DOI: https://doi.org/10.24061/109522

Ефективність лікування нейропатії лицьового нерва методом рефлексотерапії

I. D. Ladna

Анотація


Дослідженi оптимальні терміни і курси лікування хворих з нейропатіями лицьового нерва різного ступеня тяжкості. Комплексне лікування нейропатій лицьового нерва проводилося з використанням рефлексотерапії (голковколювання). За результатами дослідження визначенi оптимальні терміни і кількість курсів. Метод рефлексотерапії є більш ефективним при зверненні пацієнтів у більш ранній період захворювання. При тривало існуючих нейропатіях необхідно провести п'ять і більше курсів рефлексотерапії. Ефект лікування залежав від тривалості захворювання і часу початку лікування.


Ключові слова


нейропатії; лицьовий нерв; рефлексотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Zdybskiy VI. Refleksoterapiya pri nekotorykh zabolevaniyakh perifericheskoy nervnoy sistemy [Reflexotherapy for certain diseases of the peripheral nervous system]. Mizhnar. nevrol. zh. 2012;4:144-45. (in Russian).

Chupryna HM, Macheret IeL, Korkushkot OO. Kontseptsiia "zbudzhuval'noho" i "hal'mivnoho" metodiv u tradytsiinii kytais'kii medytsyni: zahal'nyi sens, zastosuvannia u razi holkovkoliuvannia ta pry inshykh metodakh refleksoterapii [The concept of "excitatory" and "inhibitory" methods in traditional Chinese medicine: the general sense, application in the case of acupuncture and others methods of reflexology]. Mizhnarod. nevrol. zh. 2009;8:21-7. (in Ukrainian).

Korshniak VO. Kompleksna terapiia nevropatii lytsevoho nerva v rannii ta piznii vidnovnyi periody [Complex therapy of facial nerve neuropathy in the early and late recovery periods]. Ukr. visn. psykhonevrol. 2011;19(3):17-8. (in Ukrainian).

Kugurakova GM, Volkova KM, Ablizen SI. Opyt lecheniya bol'nykh neyropatiey litsevogo nerva v usloviyakh otdeleniya vosstanovitel'nogo lecheniya [Experience in the treatment of patients with facial nerve neuropathy under conditions of separation of rehabilitative treatment]. Zdravookhranenie Chuvashii. 2013;1:61-4. (in Russian).

Maksimova MYu, Sharov MN, Domashenko MA. Nevropatiya litsevogo nerva [Neuropathy of the facial nerve]. Farmateka: meditsinskiy zhurnal. Rukovodstva i rekomendatsii dlya semeynykh i terapevtov. 2011;14:46-51. (in Russian).

Mankevich SM. Optimizatsiya metodik refleksoterapii pri oslozhnennoy neyropatii litsevogo nerva v kompleksnom vosstanovitel'nom lechenii [Optimization of reflexology techniques for complicated facial nerve neuropathy in complex restorative treatment] [Internet]. 2012. Available from: http://belmapo. by/downloa d s / ref leksoter apia/2012/optimizacija_metodic.pdf (in Russian).

Markin SP. Vosstanovitel'noe lechenie bol'nykh s zabolevaniyami nervnoy sistemy [Restorative treatment of patients with diseases of the nervous system]. Moskow; 2010. 109 p. (in Russian).

Markin SP. Nevropatiya litsevogo nerva [Neuropathy of the facial nerve]. Consilium medicum Nevrologiya. 2010;1:10-4. (in Russian).

Markin SP. Porazheniya litsevogo nerva v praktike vracha [Lesions of the facial nerve in a doctor's practice]. Lech. vrach. 2013;9:38-42. (in Russian).

Mironenko TV. Neyropatiya litsevogo nerva u lits pozhilogo vozrasta: lechenie i profilaktika oslozhneniy [Neuropathy of the facial nerve in the elderly: treatment and prevention of complications] [Internet]. Zdorov’ia Ukrainy. 2010. Available from: http://health-ua.com/pics/pdf / N_2010_1/47.pdf (in Russian).

Pityk MI, Liskevych II. Kharakter i dynamika elektroneiromiohrafichnykh pokaznykiv systemy "lyts'ovyi nerv - mimichni m'iazy" pid chas likuvannia nevropatii lyts'ovoho nerva u ditei: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii ["Suchasni aspekty diahnostyky ta likuvannia zakhvoriuvan' nervovoi systemy"] (Kyiv, 25-26 veresnia 2014 roku). Ukr. nevrol. zh. 2014;3/4:113-14. (in Ukrainian).

Pityk MI. Nevropatiia lytsevoho nerva: osoblyvosti patohenezu, diahnostyky i likuvannia v ditei ta pidlitkiv [Facial nerve neuropathy: peculiarities of pathogenesis, diagnostics and treatment in children and adolescents]. Mizhnar. nevrol. zh. 2009;1:85-90. (in Ukrainian).

Surovykh SV, Orlova OR, Saksonova EV. Asimmetriya litsa. Maloinvazivnye metodiki korrektsii posledstviy porazheniya litsevogo nerva [Asymmetry of the face. Minimally invasive methods for correcting the consequences of facial lesions nerve]. In"ekts. met. v kosmetol. 2012;3:31-40. (in Russian).

Takenov ZhT, Bekbaev BA, Dzhekatova YuB, Khadys Akh. Osobennosti lecheniya perifericheskoy neyropatii litsevogo nerva v bestriggernom (ostrom) periode [Features of treatment of peripheral neuropathy of the facial nerve in the bestrigger (acute) period] [Internet]. Vestn. KAZNMU. 2013. Available from: http://kaznmu.kz/press/wp-content/uploads /2013/03/.f (in Russian).

Yaremenko AI, Petropavlovskaya OYu, Pakhomova NV. Slozhnosti reabilitatsii patsientov s paralichom mimicheskoy muskulatury [Difficulties in the rehabilitation of patients with paralysis of facial musculature]. Eksperim. i klin. dermatokosmetol. 2014;1:47-50. (in Russian).

Baugh RF. Clinical practice guideline: Bell's palsy. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;149: 1-27.

Vogell A. Bilateral Bell palsy as a presenting sign of preeclampsia. Obstet Gynecol. 2014; 124:459-61.

Zalagh M. Contralateral facial nerve palsy following mandibular second molar removal: is there co-relation or just coincidence? Pan. Afr. Med. J. 2014;18:173.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 I. D. Ladna

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019