Редакційний штат

Головний редактор

Тарас Миколайович Бойчук, доктор медичних наук, професор, голова Вченої ради БДМУ, професор кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ 

Перший заступник головного редактора

Олександр Іванович Іващук, лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри онкології та радіології  БДМУ, проректор з наукової роботи та міжнародних відносин БДМУ

Заступник головного редактора

Віктор Васильович Кривецький, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича, Буковинського державного медичного університету

Відповідальні секретарі

Олександр Іванович Федів, завідувач кафедри внутрішньої медицини БДМУ

Віктор Корнійович Тащук, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини БДМУ

Редакційна колегія

Оксана Іванівна Годованець, завідувач кафедри стоматології дитячого віку БДМУ

Андрій Григорович Іфтодій, проректор з лікуальної роботи БДМУ, професор кафедри хірургії та урології БДМУ

Тетяна Олександрівна Ілащук, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб  БДМУ

Наталія Вікторівна Пашковська, завідувач кафедри клінічної імунології, алеогології та ендокринології ВДНЗ України БДМУ

Олена Костянтинівна Колоскова, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ

Віталій Васильович Максим'юк, професор кафедри хірургії БДМУ

Лариса Петрівна Сидорчук, професор кафедри сімейної медицини БДМУ

Ігор Іванович Заморський, завідувач кафедри фармакології

Олександр Борисович Бєліков, завідувач кафедри  ортопедичної стоматології БДМУ

Світлана Сергіївна Ткачук, завідувач кафедри фізіології БДМУ

Олександр Віталійович Цигикало, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ

Сніжана Василівна Сокольник, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики БДМУ

Галина Данилівна Коваль, професор кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології БДМУ

Наукові рецензенти

Олена Костянтинівна Колоскова, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ

Оксана Іванівна Годованець, завідувач кафедри стоматології дитячого віку БДМУ

Світлана Сергіївна Ткачук, завідувач кафедри фізіології БДМУ

Редакційна рада

Катерина Миколаївна Амосова, науковець у галузі кардіології, член-кореспондент Національної академії медичних наук України (2000), доктор медичних наук (1988), професор (1990), заслужений діяч науки і техніки України (2002), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2000), з 16 червня 2014 ректор НМУ імені О. О. Богомольця

Дірк Брутцерт, University of Antwerp Laboratory of PathophysiologyBelgium

Збігнєв Копанські, profesor nadzwyczajny w jednostce Zakład Ratownictwa Medycznego

Герхард Дамманн, проф. д.м.н., директор та головний лікар Психіатричної клініки Мюнстерлінген

Валентин Петрович Черних, український науковець в галузі органічної хімії, ректор Національного фармацевтичного університету. Дійсний член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України

Володимир Іванович Паньків, український вчений-ендокринолог, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України (з 2000), головний редактор «Міжнародного ендокринологічного журналу» (з 2005)

Зіновій Миколайович Митник, доктор медичних наук, доцент. Міністр охорони здоров'я України (11 березня 2010 — 21 грудня 2010)

Володимир Миколайович Коваленко, український учений у галузі кардіології. Доктор медичних наук, професор. Академік НАМН України. Академік АН ВШ України з 1999 р

Валерій Миколайович Запорожан, олишній ректор Одеського національного медичного університету[2], академік Академії медичних наук України, обраний 4 липня 2000 року за спеціальністю акушерство і гінекологія, доктор медичних наук (1983), професор (1986). Лауреат державної премії України (1997), заслужений винахідник України (1986), лауреат премії ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук України (2001). Почесний професор Тернопільського медичного університету ім. Горбачевського

Анатолій Іванович Гоженко, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, директор «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України

Валерій Володимирович Бойко, директор Державної установи «Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України», завідувач кафедри госпітальної хірургії Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Раду Крістіан Дабіша, Praxisklinik für Plastische- und Ästhetische Chirurgie PD Dr. med. Christian Radu