DOI: https://doi.org/10.24061/110977

Mоделювання експертних систем при вивченні гендерного розподілу антропометричних показників

P. R. Ivanchuk, M. A. Ivanchuk, T. M. Amelina

Анотація


Проведений аналіз антропометричних досліджень сучасної молоді. Використано кластерний та послідовний вальдівський аналізи для побудови експертної системи вивчення гендерного розподілу антропометричних показників.


Ключові слова


антропометрія; гендерний розподіл; експертні системи; кластерний аналіз; прогностичні таблиці

Повний текст:

PDF

Посилання


Dyuk V, Emmanuel' V. Informatsionnye tekhnologii v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh [Information technologies in biomedical research]. St. Petersburg: Piter; 2003. 528 p. (in Russian).

Lang TA, Sesik M. Opisanie statistiki v meditsine [Description of statistics in medicine]. Moscow: Prakticheskaya meditsina; 2011. 477 p. (in Russian).

Mandel' ID. Klasternyy analiz [Cluster analysis]. Moscow: Finansy i statistika; 1988. 176 p. (in Russian).

Kochetov AG, Lyang OV, Masenko VP. Metody statisticheskoy obrabotki meditsinskikh dannykh [Methods of statistical processing of medical data]. Moscow: RKNPK; 2012. 42 p. (in Russian).

Pavlova MV. Analiz podkhodov k diagnostike fizicheskogo sostoyaniya uchenits starshikh klassov, zanimayushchikhsya ozdorovitel'nym fitnesom [Analysis of approaches to diagnosing the physical condition of high school students engaged in fitness fitness]. Fizicheskoe vospitanie studentov. 2010;5:57-60. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 P. R. Ivanchuk, M. A. Ivanchuk, T. M. Amelina

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018