DOI: https://doi.org/10.24061/164757

Цитокіновий статус у хворих на хронічний панкреатит з ішемічною хворобою серця за хронічної серцевої недостатності

O. I. Fediv, D. O. Hontsariuk

Анотація


У статті наведені результати дослідження цитокінового статусу у хворих на хронічний панкреатит з ішемічною хворобою серця за хронічної серцевої недостатності. Встановлено, що у хворих за поєднаного перебігу має місце гіперпродукція прозапальних цитокінів – інтерлейкіну 1β, фактору некрозу пухлин альфа та С-реактивного протеїну, що вказує на прогресування хронічної запальної реакції в даних пацієнтів та потребує медикаментозної корекції.


Ключові слова


хронічний панкреатит; ішемічна хвороба серця; хронічна серцева недостатність; цитокіни

Повний текст:

PDF

Посилання


Bueverov AO. Mediatory vospaleniya i porazhenie podzheludochnoy zhelezy [Mediators of inflammation and defeat pancreas]. Rossiyskiy zhurnal gastroenterologii, gepatologii i koloproktologii. 1999;4:15-8. (in Russian).

Volkov VI, Serik SA. Provospalitel'nye tsitokiny i rastvorimaya molekula mezhkletochnoy adgezii pri ishemicheskoy bolezni serdtsa [Proinflammatory cytokines and soluble molecule of intercellular adhesion in ischemic heart disease]. Kardiolohiia. 2002;42:12-6. (in Russian).

Zakirova NE, Khafizov NKh, Karamova IM. Immunovospalitel'nye reaktsii pri ishemicheskoy bolezni serdtsa [Immunosuppressive reactions at ischemic heart disease]. Ratsional'naya farmakoterapiya v kardiologii. 2007;2:16-9. (in Russian).

Zykov KA, Nuraliev EYu. Dinamika vospalitel'nogo protsessa u bol'nykh s koronarnym sindromom i stabil'noy stenokardiey. Soobshchenie II. Biokhimicheskie, immunnologicheskie i klinicheskie aspekty [Dynamics of the inflammatory process in patients with coronary syndrome and stable angina. Communication II. Biochemical, immunological and clinical aspects]. Kardiologicheskiy vestnik. 2011;VI(XYIII)(1):16-2. (in Russian).

Kendzers'ka TB. Mozhlyvosti diahnostyky, prohnozuvannia perebihu, kontroliu za efektyvnistiu medykamentoznoi korektsii khronichnoho pankreatytu u osib pokhyloho viku za stanom system proteolizu, fibrynolizu, perekysnoho okysnennia bilkiv ta lipidiv [Possibilities of diagnostics, prognostication of the course, control over the effectiveness of the medical correction of chronic pancreatitis in the elderly on the state of proteolysis systems, fibrinolysis, peroxide oxidation of proteins and lipids]. Hastroenterolohiia. Mizhvidomchyi zbirnyk. 2001;32:312-17. (in Ukrainian).

Rebrov AP, Voskoboy IV. Rol' vospalitel'nykh i infektsionnykh faktorov v razvitii ateroskleroza [The role of inflammatory and infectious factors in the development of atherosclerosis]. Terapevticheskiy arkhiv. 2004;76:78-2. (in Russian).

Revtovich MYu, Leonovich SI. Khronicheskiy pankreatit: nekotorye aspekty problemy [Chronic pancreatitis: some aspects of the problem]. Meditsinskiy zhurnal. 2006;34:45-9. (in Russian).

Tereshchenko SN, Zhirov IV. Diastolicheskaya serdechnaya nedostatochnost': razreshimy li trudnosti diagnostiki i lecheniya? [Diastolic heart failure: are the difficulties of diagnosis and treatment solvable?]. Terapevticheskiy arkhiv. 2009;11:73-6. (in Russian).

Khristich TN, Pishak VP, Kendzerskaya TB. Khronicheskiy pankreatit: nereshennye problemy [Chronic pancreatitis: unsolved Problems]. Chernovtsy; 2006. 280 p. (in Russian).

de Torres JP. C-reactive protein levels and survival in patients with moderate to very severe COPD. Chest. 2008;133:1336-343.

Dehghan A, Kardys I, Maat de M. Genetic variation, C-reactive protein levels, and incidence of diabetes. Diabetes. 2007;56(3):872-78.

Forsmark CE. The early diagnosis of chronic pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6(12):1291-293.

Molero Richard X. Chronic pancreatitis. Gastroenterol Hepatol. 2008;31(4):76-2.

Warne JP. Tumour necrosis factor-a key regulator of adipose tissue mass. J of Endocrinology. 2003;177:351-55.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 O. I. Fediv, D. O. Hontsariuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019