Гістологічні особливості процесу регенерації трофічних розладів венозної етіології за умов використання клітинної трансплантації в експерименті

D. B. Dombrovskyi, Yu. V. Olinyk, V. V. Maksymiuk

Анотація


Проаналізовано ступінь активності розвитку регенеративних процесів у тварин з експериментально сформованими венозними трофічними розладами м’яких тканин кінцівок на тлі клітинної трансплантації стовбурових клітин кордової крові.


Ключові слова


кордова кров; трофічна виразка; трансплантація

Повний текст:

PDF

Посилання


Dombrovs'kyy DB, Pshyborovs'ka YuR. Kharakterystyka ta shlyakhy vykorystannya stovburovykh klityn kordovoyi krovi (ohlyad literatury) [Characteristics and uses of cord blood stem cells (literature review)]. Buk. med. visnyk. 2014;18(1):151-55. (in Ukrainian).

Polyachenko YuV, Nikonenko OS, Salyutin RV. Klitynna transplantatsiya: normatyvno-pravovi aspekty, perspektyvy ta napryamky klinichnoho vykorystannya [Cell transplantation, legal aspects, prospects and directions of clinical use]. Klitynna ta orhanna transplantol. 2013;1(2):28-34. (in Ukrainian).

Rusyn VI, Korsak VV, Dikker HM. Likuvannya venoznykh trofichnykh vyrazok [Treatment of venous trophic ulcers] Nauk. visn. Uzhhorod. un-tu, seriya «Medytsyna». 2011;2:222-25. (in Ukrainian).

Obzor dokladov, predstavlennykh na Vsemirnom kongresse po pupovinnoy krovi i innovatsionnym podkhodam k lecheniyu serpovidnokletochnoy anemii v Monako 24-27 oktyabrya 2013 goda [Review of reports presented at the World Congress on cord blood and innovative approaches to the treatment of sickle-cell anemia in Monaco on October 24-27, 2013]. Kletochnaya i organnaya transplantol. 2014;2(1):90-4. (in Russian).

Pyptyuk OV. Telemukha, Shlyakhy pokrashchannya likuvannya khvorykh iz khronichnymy trofichnymy vyrazkamy nyzhnikh kintsivok riznoho genezu [Ways to improve the treatment of patients with chronic trophic ulcers of the lower limbs of different genesis]. Nauk. visn. Uzhhorod. un-tu, seriya «Medytsyna». 2012;2:86-91. (in Ukrainian).

Ballen KK, Cutler C, Yeap BY. Donor-derived second hematologic malignancies after cord blood transplantation. Biol. Blood Marrow Transplant. 2010;16:1025-31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24061/104424

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 D. B. Dombrovskyi, Yu. V. Olinyk, V. V. Maksymiuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2017