Активність матриксних протеїназ та їх інгібіторів у хворих із розшаруваннями грудної аорти

Автор(и)

  • С. Граматюк канд. мед. наук, дир. Інституту клітинної біореабілітації МОЗ України, м. Харків,
  • Ю. Іванова д-р. мед. наук, проф. кафедри хірургії №1 ХНМУ, керів. хірургічного департаменту Інституту клітинної біореабілітації; м. Харків
  • В. Кравченко канд. мед. наук, завідувач відділу хірургічного лікування патології аорти ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», м. Київ
  • О. Логвіненко лікар-анестезіолог-реаніматолог, 03038, Україна, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.4.96.2020.98

Ключові слова:

аорта; дисекція аорти; MMP-9; TIMP-2; MMP-9/TIMP-2

Анотація

Мета. Вивчити зміни профіброгенних медіаторів у хворих із розшаруванням грудного відділу аорти.
Матеріал і методи. Дослідження проведено у 66 пацієнтів із розшаруваннями аневризм висхідного відділу та дуги аорти, які виникали на фоні атеросклерозу і АГ, віком від 48 до 73 років. Відповідно до завдання дослідження хворі були розподілені на три групи: 1-ша група - 32 пацієнти з гострими дисекціями, 2-га група - 34 пацієнти з підгострими та хронічними розшаруваннями, 3-тя група - 30 пацієнтів з аневризмами грудного і черевного відділів аорти, у яких діагноз встановлений при плановому обстеженні. Контролем слугували результати лабораторних досліджень, отримані у 28 здорових добровольців. За основними клінічними критеріями і тяжкості стану групи були рандомізовані (χ2=0,901, р=1,000). До стандарту лабораторних досліджень включені клінічний і біохімічний аналізи крові, аналіз крові на тропонін I, коагулограма, загальний аналіз сечі, розрахунок кліренсу креатиніну. Визначали групу крові, резус-фактор. В обов'язковому порядку хворих досліджували на наявність австралійського
антигену, антитіл до вірусного гепатиту С, проводили реакцію Вассермана, обстежували на наявність ВІЛ інфекції. Дослідження проводили за стандартними методиками. Визначення рівня MMP-9, її інгібітор TIMP-2 та комплекс з інгібітором (MMP-9/TIMP-2) у сироватці крові проводили з використанням імуноферментного методу, MMP-9, TIMP-2 досліджували за допомогою комерційних діагностичних наборів фірм R&D Diagnostics Inc. (США): Human ММP–9 Quantikine ELISA Kit, кат.GA30092; Human ТІМP-2 Quantikine ELISA Kit, кат. ВЕ69073). Набір Human TIMP-2 Quantikine ELISA Kit використовували для кількісного визначення тканинного інгібітору металопротеїнази-2 (TIMP-2) у зразках сироватки. Статистичний аналіз отриманих даних здійснювали на персональному комп'ютері IBM PC Intel Core i5-6500U з ОС MS Windows 10 за допомогою програми STATISTICA 10.0 (StatSoft, Inc.).
Результати. При усіх типах аневризм аорти (неускладнених і ускладнених) відзначено підвищення рівня MMP-9 по відношенню до контрольних значень: у хворих 1-ї групи рівень MMP-9 був підвищеним у середньому на 284,5%, 2-ї групи - на 176,9% і в пацієнтів з неускладненими аневризмами – на 91,7% відповідно до контрольних значень (p <0,05). При цьому рівень MMP-2 був підвищений в усіх досліджуваних групах, але істотно не відрізнявся між групами (р=0,37). Концентрація тканинного інгібітору матриксних металопротеїназ (TIMP–2) у пацієнтів з гострим розшаруванням аневризми аорти була в середньому на 40,4% вище контрольних значень (p <0,001); у пацієнтів із хронічним розшаруванням аневризми відмінності були недостовірними; а у хворих на неускладнені АА рівень TIMP-2 був у середньому на 12% нижче, ніж показник, отриманий у групі контролю (p <0,05). При довірчій імовірності 0,95% (р <0,05) показник MMP-9 значимо відрізнявся у всіх трьох групах (рис. 1). Коефіцієнт MMP-9/TIMP-2 (коефіцієнт інгібування за MMP-9) був вищим у пацієнтів з ускладненими аневризмами і становив відповідно 0,67 (у контрольній - 0,25) (р < 0,001). У пацієнтів з неускладненими аневризмами
цей інтегральний показник був нижчим, ніж у перших двох групах, але на 112% перевищував показники групи контролю (p <0,001). При прогресуванні дегенеративних змін у середній оболонці судини MMP–9 і TIMP–2 знижувалися порівняно з хворими на неускладнену аневризму і з хронічним розшаруванням. Висновки. Агресивний і тяжкий перебіг захворювання у хворих з гострими розшаруваннями аорти асоціюється з наявністю високих значень рівня MMP-9, а порушення ГМК асоціюється з інгібуванням TIMP-2, що відбувається на фоні окиснювального стресу і дисбалансу між прозапальними і протизапальними цитокінами. При різних типах ускладнених аневризм аорти має місце порушення балансу MMP та їх інгібіторів, що, у підсумку, має визначальне значення для швидкості протеолізу позаклітинних матриксних компонентів з переважанням процесів їх утворення та накопичення.

Посилання

Minino AM, Heron MP, Murphy SL, Kochanek KD. Centers for disease control and prevention national center for Health Statistics National Vital Statistics System. Deaths: final data for 2004. Natl Vital Stat Rep. 2007;55(19):1-119.

Elefteriades JA, Farkas EA. Thoracic aortic aneurysm clinically pertinent controversies and uncertainties. J Am Coll Cardiol. 2010 Feb 23;55(9):841-57. DOI: 10.1016/j.jacc.2009.08.084.

Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot NM, de Haan F, Deanfield JE, Galie N, et al. ESC Guidelines for the management

of grown-up congenital heart disease (new version 2010): the task force on the management of grown-up congenital heart disease of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2010;31(23):2915-57. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq249.

Bonow RO, Carabello BA, Kanu C, de Leon AC, Faxon DP, Freed MD, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease. Circulation. 2006 Aug;114(5):84-231. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.176857.

Ince H, Nienaber CA. Etiology, pathogenesis and management of thoracic aortic aneurysm. Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 2007 Aug;4(8):418-27. DOI: 10.1038/ncpcardio0937.

Segura AM, Luna RE, Horiba K, Stetler-Stevenson WG, McAllister HA, Willerson JT, et al. Immunohistochemistry of matrix

metalloproteinases and their inhibitors in thoracic aortic aneurysms andaortic valves of patients with Marfan’s syndrome. Circulation. 1998 Nov 10;98(19):II331-7.

Ikonomidis JS, Jones JA, Barbour JR, Stroud RE, Clark LL, Kaplan BL, et al. Expression of matrix metalloproteinases and

endogenous inhibitors within ascending aortic aneurysms of patients with bicuspid or tricuspid aortic valves. J Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Feb 26;133(4):1028-36. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2006.10.083.

Kirsch EW, Radu NC, Gervais M, Allaire E, Loisance DY. Heterogeneity in the remodeling of aneurysms of the ascending aorta with tricuspid aortic valves. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006 Nov 1;32(8):1010-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2006.04.051.

Gelse K, Poschl E, Aigner T. Collagens-structure, function, and biosynthesis. Adv Drug Deliv Rev. 2003 Nov 28;55(12):1531-46. DOI: 10.1016/j.addr.2003.08.002.

Schmid FX, Bielenberg K, Schneider A, Haussler A, Keyser A, Birnbaum D. Ascending aortic aneurysm associated with bicuspid and tricuspid aortic valve: involvement and clinical relevance of smooth muscle cell apoptosis and expression of cell death-initiating proteins. Eur J Cardiothorac Surg. 2003 Apr;23(4):537-43. DOI: 10.1016/s1010-7940(02)00833-3.

Combs MD, Yutzey KE. Heart valve development: regulatory networks in development and disease. Circ Res. 2009

Aug 28;105(5):408-21. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.109.201566.

Phillippi JA, Klyachko ЕА, Kenny JP, Eskay MA, Gorman RC, Gleason TG. Basal and oxidative stress induced expression of

metallothionein is decreased in ascending aortic aneurysms of bicuspid aortic valve patients. Circulation. 2009 Apr 27;119(18):2498- 506. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.770776.

Gelse K, Poschl E, Aigner T. Collagens-structure, function, and biosynthesis. Adv Drug Deliv Rev. 2003 Nov 28;55(12):1531-46. DOI: 10.1016/j.addr.2003.08.002.

Raffetto JD, Khalil RA. Matrix metalloproteinases and their inhibitors in vascular remodeling and vascular disease. Biochem Pharmacol. 2008;75(2):346-59. DOI: 10.1016/j.bcp.2007.07.004.

Milewicz DM, Dietz HC, Miller DC. Treatment of aortic disease in patients with Marfan syndrome. Circulation. 2005 Mar

;111(11):150-7. DOI: 10.1161/01.CIR.0000155243.70456.F4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ