DOI: https://doi.org/10.24061/165087

Пероксидне окиснення ліпідів у хворих на туберкульоз легень

V. I. Slyvka

Анотація


Одним з універсальних механізмів ушкодження клітинних мембран є пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ), надмірній активації якого в нормі запобігають фактори системи антиоксидантного захисту. До мембранозв’язаних ферментів, що беруть участь в утворенні продуктів ПОЛ, належать ліпоокси- та циклооксигенази. Процеси ліпопероксидації змінюють структуру та фосфоліпідний склад мембран клітин, що негативно впливає на клітинну імунну відповідь внаслідок ушкодження механізмів передачі інформації від позаклітинних регуляторів до внутрішньоклітинних ефекторних систем.


Ключові слова


туберкульоз легень; протитуберкульозні препарати; пероксидне окиснення ліпідів; антиоксидантний захист

Повний текст:

PDF

Посилання


Beskova AI, Bayarstanova KA, Semenov AA. Porazhenie bronkhov u bol'nykh s vpervye vyyavlennym tuberkulezom legkikh [Lesion of bronchi in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis]. Problemy tuberkuleza. 2010;8:70. (in Russian).

Butov DO. Zminy deiakykh pokaznykiv oksydantno-antyoksydantnoi systemy u khvorykh na vpershe diahnostovanyi destruktyvnyi tuberkul'oz lehen' pry zastosuvanni orhanozberihaiuchoi farmakoterapii [Changes in some indicators of oxidation-antioxidant system in patients with a newly diagnosed destructive pulmonary tuberculosis in the use of organo-preserving pharmacotherapy]. Eksperymental'na i klinichna medytsyna. 2009;4:53-6. (in Ukrainian).

Byalik IB. Polikhimioterapiya bol'nykh destruktivnym tuberkulezom [Polychemotherapy of patients with destructive tuberculosis]. Ukrains'kyi pul'monolohichnyi zhurnal. 2011;1:42-6. (in Russian).

Voeykov VL. Aktivnye formy kisloroda – patogeny ili tseliteli? [Active forms of oxygen - pathogens or healers?]. Klinicheskaya gerontologiya. 2003;3:27-40. (in Russian).

Ena YaM, Shelest LYu, Shkapko VD. Vnutrisosudistoe svertyvanie krovi pri zabolevaniyakh organov dykhaniya [Intravascular coagulation of blood in diseases of the respiratory system]. Patologicheskaya fiziologiya i eksperimental'naya terapiya. 2010;3:138-41. (in Russian).

Hryschuk LA, Maruschak MI. Dynamika perekysnoho okysnennia lipidiv ta antyoksydantnoho zakhystu v schuriv pry hostromu urazhenni lehen' [The dynamics of lipid peroxidation and antioxidant protection in rats with acute lung injury]. Tuberkul'oz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2011;2:16-9. (in Ukrainian).

Zhadan VM. Otsinka deiakykh pokaznykiv oksydantno-antyoksydantnoi systemy u khvorykh na idiopatychni interstytsial'ni pnevmonii [Evaluation of some indicators of oxidation-antioxidant system in patients with idiopathic interstitial pneumonia]. Tuberkul'oz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2011;2:34-6. (in Ukrainian).

Zenkov NK, Kandalintseva NV, Lankin VZ. Fenol'nye bioantiokidanty [Phenolic bioantioxidants]. Novosibirsk; 2003. 328 p. (in Russian).

Adambekov DA, Litvinov VI, Mambetov KB. Immunologicheskiy status bol'nykh tuberkulezom pozhilogo i starcheskogo vozrasta i ego izmeneniya v protsesse kompleksnogo lecheniya s ispol'zovaniem T-aktivina [Immunological status of elderly and senile patients with tuberculosis and its changes in the process of complex treatment using T-activated]. Problemy tuberkuleza. 2008;5:46-8. (in Russian).

Kaminskaya GO, Blonskaya GYu, Puryaeva NL. Mekhanizmy razvitiya antiproteoliticheskoy nedostatochnosti pri tuberkuleze i nespetsificheskikh zabolevaniy legkikh [Mechanisms of development of antiproteolytic insufficiency in tuberculosis and nonspecific lung diseases]. Problemy tuberkuleza. 2011;6:55-8. (in Russian).

Rastvorov OA, Abramov AV, Bielienichev IF. Osoblyvosti perekysnoho okysnennia bilkiv u patsiientiv z VIL/SNID-asotsiiovanym tuberkul'ozom, u porivnianni z khvorymy na tuberkul'oz i VIL/SNID [Peculiarities of peroxidation of proteins in patients with HIV/AIDS-associated tuberculosis, compared with patients with tuberculosis and HIV/AIDS]. Zaporizhs'kyi medychnyi zhurnal. 2011;13(3):34-7. (in Ukrainian).

Otchych OO, Mazhak KD, Sanahurs'kyi DI. Otsinka okremykh pokaznykiv prooksydantno-antyoksydantnoi rivnovahy krovi pry zastosuvanni khimioozonoterapii destruktyvnykh form tuberkul'ozu lehen' [Evaluation of individual parameters of the prooxidant-antioxidant blood equilibrium at application chemo-isonotherapy of destructive forms of pulmonary tuberculosis]. Biolohichni studii. 2010;4(3):45-4. (in Ukrainian).

Babak OYa, Fadeienko HD, Frolov VM. Pokaznyky perekysnoho okysnennia lipidiv u khvorykh na nealkohol'nyi steatohepatyt pry zastosuvanni antyhomotoksychnykh preparativ [Indicators of peroxidation of lipids in patients with Non-alcoholic steatohepatitis in the use of antihomotoxic drugs]. Ukrains'kyi morfolohichnyi al'manakh. 2010;8(4):3-8. (in Ukrainian).

Lemko IS, Habor ML, Reshetar DV. Protsesy perekysnoho okyslennia lipidiv ta stan aktyvnosti superoksyddysmutazy u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen' z vtorynnoiu imunnoiu nedostatnistiu [Processes of lipid peroxidation and superoxide dismutase activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease with secondary immune deficiency]. Ukrains'kyi pul'monolohichnyi zhurnal. 2006;3:20-2. (in Ukrainian).

Tol'denberg YuI, Kokosov AN, Tishchenko VP. Svobodno-radikal'noe okislenie v geneze bolezney organov dykhaniya [Free radical oxidation in the genesis of diseases respiratory system]. Pul'monologiya. 2011;1:50-3. (in Russian).

Sirenko IA, Shmat'ko SA. Sostoyanie perekisnogo okisleniya lipidov u detey i podrostkov s aktivnym tuberkulezom organov dykhaniya [State of lipid peroxidation in children and adolescents with active respiratory tuberculosis]. Ukrains'kyi pul'monolohichnyi zhurnal. 2004;1:40-2. (in Russian).

Soodaeva SK. Svobodnoradikal'nye mekhanizmy povrezhdeniya pri boleznyakh organov dykhaniya [Free radical mechanisms of damage in diseases of the respiratory system]. Pul'monologiya. 2012;1:5-10. (in Russian).

Farkhutdinov UR. Sostoyanie protsessov svobodnoradikal'nogo okisleniya i vozmozhnosti ikh korrektsii u bol'nykh nespetsificheskimi zabolevaniyami legkikh [The state of the processes of free radical oxidation and the possibility of their correction in patients with nonspecific lung diseases] [dissertation abstract]. SPb.; 2003. 44 p. (in Russian).

Khudzik LE, Morozova TI. Primenenie preparatov ingibitorov proteoliticheskikh fermentov pri bronkholegochnikh zabolevaniyakh [The use of preparations of inhibitors of proteolytic enzymes in bronchopulmonary diseases]. Problemy tuberkuleza. 2008;1:68-1. (in Russian).

Chuchalin AG. Sistema oksidanty-antioksidanty i puti medikamentoznoy korrektsii [Oxidant-antioxidant system and ways of drug correction]. Pul'monologiya. 2004;2:111-15. (in Russian).

Hernandez-Pando R, Orozco H, Arriga K. Analysis of the local kinetics and localization of IL-1 alpha/tumor-necrosis factor-alpha and transforming growth factor-beta, during the course of experimental pulmonary tuberculosis. Immunology. 2006;90(4):607-17.

Shlchi I, Sato A, Chlda K. Chemotheraple evaluation of pulmonary tuberculosis patients with a complication of hepatic dysfunction. Kek-kaku. 2011;66(4):19-7.

Schuling M, Zuidhof AB, Zaagsma J. Involvement of Tachykinin NK1 Receptor in the Development of Allergen-induced Airway Hyperreactivity and Airway Inflammation in Conscious, Unrestrained Guinea Pigs. Am J Respir Crit Care Med. 2009;159:423-30.

Nakanishi S. Mammalian tachykinin receptors. Annu Rev Neuro-sci. 2011;14:123-36.

Neiber K, Baumgarten CR, Rathsack R. Substance P and beta-endorphin-like immunoreactivity in lavage fluid of subjects with and without allergic asthma. J Allergy Clin Immunol. 2012;90:646-54.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 V. I. Slyvka

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019