Зміни спектра білків крові і м'язів щурів за впливу ретаболілу, речовини LES-2222 і тестостерону пропіонату при харчовій депривації

N. Yu. Koropetska, D. D. Ostapiv, I. O. Nyektyehayev, R. B. Lesyk, O. R. Pinyazhko

Анотація


Проведено дослідження впливу ретаболілу, похідного тіопіранотіазолу (речовини LES-2222) і тестостерону пропіонату на спектр розчинних білків сироватки крові, м’яза серця і скелетного м’яза щурів за умов харчової депривації. Для цього було сформовано п’ять груп тварин, по шість голів у кожній: контрольна І – отримувала повноцінний раціон, контрольна ІІ – піддавалась харчовій депривації впродовж дев’яти діб із вільним доступом до води; тваринам дослідних груп на тлі харчової депривації застосовували вказані речовини, які уводили щоденно також увпродовж дев’яти діб. У щурів, які піддавалися харчовій депривації, встановлено вірогідне зміщення спектра білків сироватки крові в бік зростання їх вмісту з меншою електрофоретичною рухливістю, а вищий вміст протеїнів з великим розміром молекул може бути однією з ознак наявності в руслі крові тварин білків тканин і вказувати на
руйнування їх клітин. Ретаболіл і речовина LES-2222 на тлі харчової депривації забезпечили вищий рівень транспортного білка – альбуміну, порівняно з величинами значень без їх застосування, тоді як вміст інших фракцій білків сироватки крові щурів знаходився в межах значень величин, встановлених у інтактних тварин. Застосовані речовини вплинули на зміщення спектра білків міокарда в бік збільшення α- і β-глобулінів зі зниженням їх вмісту в зонах преальбумінів, альбуміну і γ-глобулінів, що пояснюється зменшенням розщеплення білків і руйнуванням мембран та внутрішніх компонентів м’язових клітин серця. За впливу досліджуваних речовин у тканині скелетного м'яза щурів за 9-добової харчової депривації відбувається зміщення спектра розчинних білків у бік α- і β-глобулінів при зниженні вмісту преальбумінів, альбуміну і γ-глобулінів, тоді як вміст глобулінів нормалізується, порівняно до аналогів без їх застосування.


Ключові слова


спектр білків; ретаболіл; речовина LES-2222; тестостерону пропіонат

Повний текст:

PDF

Посилання


Spravochnik Mashkovskogo. Lekarstvennye sredstva [Directory Mashkovsky. Medicines]. Available from: http://mashkovsky.ru/tiki-index.php.

Koropets'ka NYu, Ostapiv DD, Nyektyehayev IO. Porivnyal'nyy analiz vplyvu retabolilu, pokhidnoho tiopiranotiazolu (rechovyna LES-2222), testosterone propionatu na bilkovyy metabolizm orhanizmu shchuriv pry kharchoviy depryvatsiyi [Comparative analysis of the impact retabolil, derived tiopiranotiazolu (substance LES-2222), testosterone propionate protein metabolism in the body of rats under food deprivation]. Eksperym. ta klin. fiziol. i biokhimiya. 2015;2:136-45. (in Ukrainian).

Yevropeys'ka konventsiya shchodo zakhystu khrebetnykh tvaryn [The European Convention for the protection of vertebrate animals]. (Stratsburg: Counsil of Europe 18.03.1986). (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny «Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennya» [The Law of Ukraine "On protection of animals from cruelty"]. Available from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3447-15.

Vlizlo VV, Fedoruk RS, Ratych IB. Laboratorni metody doslidzhen' u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni: dovidnyk [Laboratory methods of research in biology, veterinary medicine: a guide]. Lviv: Spolom; 2012. 764 p. (in Ukrainian).

Plokhinskiy NA. Biometriya [Biometrics]. Moscow: Izd-vo MGU; 1970. 366 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24061/104759

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 N. Yu. Koropetska, D. D. Ostapiv, I. O. Nyektyehayev, R. B. Lesyk, O. R. Pinyazhko

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2017