Буковинський медичний вісник

Редакція  журналу “Буковинський  медичний  вісник”  приймає  до  друку  рукописи,  що  оформлені  з
урахуванням “Єдиних  вимог  до  рукописів,  представлених  у  біомедичні  журнали”,  складених
Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (жовтень, 2007р.) які ґрунтуються на сучасних
підходах доказової медицини.
У журналі “Буковинський медичний вісник” публікуються статті з клінічної та експериментальної
медицини, що містять нові дані. Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи опи-
сані  в  статтях,  представлені  чи  прийняті  для  опублікування  в  інших  виданнях,  як  вітчизняних , 
так  і зарубіжних.

Том 17, № 4 (68) (2013)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Динаміка показників ендотеліальної системи і спірометрії у хворих на бронхіальну астму на тлі патогенетичної терапії L-аргініном PDF
A. L. Alyavi, S. A. Bazarova, G. S. Djambekova, G. M. Kasyimova 3-5
Особливості вуглеводного обміну у пацієнтів із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння залежно від Pro197Leu поліморфізму гена GPX 1 PDF
N. O. Abramova, N. V. Pashkovska 6-9
Констеляція ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень – підбір адекватної терапії PDF
T. M. Amelina 10-12
NO-синтазна активність у пацієнтів з ішемічною хворобою серця різних вікових груп PDF
A. S. Besedina 13-16
Поляризаційні властивості гістологічних зрізів тканин щитоподібної залози на тлі стресового навантаження PDF
T. M. Boychuk, A. A. Khodorovska, G. M. Chernikova, K. M. Chala, S. B. Yermolenko 17-19
Зв’язок мінеральної щільності нижньої щелепи (за даними панорамних індексів) та кісткової тканини скелета (за даними ультразвукової денситометрії п’яткової кістки) при плануванні внутрішньокісткової дентальної імплантації PDF
N. A. Borchenko, A. G. Guliuk 20-25
Коморбідна патологія у хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторно-поліклінічній практиці PDF
O. P. Bukach, M. V. Antoniuk, L. P. Sydorchuk, О. M. Korovenkova, O. V. Kushnir, I. I. Chahlii 26-30
Двоетапне ревізійне ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням спейсерів, імпрегнованих антибіотиками PDF
S. V. Vasiuk, Y. M. Vasylchyshyn, V. L. Vasiuk 31-35
Виявлення запалення жовчних проток при гострому панкреатиті біліарного походження PDF
B. M. Verveha 36-38
Аналіз клінічно-алергологічних і клінічно-лабораторних характеристик хворих на поліноз у м. Одесі PDF
A. I. Gozhenko, O. V. Garmider 39-44
Вплив корекції гіповітамінозу «Д» на рівень С-реактивного білка та вміст цитокінів у хворих на ішемічну хворобу серця PDF
M. A. Hordina 45-48
Асоціаціі кластерів метаболічного синдрому і структурно-функціональних змін нирок у дітей PDF
N. M. Gromnatska 49-53
Ремодулювання серця у пацієнтів із хронічною хворобою нирок різної етіології PDF
B. T. Daminov, Sh. S. Abdullayev, D. A. Egamberdieva 54-58
Токсична дія побутового газу на морфофункціональний стан головного мозку щурів PDF
E. Y. Kalinina 59-61
Фактори і механізми неспецифічного протиінфекційного захисту організму хворих на негоспітальну пневмонію PDF
N. A. Kaspruk, L. I. Sydorchuk, S. A. Levytska, A. Yu. Mikhalko, A. S. Sydorchuk, N. M. Dovbush, K. I. Yakovets, O. A. Iftodii, Yu. F. Marchuk, I. Y. Sydorchuk 62-65
Ефективність L-клоперастину фендизоату в лікуванні коклюшу у дітей раннього віку PDF
T. A. Kirsanova, S. V. Kuznetsov, L. V. Mushenko, M. S. Zimina 66-69
Реакція клітин кори лобової частки великих півкуль головного мозку щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження PDF
T. I. Kmet 70-73
Особливості характеру патогенної мікрофлори в осіб із різними типами загострення хронічного обструктивного захворювання легень PDF
S. V. Kovalenko 74-75
Показники окиснювальної модифікації білків сироватки крові у довгожителів Прикарпаття PDF
R. V. Kozovyi, H. M. Ersteniuk 76-78
Синдром емоційного вигорання у лікарів-педіатрів, які працюють на різному рівні надання медичної допомоги дітям PDF
O. K. Koloskova, T. M. Bilous, V. V. Bilous 79-82
Роль електроенцефалографії у вивченні статево-вікових особливостей лікворної системи в дітей пубертатного віку PDF
T. S. Komshuk, N. M. Kucher 83-85
Корекція порушень структурно-функціонального стану еритроцитів, протеїназо-інгібіторної системи та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 PDF
Yu. V. Kohaniuk 86-89
Індекс вільних андрогенів у дівчаток-підлітків із вторинною аменореєю PDF
S. А. Levenets, T. A. Nachotova, V. A. Bondarenko 90-93
Роль респіраторних патогенів у розвитку запальних процесів навколоносових пазух у дітей PDF
S. A. Levytska 94-97
Стан антиоксидантної глутатіонової системи та процесів перекисного окиснення ліпідв у крові морських свинок з експериментальним алергічним альвеолітом у різні періоди його формування PDF
B. Ya. Melekh, M. S. Regeda, M. O. Kachmarska 98-99
Ультраструктура гепатоцитів щурів у ранні терміни після внутрішньочеревного уведення метанолу PDF
N. I. Molchaniuk 100-103
Вестибулопластика як необхідний крок у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит із мілким присінком рота PDF
Z. R. Ozhohan, N. P. Mahlynets, N. M. Pavelko, I. Z. Chubiy, O. V. Dovganich 103-106
Скринінгова оцінка імунного статусу хворих на генералізований пародонтит за допомогою індексів лейкограми PDF
N. M. Pavelko 107-110
Клінічні особливості політравми із пошкодженням підшлункової залози PDF
D. V. Petruk, A. A. Pidmurnyak 111-113
Особливості перебігу хронічної хвороби нирок на тлі ожиріння та надлишкової маси тіла PDF
O. M. Radchenko, Z. V. Derkach 114-116
Артеріальна гіпертензія та лептин PDF
О. M. Radchenko, Z. M. Kit,, L. M. Radchenko 117-119
Особливості еритропоезу, імунозапалення і геометрії лівого шлуночка у хворих з анемією на тлі хронічної серцевої недостатності залежно від наявності або відсутності супутньої хронічної хвороби нирок PDF
N. H. Ryndina 120-123
Розподіл алельних варіантів гена mЕРНХ у хворих на муковісцидоз гомозигот за мутацією F508DEL PDF
N. V. Rohovyk, N. V. Vishtak, H. V. Makukh, L. J. Bober 124-127
Ефективність базисної терапії атопічної бронхіальної астми в дітей за змінами сприйнятливості дихальних шляхів до непрямих провокаційних чинників PDF
S. I. Sazhyn 128-131
Стан системи NO-синтаза/аргіназа плазми крові та лімфоцитів у жінок із непліддям та аскаридозом PDF
V. O. Sklyarova, L. P. Biletska, N. B. Panasyuk 132-135
Чинники, що впливають на вміст активних форм кисню та апоптоз лейкоцитів крові у гострому періоді ішемічного інсульту PDF
N. R. Sokhor 135-139
Ефективність лікування хворих на ревматоїдний артрит залежно від рівня адипонектину PDF
M. V. Styhar 140-144
Можливості кристаломорфометричного аналізу при оксалатно-кальцієвій кристалурії у дітей PDF
T. V. Stoieva, W. Erikova, N. G. Lotysh, G. A. Serkyz, G. A. Nikitina 145-147
Показники біоімпедансометрії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім ожирінням та толерантність до фізичного навантаження PDF
G. Y. Stupnytska 148-153
Стан гена ранньої функціональної активності c-fos у суб’ядрах паравентрикулярного ядра гіпоталамуса щурів в умовах модифікацій фотоперіоду PDF
O. V. Timofei, R. Ye. Bulyk 154-158
Цитокіновий статус у хворих на хронічний панкреатит з ішемічною хворобою серця за хронічної серцевої недостатності PDF
O. I. Fediv, D. O. Hontsariuk 159-162
Типологія нозогенних реакцій при сечокам’яній хворобі PDF
A. O. Filts, A. I. Mironenko, Ch. R. Bohuta, O. S. Fitkalo, R. V. Kechur, M. Y. Danylko 163-167
Застосування біодеградуючого субстрату для інтракраніальної трансплантації автологічних мезенхімальних стовбурових клітин при модельованому церебральному ішемічному емболічному інсульті у щурів лінії Вістар PDF
V. I. Tsymbaliuk, V. V. Kolesnyk, A. S. Zabirnyk, I. I. Torianyk 168-171

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Особливості добору локусної панелі ДНК при проведенні судово-медичних молекулярно-генетичних досліджень в Україні PDF
B. V. Mykhailychenko 172-173

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Ішемічна хвороба серця – актуальність, поширеність, вплив на інвалідизацію та смертність. Гострий коронарний синдром – домінантна проблема сучасності: статистичні факти PDF
I. V. Bachynska 174-178
Езофагогастропластика та пілородренуючі операції у хворих на рак стравоходу та рак кардії з поширенням на стравохід з точки зору доказової медицини PDF
I. O. Vynnychenko, O. I. Vynnychenko 179-183
Проблема передчасних пологів у пацієнток, хворих на туберкульоз легень PDF
V. V. Harbuziuk, S. P. Poliova, V. P. Harbuziuk 184-187
Пероксидне окиснення ліпідів у хворих на туберкульоз легень PDF
V. I. Slyvka 188-190
Резистентність до діуретиків при хронічній серцевій недостатності, шляхи подолання PDF
O. V. Stopinchuk 191-195
Цукровий діабет, як фактор нейродегенарації Альцгеймерівського типу (огляд літератури) PDF
I. R. Tymofiychuk, V. V. Gordienko, V. I. Shvets 196-202

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Захворюваність серцево-судинної системи працівників залізничного транспорту «шумонебезпечних» професій та контингенту поза дією виробничих факторів PDF
S. V. Balaban, B. V. Panov, A. A. Svirsky, I. V. Savitsky 203-205
Оцінка поінформованості населення з питань профілактики хронічних неінфекційних захворювань та здорового способу життя PDF
A. S. Biduchak 206-208
Соціально-демографічний патоморфоз епілепсії у хворих із фармакорезистентним перебігом захворювання PDF
L. B. Marienko, S. S. Pshyk, K. M. Marienko 209-213

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лазерна поляриметрична оцінка структури мережі міозинових фібрил м’язової тканини PDF
A. G. Ushenko, T. M. Boichuk, O. Yu. Novakovska, P. M. Grygoryshyn 214-217

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Можливі соціально-правові проблеми розвитку і розповсюдження телемедицини в Україні PDF
R. L. Akhmetshin 219-222
Правові проблеми ВІЛ-інфікованих пацієнтів PDF
I. M. Luzanova, A. I. Sergeev, E. Y. Kalinina 223-225

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Про навчально-методичне забезпечення практичних занять елективного курсу «Судинна хірургія» PDF
Y. N. Dybiak, I. V. Dmytriv, M. M. Voloshyn 226-227
Активні методи практичного навчання іноземних студентів за спеціальністю «Сестринська справа» (ОКР - бакалавр) з дисципліни «Клінічне медсестринство в хірургії» PDF
S. Y. Karatieievа, O. Y. Khomko 228-229
Особливості проведення семінару для лікарів-інтернів зі спеціальності „Фтизіатрія та пульмонологія” PDF
I. Y. Makoida, M. M. Ostrovskyi 230-232
Оптимізація самостійної роботи студентів стоматологічного факультету при вивченні курсу офтальмології в контексті Болонської декларації PDF
O. M. Panko 233-235

ПОРАДИ ЛІКАРЮ

Питання про юридичну відповідальність акушерів-гінекологів PDF
I. M. Luzanovа 236-238

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Компресійна механічна асфіксія при дорожньо-транспортній пригоді PDF
I. L. Bezhenar 239-240