DOI: https://doi.org/10.24061/164764

Типологія нозогенних реакцій при сечокам’яній хворобі

A. O. Filts, A. I. Mironenko, Ch. R. Bohuta, O. S. Fitkalo, R. V. Kechur, M. Y. Danylko

Анотація


У даній статті представлені дослідження реакцій і типів відношення до хвороби в пацієнтів із сечокам’яною хворобою. На основі клінічно-психопатологічного дослідження репрезентативної групи (100 осіб), описані феноменологічні закономірності проявів і запропонована клінічна типологія нозогенних реакцій і патохарактерологічного розвитку особистості в даній групі пацієнтів, а також виявлені основні стресогенні фактори, які впливають на розвиток нозогенних реакцій і патохарактерологічний розвиток особистості. Виявлено перевагу гіпернозогностичних невротичних (тривожно-фобічні, іпохондричні, нарцистичні) і афективних (астено-депресивні і депресивно-іпохондричні) нозогенних реакцій. На формування психічних розладів мають вплив соціально-психологічні, преморбідні і соматогенні фактори, взаємодія яких визначає основний психопатологічний синдром.


Ключові слова


нозогенні реакції; сечокам’яна хвороба; ставлення до хвороби; психосоматика; психопатологія; патохарактерологічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Yatsiuk VM, Partola SV, Danylko MY, Myronenko OI, Torba RI, Berchuk VS. Vnutrishnia kartyna sechokam’ianoi khvoroby [The internal picture of urolithiasis]. Truskavets'; 2006. 17 p. (in Ukrainian).

Vorozhbyt OB, Fil'ts OO. Nozohenna reaktsiia yak predyktor vynyknennia depresii u khvorykh na KhHS (1v henotyp HCV) pid chas IFN terapii [Nosogenic reaction as a predictor of depression in patients with HCG (1-nd genotype HCV) during IFN therapy]. Hepatolohiia. 2010;2:49-4. (in Ukrainian).

Vorozhbyt OB, Fil'ts OO. Chastota nozohennoi reaktsii yak predyktora vynyknennia depresii u khvorykh na KhHS pid chas IFN-terapii v zalezhnosti vid henotypu HCV [Frequency of nosogenic reaction as a predictor of depression in patients with HCG during IFN therapy depending on the genotype HCV]. Hepatolohiia. 2010;3:58-2. (in Ukrainian).

Mikhaylov BV, Sarvir IN, Chugunov VV,MiroshnichenkoNV. Genealogiya, mekhanizmy formirovaniya, klinika i osnovnye printsipy terapii somatoformnykh rasstroystv [Genealogy, mechanisms of formation, clinic and basic principles of therapy of somatoform disorders]. Meditsinskie issledovaniya. 2001;1(1):36-8. (in Russian).

Drobizhev MYu. Nozogennye (psikhogennye) reaktsii pri somaticheskikh zabolevaniyakh [Nosogenic (psychogenic) reactions in somatic diseases] [dissertation abstract]. Moskow; 2000. 38 p. (in Russian).

Smulevich AB, Fil'ts AO, Guseynov IG, Drozdov DV. K probleme nozogeniy [To the problem of nosogeny]. Hypochondria and somatoform disorders. Moskow; 1992. 111-23 p. (in Russian).

Onegin AV. Pogranichnye psikhicheskie rasstroystva u bol'nykh mochekamennoy bolezn'yu [Borderline mental disorders in patients with urolithiasis] [dissertation abstract]. Kazan'; 2001. 21 p. (in Russian).

Vasserman LI, Iovlev BV, Karpova EB, Vuks AYa. Psikhologicheskaya diagnostika otnosheniya k bolezni [Psychological diagnosis of the relationship to the disease]. SPb.; 2005. 33 p. (in Russian).

Smulevich AB, Volel' BA, Medvedev VE. Razvitiya lichnosti pri somaticheskikh zabolevaniyakh (k probleme nazhitoy ipokhondrii) [Development of the personality in case of somatic diseases (to the problem of acquired hypochondria)]. Psikhicheskie rasstroystva v obshchey meditsine. 2008;3(2):4-11. (in Russian).

Samushiya MA, Mustafina EA. Nozogenii (psikhogennye reaktsii) u zhenshchin so zlokachestvennymi opukholyami organov reproduktivnoy sistemy [Nosogeny (psychogenic reactions) in women with malignant tumors of reproductive system organs]. Psikhicheskie rasstroystva v obshchey meditsine. 2007;3:11-6. (in Russian).

Semke VYa. Psikhiatriya i onkologiya. Grani soprikosnoveniya [Psychiatry and oncology. The frontiers of contact]. Sibirskiy vestnik psikhiatrii i narkologii. 2008;3:7-12. (in Russian).

Smulevich AB, Tkhostov ASh, Syrkin AL. Klinicheskie i psikhologicheskie aspekty reaktsii na bolezn' (k probleme nozogeniy) [Clinical and psychological aspects of the response to disease (to the problem of nosogenesis)]. Zhurnal nevropatologii i psikhiatrii. 1997;2:4-9. (in Russian).

Smulevich AB. Psikhopatologiya lichnosti i komorbidnye rasstroystva [Psychopathology of personality and comorbid disorders]. Moskow: MEDpress-inform; 2009. 206 p. (in Russian).

Sova SG. Trivozhno-depressivnye sostoyaniya v obshchemeditsinskoy praktike [Anxious-depressive conditions in general medical practice]. Liky Ukrainy. 2010;2:95-9. (in Russian).

Kharchuk EV. Otnoshenie k bolezni u patsientov s sochetaniem paranoidnoy shizofrenii i gipertonicheskoy bolezni [Relation to the disease in patients with a combination of paranoid schizophrenia and hypertensive disease]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2013;3:95-7. (in Russian).

Chaban OS, Khaustova OO, Zhabenko Oyu. Sytuatsiina sotsiokul'tural'na tryvoha: suchasni provokatsii ta yikh psykhosomatychni rozv’iazannia [Situational socio-cultural anxiety: modern provocations and their psychosomatic solutions]. Neironews. 2010;4:10-5. (in Ukrainian).

Blomhoff S, Diseth TH, Jacobsen MB, Vatn M. Irritable bowel syndrome – a multifactorial disease in children and adults. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122:1213-217.

Mense S. Pathophysiology of low back pain and transition to the chronic state – experimental data and new concepts. Schmerz. 2001;15:413-17.

Barsky AJ, Klerman GI. Overview: hypochondriasis, bodily complaints, and somatic styles. Am J Psychiatry. 1983;140:273-83.

Cloninger CR. A systematic method for clinical description and classification of personality validity. Arch Gen Psychiat. 1987;44:573-78.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 A. O. Filts, A. I. Mironenko, Ch. R. Bohuta, O. S. Fitkalo, R. V. Kechur, M. Y. Danylko

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019