DOI: https://doi.org/10.24061/101644

Деякі аспекти патогенезу ерозивно-виразкових уражень шлунка у хворих на цироз печінки

N. M. Palibroda, O. I. Fediv

Анотація


Фактор Віллебранда (ФВ), фактор некрозу пухлин-α (TNF-α) і портальний кровообіг були досліджені в 47 пацієнтів із цирозом печінки та ураженнями шлунка (портальна гіпертензивна гастропатія, ерозивно-виразкові ураження шлунка – ЕВУШ). Аналіз результатів дослідження показав, що рівень ФВ, TNF-α у плазмі крові та індекс обструкції, який характеризує опір портальному кровотоку, зростали із прогресуванням уражень шлунка, сягаючи максимальних значень у пацієнтів з ЕВУШ. Виявлений прямий кореляційний зв’язок між ФВ, TNF-α та індексом обструкції у ворітній вені: ФВ–ІО, r=0,71 (р=0,01), TNF-α–ІО, r=0,731 (р=0,001), TNF-α–ФВ, r=0,554 (р=0,04). Таким чином, ФВ, сприяючи мікротромбоутворенню та порушенню мікроциркуляції, ймовірно відіграє роль у прогресуванні гіпертензії у системі ворітної вени. TNF-α, як відомо, сприяє активації зірчастих клітин, продукуванню білків печінкового матриксу, призводить до посилення внутрішньопечінкового судинного опору. Разом з тим патологічні зміни портальної гемодинаміки та катаболічні властивості TNF-α зумовлюють пошкодження ендотелію, підвищення рівня ФВ та погіршення мікроцикуляції. Загалом, зростання показників ФВ, TNF-α у плазмі крові та прогресування портальної гіпертензії створюють передумови для розвитку уражень шлунка аж до виникнення ерозій та гепатогенних виразок.


Ключові слова


цироз печінки; ерозивно-виразкові ураження шлунка; фактор Віллебранда; TNF-α; індекс обструкції

Повний текст:

PDF

Посилання


Wang J, Gao G, Gao R. Effects of tumor necrosis factor, endothelin and nitric oxide on hyperdynamic circulation of rats with acute and chronic portal hypertension. World J. Gastroenterol. 2004;10:689-3.

Li T, Yang Z. Research progress of vasculopathy in portal hypertension. World J. Gastroenterol. 2005;11:6079-4.

Moriyasy F, Nishida O, Ban N. Measurment of portal vascular resistense in patients with portal hypertension. Gastroenterology. 1986;90:710-7.

Braunersreuther V, Viviani G, Mach F. Role of cytokines and chemokines in non-alcoholic fatty liver disease. World J. Gastroenterol. 2012;18:727-5.

Shuh M, Bohorquez H, Loss G. Tumor Necrosis Factor-a: Life and Death of Hepatocytes During Liver Ischemia/Reperfusion Injury. The Ochsner J. 2013;13:119-0.

Ferlitsch M, Reiberger T, Hoke M. Von Willebrand factor as new noninvasive predictor of portal hypertension, decompensation and mortality in patients with liver cirrhosis. Hepatology. 2012;56:1439-7.

Mura VLa, Reverter JC, Flores-Arroyo A. Von Willebrand factor levels predict clinical outcome in patients with cirrhosis and portal hypertension. Gut. 2011;60:1133-8.

Yeon Seok Seo, Shah Vijay H. Pathophysiology of Portal Hypertension and Its Clinical Links. Journal of Clinical & Experimental Hepatology. 2011;1:87-3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 N. M. Palibroda, O. I. Fediv

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019