Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ ТА L-АРГІНІНУ НА ТЛІ БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, КОМОРБІДНУ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ Анотація  PDF
N.S. Mykhailovska, L.E. Miniailenko, O.S. Reznik, O.O. Lisova, T.V. Oliinyk
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ, ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ, ВМІСТ КІНЦЕВИХ МЕТАБОЛІТІВ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, КОМОРБІДНУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ Анотація  PDF
V.V. Boyko, S.V. Biletskyi, S.S. Biletskyi
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) СТАН КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ ДИСЛІПІДЕМІЙ Анотація  PDF
А.О. Sypalo, P.G. Kravchun, О.І. Kadykova, І.О. Iniutochkina
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПІВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЛЕПТИНУ (ARG223GLN) У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Й ОЖИРІННЯ Анотація  PDF
O.I. Kadykova
 
Том 21, № 3 (83) (2017) СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ БЕЗ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА В АНАМНЕЗІ Анотація  PDF
I.A. Svintsitskyi
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ, ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ ТА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ СТАБІЛЬНІЙ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ЗА УМОВ СПОЛУЧЕННЯ З АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ Анотація  PDF
N.I. Chekalina
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Клінічна ефективність бісопрололу у пацієнтів з ішемічною хворобою серця залежно від типу поліморфного маркера гена ADRB-1 Анотація  PDF
A. B. Alyavi, R. R. Tursunov, Sh. A. Iskhakov,, M. A. Babaev, M. G. Muhamedova
 
Том 23, № 1 (89) (2019) Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу III стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця та їх корекція кверцетином і аргініном гідрохлоридом Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, T. V. Kazantseva, O. А. Petrynych, Ya. M. Shkraba
 
Том 23, № 4 (92) (2019) Вплив метаболітотропної терапії на метаболічні показники крові у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом 2-го типу з різними генотипами гена PPARγ2 Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, L. P. Sydorchuk, V. V. Boyko, T. V. Kazantseva, O. A. Petrynych
 
Том 17, № 2 (66) (2013) Медикаментозна корекція порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із синдромом пролабування мітрального клапана Анотація  PDF
T. V. Naluzhna
 
Том 23, № 4 (92) (2019) Клініко-прогностичне значення визначення рівня загального фібриногену і його роль в ураженні серця при різних станах жовчного міхура Анотація  PDF
L. M. Strilchuk
 
Том 23, № 4 (92) (2019) Діагностичне значення пентраксину-3 та зв’язок з клінічними варіантами ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу Анотація  PDF
D. G. Molotiagin, P. G. Kravchun, O. I. Kadykova
 
Том 17, № 3 (67) p.2 (2013) Особливості взаємозв’язків між вазорегулюючою функцією судинного ендотелію та гемодинамічними і метаболічними параметрами у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу Анотація  PDF
I. P. Katerenchuk, E. A. Pogrebniak
 
Том 23, № 1 (89) (2019) Фармакотерапія хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця (огляд літератури) Анотація  PDF
D. O. Hontsariuk, T. M. Hrystych, F. V. Кuzyk
 
Том 22, № 1 (85) (2018) Стан психічного здоров'я хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки Анотація  PDF
I. I. Vakalyuk
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Захворюваність серцево-судинної системи працівників залізничного транспорту «шумонебезпечних» професій та контингенту поза дією виробничих факторів Анотація  PDF
S. V. Balaban, B. V. Panov, A. A. Svirsky, I. V. Savitsky
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Вплив поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки на якість життя пацієнтів після реваскуляризаційних втручань Анотація  PDF
I. I. Vakaliuk
 
Том 17, № 3 (67) p.2 (2013) Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та вміст монооксиду нітрогену у крові хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця Анотація  PDF
S. V. Bilets’kyi, L. Ya. Koval’chuk, O. A. Petrynych, T. V. Kazanseva
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Маркери ранньої діагностики стеатозу печінки у хворих на ішемічну хворобу серця Анотація  PDF
N. S. Mykhailovska, L. E. Miniailenko, L. N. Serheieva, T. V. Oliinyk
 
Том 23, № 3 (91) (2019) Вплив індексу маси тіла на вираженість метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2 Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, O. A. Petrynych, T. V. Kazantseva, I. V. Marchuk
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Шкала ризику виникнення та прогресування життєво небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті в осіб з факторами ризику серцево-судинних захворювань на підставі оцінки варіабельності та турбулентності серцевого ритму Анотація  PDF
A. I. Vytryhovskyi
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Цитокіновий статус у хворих на хронічний панкреатит з ішемічною хворобою серця за хронічної серцевої недостатності Анотація  PDF
O. I. Fediv, D. O. Hontsariuk
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Клінічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця залежно від стану жовчного міхура у хворих, яким проведено аорто-коронарне шунтування Анотація  PDF
L. M. Strilchuk, D. I. Besh, O. I. Rafalyuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Контраст-індукована нефропатія (огляд літератури і власні дані) Анотація  PDF
M. T. Vatutin, M. I. Zinkovych
 
Том 17, № 4 (68) (2013) NO-синтазна активність у пацієнтів з ішемічною хворобою серця різних вікових груп Анотація  PDF
A. S. Besedina
 
1 - 25 з 44 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо