DOI: https://doi.org/10.24061/104198

Особливості інтелектуального розвитку в дітей із розладами спектра аутизму

K. S. Halchyn

Анотація


Автором публікуються матеріали катамнестичнoго дослідження кількісних та якісних показників інтелекту, вікових особливостей інтелектуального розвитку дітей із розладами аутистичного спектра, які перебували на стаціонарному обстеженні та лікуванні, останні десять років, у дитячому відділенні Житомирської обласної психіатричної лікарні № 1. Автором простежується вплив на інтелектуальний розвиток таких дітей соціальних та генетичних факторів, а також залежність ступеня соціальної адаптації від інтелектуального розвитку дитини.


Ключові слова


інтелект; діти; розвиток; аутизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Ayzenk Gans. Paradoksy psikhologii [Paradoxes of psychology]. Moscow: Eksmo-Press; 2009. 352 p. (in Russian).

Bashina VM. Diagnostika autisticheskikh rasstroystv v khronobiologicheskom aspekte [Diagnosis of autistic disorders in the chronobiological aspect]. Moscow; 2009. 24 p. (in Russian).

Druzhinin VN. Psikhologiya obshchikh sposobnostey [Psychology of General Abilities]. SPb.: Piter; 2007. 27-8. (in Russian).

Emelina DA, Makarov IV. Zaderzhki tempa psikhicheskogo razvitiya u detey (obzor literaturnykh danykh) [Delays in the rate of mental development in Children (review of literary data)]. Obozrenie psikhiatrii i meditsinskoy psikhologii im. V.M.Bekhtereva. 2011;3:11-6. (in Russian).

Kovalev VV. Patokharakterologicheskoe formirovanie lichnosti [Pathocharacter formation Personality]. Posol'stvo meditsiny. Available from: http: // www. medicus. ru / psychiatry / spec / cont=nozarticle&art_id=3836.

Piazhe Zh. Psikhologiya intellekta [Psychology of Intelligence]. SPb: Piter; 2003. 192 p. (in Russian).

Treffert D. Genii ponevole [Geniuses involuntarily]. V mire nauki. 2014;10:52-4. (in Russian).

Trondayk E, Uotson DzhB. Bikheviorizm. Printsipy obucheniya, osnovannye na psikhologii [Behaviorism. Principles of education based on Bathrooms on psychology]. Moscow: AST-LTD; 1998. 704 p. (in Russian).

Attwood T. "Frameworks for behavioral interventions". Child Adolesc. Psychiatry. Clin. Am. 2003;12:65-6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 K. S. Halchyn

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018