Клінічна ефективність комбінованої фармакотерапії ішемічної хвороби серця, асоційованої з постменопаузальним остеопорозом

Автор(и)

  • Н. Михайловська д-р мед. наук, професор, зав. каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя
  • І. Стецюк аспірант кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.4.96.2020.104

Ключові слова:

ішемічна хвороба серця; постменопаузальний остеопороз; мінеральна щільність кісткової тканини; лікування

Анотація

Мета роботи – оцінити клінічну ефективність комбінованої фармакотерапії препаратами натрію алендронату та екзогенного L-аргініну на тлі базисного лікування хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), асоційовану з постменопаузальним остеопорозом (ПМОП).
Матеріал і методи. До подвійного відкритого, проспективного, моноцентрового клінічного дослідження в паралельних групах залучено 58 жінок у постменопаузальному періоді з діагнозом ІХС: стабільна стенокардія напруження ІІ-ІІІ ФК, які мали ПМОП (вік 71 (65; 77) рік). Методом блокової рандомізації хворі були розподілені на дві групи: 1-ша група – 27 жінок, які отримували стандартну базисну терапію; 2-га група – 31 жінка, якій було призначено комбінацію натрію алендронату та L-аргініну гідрохлориду за схемою на тлі базисного лікування. Хворим на момент включення у дослідження та через три місяці терапії визначались показники добового моніторування ЕКГ за Холтером, структурно-функціонального стану серця та судин, рівні біомаркерів (остеопротегерину, остеокальцину, гомоцистеїну, ВЕФР-А).
Результати. За результатами добового моніторування ЕКГ у динаміці лікування у хворих обох груп спостерігалось достовірне зменшення кількості епізодів надшлуночкової екстрасистолії за добу (на 11,54% та на 34,52% відповідно; р<0,05) та співвідношення LF/HF в активному та пасивному періоді. У пацієнтів 2-ї групи на відміну від 1-ї групи спостерігалось також достовірне зменшення кількості епізодів тахікардії за добу (в 1,8 раза; р<0,05), збільшення RMSSD (на 74,36%; р<0,05), зниження LF (на 54,69%; р<0,05) та збільшення HF (на 73,71%; р<0,05) як в активному, так і пасивному періоді. Через три місяці лікування у хворих 2-ї групи виявлено достовірне зменшення товщини КІМ правої ЗСА на 7,95%, розмірів ЛП на 16,83% порівняно з початковим рівнем (р<0,05), тоді як 1-й групі суттєвих змін цих показників не спостерігалось. Під впливом лікування у пацієнтів 2-ї групи виявлено достовірне зниження рівня ВЕФР-А (на 25,41%; р<0,05), гомоцистеїну (на 10,72%; р<0,05), остеопротегерину (у 2 рази; р<0,05), тоді як у пацієнтів 1-ї групи спостерігалось достовірне зниження лише рівня ВЕФР-А (на 20,09%; р<0,05). У пацієнтів 2-ї групи порівняно з пацієнтами 1-ї групи, через три місяці лікування відзначали достовірно менше епізодів шлуночкової та надшлуночкової екстрасистолії, менше значення LF, КІМ, розміру ЛП та більше значення HF, вірогідно нижчими були рівні остеокальцину, ВЕФР-А та остеопротегерину.
Висновки. Застосування комбінованої терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з постменопаузальним остеопорозом, сприяє позитивним змінам показників вегетативної регуляції серцевої діяльності, структурної перебудови серця та стану судинного ендотелію, нормалізації балансу біомаркерів остеорепарації та кісткової резорбції.

Посилання

Golovach IYu, Zazirniy IM, Turovskaya TV, Semeniv IP, Yevseenko VG, Chipko TM, et al. How to assess comorbidity of patients suffering from hip fracture associated with osteoporosis and subsequent hip replacement. Osteoporosis International. 2018;29:199-199.

Mykhailovska NS, Stetsiuk ІО. The indicators of the bone tissue mineralization abnormalities in women with coronary artery disease in the post-menopausal period. Patolohiia. 2018;2:136-41.

Mykhailovska NS, Stetsiuk IO, Kulynych TO, Gorbachova SV, Zhulkevych IV. The interrelationship of the bone and cardiovascular remodeling biomarkers and clinical peculiarities of coronary artery disease in postmenopausal women. Reumatologia. 2020;58(3):142-49.

Mitchenko OI, Iliushyna HIa. Rannia menopauza yak spetsyfichnyi faktor sertsevo-sudynnoho ryzyku v zhinok [Early menopause as a specific cardiovascular risk factor in women]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2016;3:85-90. (in Ukrainian).

Golovach IYu. Sovremennaya strategiya diagnostiki i dolgovremennogo lecheniya postmenopauzal'nogo osteoporoza [Modern strategy for diagnosis and long-term treatment of postmenopausal osteoporosis]. Ukrains'kyi revmatolohichnyi zhurnal. 2018;2:9-16. (in Russian).

Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy za spetsial'nistiu «Kardiolohiia»: Nakaz MOZ Ukrainy № 436 vid 03.07.2006 r. [On approval of protocols for the provision of medical care in the specialty "Cardiology": Order of the Ministry of Health of Ukraine № 436 from 03.07.2006]. URL: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060703_436.html. (in Ukrainian).

Klinichnyi protokol nadannia medychnoi dopomohy khvorym z osteoporozom [Clinical protocol of medical care for patients with osteoporosis]. Ratsional'na Farmakoterapiia. 2007;4:5. (in Ukrainian).

Povorozniuk VV. Osteoporoz: vid rann'oi diahnostyky do efektyvnoho likuvannia [Osteoporosis: from early diagnosis to effective treatment]. Kardiolohiia, Revmatolohiia, Kardiokhirurhiia. 2019;6:25. (in Ukrainian).

Berezin AE. Rol' endotelial'noy disfunktsii v razvitii kardiovaskulyarnykh zabolevaniy: perspektivy farmakologicheskoy korrektsii donatorami oksida azota [The role of endothelial dysfunction in the development of cardiovascular diseases: prospects for pharmacological correction by nitric oxide donors]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2015;5:1-5. (in Russian).

Svyrydova NK, Zhhil'ova NO. Vykorystannia L-arhininu pry likuvanni komorbidnoi patolohii u nevrolohichnykh khvorykh [The use of L-arginine in the treatment of comorbid pathology in neurological patients]. Skhidno-Ievropeis'kyi nevrolohichnyi zhurnal. 2017;1:4-8. (in Ukrainian).

Mykhailovs'ka NS, Stetsiuk IO, Kulynych TO, Lisova OO. Klinichna efektyvnist' zastosuvannia L-arhininu u khvorykh z ishemichnoiu khvoroboiu sertsia ta metabolichnym syndromom [Clinical efficacy of L-arginine in patients with coronary heart disease and metabolic syndrome]. Simeina medytsyna. 2019;2:59-65. (in Ukrainian).

Caffarelli C, Montagnani A, Nuti R, Gonnelli S. Bisphosphonates, atherosclerosis and vascular calcification: update and systematic review of clinical studies. Clin Interv Aging. 2017;12:1819-28. DOI: 10.2147/CIA.S138002.

Voloshyna LO. Otsinka efektyvnosti zastosuvannia L-arhininu aspartatu v kompleksnomu likuvanni khvorykh na osteoartroz z vysokym rivnem komorbidnosti ta kardiovaskuliarnoho ryzyku [Evaluation of the effectiveness of L-arginine aspartate in the complex treatment of patients with osteoarthritis with a high level of comorbidity and cardiovascular risk]. Ukrains'kyi terapevtychnyi zhurnal. 2016;4:63-70. (in Ukrainian).

Uzokov J, Alyavi A, Alyavi B, Azizov S. Influence of Combined Therapy on Inflammatory State and Pro-inflammatory Cytokines in Patients with Coronary Artery Disease and Metabolic Syndrome. Eur Cardiol. 2020;15:e27. DOI: 10.15420/ecr.2020.15.1.PO4.

Mykhailovs'ka NS, Oliinyk TV. Osoblyvosti remodeliuvannia miokarda u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia zalezhno vid funktsional'noho stanu schytovydnoi zalozy [Features of myocardial remodeling in patients with coronary heart disease depending on the functional state of the thyroid gland]. Patolohiia. 2015;2:17-21. (in Ukrainian).

Mykhailovs'ka NS, Kulynych TO. Vplyv ekzohennoho L-arhininu na stan kardiohemodynamiky ta variabel'nist' sertsevoho rytmu u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia pislia perenesenoi nehospital'noi pnevmonii [The effect of exogenous L-arginine on the state of cardiohemodynamics and heart rate variability in patients with coronary heart disease after community-acquired pneumonia]. ScienceRise: Medical Science. 2017;3:27-34. (in Ukrainian).

Kirchmayer U, Sorge C, Sultana J, Lapi F, Onder G, Agabiti N, et al. Bisphosphonates and cardiovascular risk in elderly patients with previous cardiovascular disease: a population-based nested case-control study in Italy. The Adv Drug Saf. 2019;10:2042098619838138. DOI: 10.1177/2042098619838138.

Abdelkarem HM, Fadda LH, El-Sayed EM, Radwan OK. Potential Role of L-Arginine and Vitamin E Against Bone Loss Induced by Nano-Zinc Oxide in Rats. J Diet Suppl. 2018;15(3):300-10. DOI: 10.1080/19390211.2017.1343889.

Klawitter J, Hildreth KL, Christians U, Kohrt WM, Moreau KL. A relative L-arginine deficiency contributes to endothelial dysfunction across the stages of the menopausal transition. Physiol Rep. 2017;5(17):e13409. DOI: 10.14814/phy2.13409.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ