.А. Петринич
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Глюкокортикоїдна функція надниркових залоз у хворих на ішемічну хворобу серця за умов коморбідності Анотація   PDF
N. D. Pavliukovych, I. V. Trefanenko, T. V. Reva, O. V. Pavliukovych
 
201 - 225 з 1010 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>