DOI: https://doi.org/10.24061/164482

Корекція порушень структурно-функціонального стану еритроцитів, протеїназо-інгібіторної системи та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2

Yu. V. Kohaniuk

Анотація


У хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та цукровий діабет типу 2 вивчено ефективність комплексної терапії інгібітором протонної помпи, пепсаном та кверцетином. Встановлено вірогідне усунення порушень структурно-функціонального стану еритроцитів на тлі зниження протеолітичної та фібринолітичної активностей крові в динаміці лікування.


Ключові слова


гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; цукровий діабет типу 2; протеоліз; фібриноліз; еритроцит; пепсан; кверцетин

Повний текст:

PDF

Посилання


Akbasheva OE, Zagromova TA, Serebrov VYu. Pokazateli proteoliza i fenotipy α1-proteinaznogo ingibitora pri yazvennoy bolezni dvenadtsatiperstnoy kishki [Indicators of proteolysis and phenotypes of α1- proteinase inhibitor in duodenal ulcer]. Voprosy biologii meditsiny i farmatsevticheskoy khimii. 2007;2:41-4. (in Russian).

Anokhina SV. Korektsiia porushen' strukturno-funktsional'noho stanu erytrotsytiv u khvorykh na metabolichnyi syndrom [Correction of violations of the structural and functional state of erythrocytes in patients with metabolic syndrome]. Meditsinskaya reabilitatsiya, kurortologiya i fizioterapiya. 2006;3:26-9. (in Ukrainian).

Bondar' TP, Kozinets GI. Morfofunktsional'noe sostoyanie eritrotsitov perifericheskoy krovi pri pozdnikh sosudistykh oslozhneniyakh sakharnogo diabeta tipa 2 (obzor literatury) [Morphofunctional state of peripheral blood erythrocytes in late vascular complications of type 2 diabetes mellitus (review literature)]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. 2002;12:22-4. (in Russian).

Veremeenko KN. Ingibitory proteoliza – zashchitnye belki krovi [Proteolysis inhibitors - protective blood proteins]. Vrachebnoe delo. 1987;5:45-8. (in Russian).

Rak OL, Fediv OI, Mel'nychuk ZA. Osoblyvosti morfofunktsional'noho stanu erytrotsytiv pry vyrazkovii khvorobi zalezhno vid kharakteru uskladnennia [Features of the morphofunctional state of erythrocytes in ulcer disease depending on the nature of the complication]. Likars'ka sprava. 2000;1:33-7. (in Ukrainian).

Sukhanova GA, Kondrat'eva EI, Spirina LV. Znachenie kallikreina, angiotenzinprevrashchayushchego fermenta i ingibitorov proteoliza pri sosudistykh oslozhneniyakh sakharnogo diabeta tipa 1 u detey [The value of kallikrein, angiotensin converting enzyme and proteolysis inhibitors in vascular complications of type 1 diabetes mellitus in children]. Kliniko laboratornaya diagnostika. 2004;5:38-40. (in Russian).

Uspenskiy YuP, Tkachenko EI. Patogeneticheskie osnovy differentsirovannoy taktiki lecheniya gastroezofageal'noy reflyuksnoy bolezni [Pathogenetic bases of the differentiated tactics of gastroesophageal reflux disease]. Suchasna hastroenterolohiia. 2010;1:92-1. (in Russian).

Fediv OI, Fartushniak LV. Peroksydne okysnennia lipidiv, strukturno-funtsional'ni vlastyvosti erytrotsytiv, fibrynolitychna ta proteolitychna aktyvnist' plazmy krovi u khvorykh na vyrazkovu khvorobu [Peroxide oxidation of lipids, structural and functional properties of erythrocytes, fibrinolytic and proteolytic activity of blood plasma in patients for peptic ulcer disease]. Halyts'kyi likars'kyi visnyk. 2001;1:111-13. (in Ukrainian).

Kahrilas PJ, Lee TJ. Pathophysiology of gastro-esophageal reflux disease. Thorac Surg Clin. 2005;15:323-33.

Misra UK, Gonzalez-Gronow M, Gawdi G. The role of MTJ-1 incell surface translocation of GRP78? A receptor for alpha2-macroglobulin dependent signalling. J Immunol. 2005;174(4):2092-97.

Sharma B, Sharma M, Daga MK. Effect of omeprazole and domperidone on adult asthmatics with gastroesophageal reflux. World J Gastroenterol. 2007;13(211):1706-710.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Yu. V. Kohaniuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019