DOI: https://doi.org/10.24061/165081

Проблема передчасних пологів у пацієнток, хворих на туберкульоз легень

V. V. Harbuziuk, S. P. Poliova, V. P. Harbuziuk

Анотація


У статті наведені дані щодо передчасних пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень. Показано підвищення частоти вказаної патології серед вагітних як за активних, так і за хронічних форм туберкульозного процесу. Встановлено, що за наявності туберкульозу в кожної другої пацієнтки трапляються передчасні пологи.


Ключові слова


передчасні пологи; туберкульоз; діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazeliuk OM. Optymizatsiia vedennia vahitnosti ta polohiv u zhinok, khvorykh na aktyvnyi tuberkul'oz lehen' [Optimization of pregnancy and childbirth in women with active pulmonary tuberculosis] [dissertation abstract]. Kyiv; 2008. 22 p. (in Ukrainian).

Savula MM, Khmil' SV, Vityk DP. Vahitnist' i polohy u zhinok, khvorykh na tuberkul'oz [Pregnancy and childbirth in women with tuberculosis]. Zdobutky klinichnoi i eksperymental'noi medytsyny. 2003;1:11-5. (in Ukrainian).

Senchuk AYa, Holianovs'kyi OV, Berestovyi OO. Vahitnist', polohy ta pisliapolohovyi period u zhinok, khvorykh na tuberkul'oz lehen', zalezhno vid naiavnosti destruktsii lehenevoi tkanyny [Pregnancy, childbirth and postpartum period in women, patients with pulmonary tuberculosis, depending on availability destruction of pulmonary tissue]. Naukovyi visnyk Uzhhorods'koho un-tu, seriia “Medytsyna”. 2001;13:191-93. (in Ukrainian).

Senchuk AYa, Holianovs'kyi OV, Artamonov VS. Vedennia vahitnosti, polohiv ta pisliapolohovoho periodu u khvorykh na tuberkul'oz lehen' [Conducting the pregnancy, childbirth and postpartum period in patients with pulmonary tuberculosis]. Kyiv; 2001. 37 p. (in Ukrainian).

Viktorov OP, Hunskyi YuI, Hayova LV. Pobichni yavyshcha pry likuvanni khvorykh na tuberkuloz [Side effects in the treatment of patients with tuberculosis]. Suchasni infektsii. 2004;3:61-6. (in Ukrainian).

Krasnopol'skiy VI, Serova OF, Tumanova VA. Vliyanie infektsiy na reproduktivnuyu sistemu zhenshchin [Influence of infections on the reproductive system of women]. Rossiyskiy vestnik akushera-ginekologa. 2004;5:26-9. (in Russian).

Hoida NH, Zhylka NYa. Reproduktyvne zdorov’ia (sytuatsiinyi analiz) [Reproductive health (situational analysis)]. Medyko-sotsial'ni problemy sim’i. 2003;2:3. (in Ukrainian).

Holianovs'kyi OV, Mel'nyk VP. Kompleksnyi pidkhid schodo likuvannia tuberkul'ozu lehen' u vahitnykh ta porodil' [A comprehensive approach to the treatment of pulmonary tuberculosis in pregnant and childbearing]. Ukrains'kyi pul'monolohichnyi zhurnal. 2003;4:31-4. (in Ukrainian).

Gorbach NA, Bol'shakova IA, Koretskaya NM. Rezul'taty ekspertnoy otsenki faktorov riska zabolevaniya tuberkulezom [The results of expert evaluation of risk factors for tuberculosis]. Problemy tuberkuleza i bolezney legkikh. 2004;5:32-4. (in Russian).

Guseynov GK, Mamaev IA, Abdulaeva ZK. Protivotuberkuleznye meropriyatiya po rezul'tatam proby Mantu [Anti-tuberculosis measures based on Mantoux test results]. Problemy tuberkuleza i bolezney legkikh. 2003;1:14-7. (in Russian).

Doroshenkova AE, Drobot NN. Tuberkulez – obshchemeditsinskaya problema sovremennoy meditsiny [Tuberculosis is a general medical problem of modern medicine]. Vestnik semeynoy meditsiny. 2008;7:39-40. (in Russian).

Duzhyi ID, Boiko VI, Duzha OI. Tuberkul'oz vnutrishn'ohrudnoi lokalizatsii i vahitnist' [Tuberculosis of the intrathoracic localization and pregnancy]. Visnyk naukovykh doslidzhen'. 2003;1:145-47. (in Ukrainian).

Yehorov OM, Panchenko MS, Stepanenko LV. Medyko-sotsial'ni problemy tuberkul'ozu [Medical and social problems of tuberculosis]. Medytsyna zaliznychnoho transportu Ukrainy. 2004;3:84-6. (in Ukrainian).

Zhuchenko OG. Reproduktivnoe zdorov'e zhenshchin, stradayushchikh legochnym i urogenital'nym tuberkulezom [Reproductive health of women suffering from pulmonary and urogenital tuberculosis]. Problemy tuberkuleza. 2004;4:58-2. (in Russian).

Kovganko PA. Iskhody beremennosti i rodov u zhenshchin s vypolnennym po povodu tuberkuleznogo protsessa operativnym vmeshatel'stvom na legkikh [Outcomes of pregnancy and childbirth in women with surgical intervention on the lungs performed for the tuberculosis process]. Rossiyskiy vestnik akushera-ginekologa. 2004;2:45-7. (in Russian).

Senchuk AYa, Bazeliuk OM, Pavliuchenko MI. Vedennia vahitnosti ta likuvannia aktyvnoho tuberkul'ozu lehen' z batsylovydilenniam uskladnenoho tuberkul'ozom hortani [Pregnancy and active treatment tuberculosis of the lungs with bacilliation of the complicated tuberculosis larynx]. PAH. 2010;3:109-12. (in Ukrainian).

Pol'ova SP. Perebih i naslidky vahitnosti u zhinok, khvorykh na tuberkul'oz [The course and effects of pregnancy in women with tuberculosis]. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2005;4:106-7. (in Ukrainian).

Pol'ova SP. Porushennia reproduktyvnoho zdorov’ia ta psykhoemotsiinoho stanu u zhinok, khvorykh na tuberkul'oz [Violation of reproductive health and psycho-emotional state in women with tuberculosis]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2006;5(4):70-2. (in Ukrainian).

Pol'ova SP. Porushennia mikrobiotsenozu pikhvy u zhinok reproduktyvnoho viku, scho khvoriiut' na tuberkul'oz [Violation of vaginal microbiocenosis in women of reproductive age suffering from tuberculosis]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2006;5(1):73-4. (in Ukrainian).

Pol'ova SP. Morfofunktsional'ni zminy fetoplatsentarnoho kompleksu u khvorykh na tuberkul'oz [Morphofunctional changes in the fetoplacental complex in patients with tuberculosis]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2007;6(1):33-6. (in Ukrainian).

Pol'ova SP. Osoblyvosti zmin platsenty u vahitnykh, khvorykh na tuberkul'oz (za danymy imunohistolohichnykh doslidzhen') [Features of placental changes in pregnant women with tuberculosis (according to immunohistological studies)]. Likars'ka sprava. Vrach delo. 2007;5-6:40-3. (in Ukrainian).

Pol'ova SP, Davydenko IS. Klinichno-morfolohichni osoblyvosti perebihu polohiv u zhinok, infikovanykh mikobakteriiamy tuberkul'ozu [Clinical-morphological features of the course of labor in women infected with mycobacterium tuberculosis]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2007;11(2):67-70. (in Ukrainian).

Pol'ova SP, Davydenko IS. Kompleksne likuvannia fetoplatsentarnoi nedostatnosti u vahitnykh, infikovanykh mikobakteriiamy tuberkul'ozu [Comprehensive treatment of fetoplacental insufficiency in pregnant women infected with mycobacteria tuberculosis]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2007;6(1):92-5. (in Ukrainian).

Pol'ova SP, Bazhora YuI, Maletych OD. Porushennia humoral'noi lanky imunitetu u vahitnykh, khvorykh na tuberkul'oz [Violation of humoral immunity in pregnant women with tuberculosis]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2009;13(2):32-4. (in Ukrainian).

Pol'ova SP, Bazhora YuI, Maletych OD. Porushennia imunnoi systemy u vahitnykh, khvorykh na tuberkul'oz [Impairment of the immune system in pregnant women patients with tuberculosis]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2009;8(1):59-3. (in Ukrainian).

Savula MM. Rezul'taty likuvannia, perebih vahitnosti i polohiv u zhinok, yakym vykonani operatsii z pryvodu tuberkul'ozu [Results of treatment, the course of pregnancy and childbirth in women who have undergone surgery on the subject tuberculosis]. Shpytal'na khirurhiia. 2005;2:128-30. (in Ukrainian).

Savula MM, Sakhelashvili MI. Tuberkul'oz vahitnykh: perebih, likuvannia [Tuberculosis of pregnant women: progress, treatment]. Ukrains'kyi pul'monolohichnyi zhurnal. 2004;1:60-2. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 V. V. Harbuziuk, S. P. Poliova, V. P. Harbuziuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019