DOI: https://doi.org/10.24061/164774

Застосування біодеградуючого субстрату для інтракраніальної трансплантації автологічних мезенхімальних стовбурових клітин при модельованому церебральному ішемічному емболічному інсульті у щурів лінії Вістар

V. I. Tsymbaliuk, V. V. Kolesnyk, A. S. Zabirnyk, I. I. Torianyk

Анотація


У роботі представлені дані щодо створення та застосування біодеградуючого субстрату для трансплантації автологічних мезенхімальних стовбурових клітин (АМСК) при церебральному ішемічному емболічному інсульті в експерименті на щурах лінії Вістар. Пояснено, що структура біодеградуючого субстрату пластична, має фібринову природу, не спричиняє змін у будові АМСК, нейронів, глії, мікросудин. Зазначається, що цей факт забезпечує ефективну, термінову, зручну трансплантацію клітин до ішемічного/інфарктного вогнища в інтракраніальний спосіб.


Ключові слова


біодеградуючий субстрат; автологічні мезенхімальні стовбурові клітини; трансплантація; модельований церебральний ішемічний емболічний інсульт; самці щурів лінії Вістар

Повний текст:

PDF

Посилання


Chekhonin VP, Lebedev SV, Volkov AI. Aktivatsiya ekspressii mozgovogo neyrotroficheskogo faktora v zone implantatsii allogennykh I ksenogennykh stvolovykh (progenitornykh) kletok nervnoy tkani u krys s ishemicheskim korkovym insul'tom [Activation of the expression of the cerebral neurotrophic factor in the zone of implantation of allogeneic and xenogeneic stem (progenitor) cells of the nervous tissue in rats with ischemic cortical stroke]. Kletochnye tekhnologii v biologii i meditsine. 2010;4:195-98. (in Russian).

Sokolova IB, Zin'kova NN, Bilibina AA. Vozmozhnosti primeneniya kletochnoy terapii pri lechenii ishemicheskogo insul'ta v eksperimente [The possibilities of using cellular therapy for treatment of ischemic stroke in the experiment]. Kletochnaya transplantologiya i tkanevaya inzheneriya. 2007;4:54-2. (in Russian).

Kolesnik VV. Sravnitel'naya kartina morfologicheskikh izmeneniy v veshchestve golovnogo mozga krys linii Vistar s modelirovannym ishemicheskim insul'tom i razlichnymi sposobami vvedeniya autologicheskikh mezenkhimal'nykh stvolovykh kletok [A comparative picture of morphological changes in the substance of the brain of Wistar rats with simulated ischemic stroke and various methods of introducing autologous mesenchymal stem cells]. Ukrains'kyi medychnyi al'manakh. 2012;5:131-33. (in Russian).

Tsymbaliuk VI, Kolesnyk VV, Mykulyns'kyi YuYu, Zabirnyk AS, Panibrattseva SH. Sposib modeliuvannia hostroho ishemichnoho tserebral'noho insul'tu u shchuriv [Method of simulation of acute ischemic cerebral stroke in rats]. Kharkivs'ka medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity (KhMAPO). Patent of Ukraine № u 2010 02736. 10.09.27. (in Ukrainian).

Kolesnyk VV, Zabirnyk AS, Tsymbaliuk VI, Omel'chenko OA, Panibrattseva SH, Torianyk II. Sposib likuvannia model'ovanoho ishemichnoho insul'tu holovnoho mozku u shchuriv [Method of treatment of a simulated ischemic stroke of the brain in rats]. Kharkivs'ka medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity (KhMAPO). Patent of Ukraine № u 201212474. 13.04.10. (in Ukrainian).

Bunyatyan N, Yavorskiy A, Ryazhenov V. Stvolovye kletki: problemy kontrolya, bezopasnosti, razrabotki i primeneniya [Stem cells: problems of control, safety, development and application]. Vrach. 2009;6:2-5. (in Russian).

Zin'kova NN, Gilerovich EG, Sokolova IB. Terapiya ishemicheskogo insul'ta golovnogo mozga u krys s pomoshch'yu mezenkhimnykh stvolovykh kletok [Therapy of cerebral ischemic stroke rats using mesenchymal stem cells]. Tsitologiya. 2007;7:566-75. (in Russian).

Toryanik II, Kolesnik VV. Unifitsirovannyy podkhod k sozdaniyu modeli ishemicheskogo insul'ta golovnogo mozga v eksperimente na krysakh linii Vistar [A unified approach to creating a model of cerebral ischemic stroke in an experiment on Wistar rats]. Aktual'ni problemy suchasnoi medytsyny. 2010;4:155-59. (in Russian).

Tsymbalyuk VI, Medvedev VV. Neyrogennye stvolovye kletki: mezhdu proshlym i budushchim [Neurogenic stem cells: between the past and the future]. Lekar'. 2008;7:36-2. (in Russian).

Barkho BZ, Zhao X. Adult neural stem cells: response to stroke injury and potential for therapeutic applications. Cell Res Ther. 2011;6:327-38.

Bersano A, Ballabio E, Lanfranconi S. Clinical studies in stem cells transplantation for stroke: a review. Current Vascular Pharmacology. 2010;8:29-4.

Maikos JT, Elias RA, Shreiber DI. Mechanical properties of dura mater from the rat brain and spinal cord. Neurotrauma. 2008;25:38-51.

Li Y, Chen J, Wang L. Treatment of stroke in rat with intracarotid administration of marrow stromal cells. Neurology. 2001;56:1666-672.

Xiong Y, Mahood A, Choop M. Angiogenesis, neurogenesis and brain recovery of function follow inginjury. Curr Opin Investig Drugs. 2010;11:298-8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 V. I. Tsymbaliuk, V. V. Kolesnyk, A. S. Zabirnyk, I. I. Torianyk

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019