DOI: https://doi.org/10.24061/165259

Оптимізація самостійної роботи студентів стоматологічного факультету при вивченні курсу офтальмології в контексті Болонської декларації

O. M. Panko

Анотація


У статті розглянуто особливості самостійної роботи студентів (СРС) при вивченні курсу офтальмології в контексті Болонської декларації. Доведено, що СРС при опануванні навчальної дисципліни є однією з найбільш ефективних форм навчання, завдяки якій студенти краще засвоюють кожен модуль дисципліни. Відмічено роль викладача, який допомагає студентам подолати труднощі при виконанні СРС. Проаналізовано складові цієї діяльності, а саме: студенти повинні навчитися виділяти пізнавальні завдання, вибирати способи їх вирішення, виконувати операції контролю за правильністю вирішення проблемних ситуацій, удосконалювати навички реалізації теоретичних знань як на
усвідомленій, так і на інтуїтивній основі, тобто розвивати клінічне мислення.


Ключові слова


самостійна робота студентів; Болонський процес; офтальмологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Neiko YeM, Hlushko LV, Miziuk MI. Bolons'kyi protses i systema orhanizatsii praktychnoi pidhotovky studentiv [Bolognaprocess and system of practical organization preparation of students]. Medychna osvita. 2007;2:56-8. (in Ukrainian).

Volosovets' OP. Pytannia yakosti osvity u konteksti vprovadzhennia zasad Bolons'koi deklaratsii u vyschii shkoli [Issues of quality of education in the context of implementation of the principles of the Bologna Declaration in higher education]. Experience of implementation of the basic principles of the Bologna process in the system of higher medical education: theses supplementary. sci. method. Confer. Ternopil'; 2005. 56-8 p. (in Ukrainian).

Zubarenko OV, Stoieva TV, Portnova OO. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv za umov modernizatsii medychnoi osvity [Organization of independent work of students in the context of modernization of medical education]. Materials of the educational-scientific conference ["Integration of Ukrainian medical education into European and American medical space"]. Ternopil'; 2006. 173-74 p. (in Ukrainian).

Poliachenko YuV, Perederii VH, Volosovets' OP. Medychna osvita u sviti ta v Ukraini [Medical education in the world and in Ukraine]. Kyiv: Knyha-plius; 2005. 383 p. (in Ukrainian).

Shkromida MI, Tsok RM, Kindrat OV. K voprosu o sovershenstvovanii samostoyatel'noy raboty studentov po oftal'mologii [On the issue of improving the independent work of students in ophthalmology]. Oftal'mologicheskiy zhurnal. 1991;2:121-23. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 O. M. Panko

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019