DOI: https://doi.org/10.24061/101674

Патогенетичні особливості терапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів із супутнім абдомінальним ожирінням та дефіцитом маси тіла

V. K. Tashchuk, V. I. Denysiuk, H. I. Hrebtii

Анотація


У дослідженні проведений аналіз показників структурного ремоделювання міокарда та ендотеліальної функції судин у хворих на гіпертонічну хворобу та різною масою тіла після 3- та 6-місячної антигіпертензивної (лізиноприл, амлодипін) та гіполіпідемічної (аторвастатин) терапії. Результати дослідження демонструють, що найменша динаміка регресу гіпертрофії міокарда лівого шлуночка та динаміка покращення ендотеліальної функції судин визначається в пацієнтів із дефіцитом маси тіла.


Ключові слова


гіпертонічна хвороба; ожиріння; дефіцит маси тіла; структурно-геометричне ремоделювання лівого шлуночка; ендотеліальна дисфункція

Повний текст:

PDF

Посилання


Egan BM, Li J, Qanungo S. Blood pressure and cholesterol control in hypertensive hypercholesterolemic patients: national health and nutrition examination. Circulation. 2013;128:29-1.

Blacher J, Halimi JM, Hanon O. Management of arterial hypertension in adults: 2013 guidelines of the French Society of Arterial Hypertension. Presse Med. 2013;42:819-5.

Rosolova H. Combined therapy of arterial hypertension. Vnitr Lek. 2013;59:366-9.

Januszko-Giergielewicz B, Kubiak M, Gromadzinski L. The role of combination therapy in the management of hypertension in patients with chronic kidney disease. Przegl Lek. 2013;70:199-4.

Girerd X, Hanon O, Pannier B. Trends in the use of antihypertensive drugs in France from 2002 to 2012: FLAHS surveys. Ann. Cardiol. Angeiol (Paris). 2013;62:210-4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 V. K. Tashchuk, V. I. Denysiuk, H. I. Hrebtii

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019