DOI: https://doi.org/10.24061/164471

Роль електроенцефалографії у вивченні статево-вікових особливостей лікворної системи в дітей пубертатного віку

T. S. Komshuk, N. M. Kucher

Анотація


Проведено ехоенцефалографічне дослідження лікворної системи головного мозку в дітей пубертатного віку. Відмінності в показниках ЕХО-ЕГ у різних вікових групах (12-14 років) та за статтю не виявлені. Більшість вищевказаних показників виявилися статистично недостовірними.


Ключові слова


головний мозок; лікворна система; ехоенцефалографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika [Medical and Biological Statistics]. Moskow: Praktika; 1998. 459 p. (in Russian).

Ivanov LB, Ermolaeva TP, Sakhno YuF. Ekhoentsefaloskopiya v klinicheskoy praktike (metodicheskie rekomendatsii) [Echoencephaloscopy in clinical practice (guidelines)]. Moskow; 2001. 43 p. (in Russian).

Kolesnyk VV, Oliinyk IYu. Bichni shlunochky holovnoho mozku v ontohenezi liudyny: suchasni pohliady ta perspektyvy doslidzhennia [Lateral ventricles of the brain in human ontogenesis: current views and prospects of research]. Visnyk morfolohii. 2011;17(2):415-20. (in Ukrainian).

Kolesnyk VV. Indyvidual'no-typolohichni osoblyvosti rozmiriv bichnykh shlunochkiv holovnoho mozku u cholovikiv zriloho viku [Individual-typological features Dimensions of the lateral ventricles of the brain in men of mature age]. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [“Rol' ta mistse medytsyny: vymohy chasu”], L'viv, 15-16 chervnia 2012 r. L'viv: HO "L'vivs'ka medychna spil'nota"; 2012. 59-3 p. (in Ukrainian).

Kosourov AK, Rokhlin GD, Blagova IA. Vozmozhnosti magnitno-rezonansnoy tomografii v morfologicheskikh issledovaniyakh [Magnetic resonance tomography in morphological studies]. Morfologiya. 1999;115(2):59-5. (in Russian).

Moroz VM, Hunas IV, Sarafiniuk LA. Vikovi ta statevi osoblyvosti pokaznykiv tsentral'noi hemodynamiky u divchat i khloptsiv yunats'koho viku [Age and sexual characteristics of the indicators of central hemodynamics in girls and boys of adolescence]. Biomedical and biosocial anthropology. 2008;10:92-6. (in Ukrainian).

Reshetilova NB, Tulika TI, Koval'chuk LI. Osoblyvosti budovy, formy tret'oho shlunochka holovnoho mozku u plodiv chetvertoho misiatsia vnutrishn'outrobnoho rozvytku [Features of the structure, the shape of the third the ventricle of the brain in the fruits of the fourth month of prenatal development]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2006;9(3):153-55. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 T. S. Komshuk, N. M. Kucher

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019