Динаміка цитокінів у хворих на поширені форми перитоніту, ускладнені ентеральною недостатністю

Автор(и)

  • В. Польовий д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
  • О. Плегуца канд. мед. наук, доц. кафедри догляду за хворими та ВМО Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
  • О. Дзигал д-р мед. наук, проф. кафедри хірургії №3 Одеського національного медичного університету, м. Одеса
  • А. Паляниця канд. мед. наук, доц. кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
  • І. Чепега заочний аспірант кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.4.96.2020.107

Ключові слова:

поширений перитоніт; ентеральна недостатність; цитокіни

Анотація

У даній роботі досліджено зміни цитокінового профілю у хворих на поширені форми перитоніту, ускладнені ентеральною недостатністю. Проведено порівняння отриманих результатів у хворих, які після оперативного втручання та запрограмованої санації черевної порожнини вижили, а також хворих, які померли в ранньому післяопераційному періоді.
Мета роботи – дослідити динаміку показників цитокінового профілю хворих на поширені форми перитоніту, ускладнені ентеральною недостатністю, з метою визначення їх прогностичного значення.
Матеріал і методи. Об’єкт дослідження – кров 23 пацієнтів на поширені форми перитоніту та 17 здорових добровольців. Для оцінки стану хворих проводили динамічне визначення в комплексному обстеженні лабораторних маркерів ендогенної токсемії та синдрому системної запальної відповіді: імунологічні зміни організму пацієнтів шляхом дослідження клітин крові, які експресують кластери СД ІІа+, СД 162+ , СД 95+ , СД 16+ , а також молекули головного комплексу гістосумісності HLA – ДR+ та рівнем інтерлейкінів IL-2, IL-4, IL-6.
Результати. Під час дослідження у хворих на поширені форми перитоніту, ускладнені ентеральною недостатністю, на момент госпіталізації спостерігалось зниження (у шість разів) рівня у крові CD11а+-клітин та вмісту CD162+ та CD16+-клітин, відповідно, у 2,8 і 2,0 раза, порівняно зі здоровими особами. Показано, що одноразова санаційна запрограмована релапаротомія протягом двох тижнів ефективно корегує зазначені зміни за виключенням експресії на клітинах CD16+, що свідчить про низький вплив даного виду операційного втручання на процеси елімінації імунних комплексів. Виявлено, що концентрація в плазмі крові ІL-2 зростала в п’ять разів і на 27,1% перевищувала таку в практично здорових осіб. Водночас, різко – у 4,0 раза знижувався рівень у крові IL-4. Вміст у плазмі крові IL-6 також знижувався. Через тиждень після релапаротомії експресія молекул HLA-DR+ на імунокомпетентних клітинах знову зростала і в 1,8 раза переважала контрольні показники. Крім того, різко зростав вміст у плазмі крові цитокінів: рівень IL-2 перевищував контроль у 2,4 раза, IL-4 – у 4,0 раза, IL-6 – у 2,0 раза.
Висновки. 1. Прогресуюче та очевидне зниження вмісту IL-2 настає у хворих на поширені перитоніти, ускладнені ентеральною недостатністю, за повної відсутності в крові IL-4 на тлі перманентного і вагомого
підвищення плазмової концентрації IL-6. 2. В умовах пригнічення імунної реакції, внаслідок інтоксикації організму хворого, додатково реалізується механізм ендогенного гальмування імунної відповіді “IL-6 – кортиколіберин – кортикотропін – кортикостероїди”.

Посилання

Dziubanovs'kyi IIa, Benedykt VV. Hostryi poshyrenyi perytonit. Deiaki osoblyvosti likuvannia [Acute widespread peritonitis. Some features of treatment]. Halyts'kyi likars'kyi visnyk. 2012;19(3):44-6. (in Ukrainian).

Pol'ovyi VP, Sydorchuk RI, Palianytsia AS, Brodovs'kyi SP, Vozniuk SM, Plehutsa OM. Prohnozuvannia tiazhkosti stanu khvorykh na hostryi perytonit, uskladnenyi abdominal'nym sepsysom [Prediction of the severity of the condition of patients with acute peritonitis complicated by abdominal sepsis]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2012;11(3):100-2. (in Ukrainian).

Vishvani A, Gaikwad V, Murchite S. Efficacy of possum scoring system in predicting mortality and morbidity in patients of peritonitis undergoing laparotomy. International Journal of Scientific Study. 2014;2(4):29-36.

Akperov IA, Martynenko AP. Programmirovannye mnogoetapnye operatsii v lechenii razlitogo gnoynogo peritonita [Programmed multi-stage operations in the treatment of diffuse purulent peritonitis]. Visnyk Ukrains'koi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2013;13(1):36-8. (in Ukrainian).

Duzhyi ID, Kravets' OV, P’iatykop HI, Kobylets'kyi SM, Popadynets' VM. Dynamika kliniko-laboratornykh pokaznykiv endohennoi intoksykatsii u khvorykh z poshyrenym perytonitom [Dynamics of clinical and laboratory indicators of endogenous intoxication in patients with widespread peritonitis]. Visnyk Ukrains'koi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2013;13(1):93-5. (in Ukrainian).

Koichev YeA. Obgruntuvannia khirurhichnoi taktyky likuvannia khvorykh z rozpovsiudzhenym hniinym perytonitom [Substantiation of surgical tactics of treatment of patients with widespread purulent peritonitis] [dissertation abstract]. Kiev; 2017. 20 p. (in Ukrainian).

Pol'ovyi VP, Sydorchuk RI, Vozniuk SM, Palianytsia AS. Otsinka ta prohnozuvannia stupenia tiazhkosti perebihu rann'oho pisliaoperatsiinoho periodu u khvorykh na hostri khirurhichni zakhvoriuvannia cherevnoi porozhnyny, uskladneni perytonitom [Assessment and prediction of the severity of the early postoperative period in patients with acute surgical diseases of the abdominal cavity complicated by peritonitis]. Ukrains'kyi zhurnal khirurhii. 2013;2:80-4. (in Ukrainian).

Baker TA, Romero J, Bach HH, Strom JA, Gamelli RL, Majetschak M. Systemic release of cytokines and heart shock proteins in porcine models of polytrauma and hemorrhage. Crit Care Med. 2012;40(3):876-85. DOI: 10.1097/CCM.0b013e318232e314.

Gadzhiev NDzh. Rezul'taty tsitokinoterapii v lechenii bol'nykh s rasprostranennym peritonitom [Results of cytokine therapy in the treatment of patients with generalized peritonitis]. Ukrainskyi zhurnal khirurhii. 2013;1:114-20. (in Ukrainian).

Savoliuk SI, Hudz' MA, Katsal VA. Dynamika pokaznykiv tsytopatychnoi hipoksii ta tsytokinovoho profiliu v zalezhnosti vid stadii hniinoho perytonitu [Dynamics of cytopathic hypoxia and cytokine profile depending on the stage of purulent peritonitis]. Shpytal'na khirurhiia. 2016;2:23-6. (in Ukrainian).

Dinh TN, Kyaw TS, Kanellakis P, To K, Tipping P, Toh BH, et al. Cytokine therapy with interleukin-2/anti-interleukin-2 monoclonal antibody complexes expands CD4+, CD25+, Foxp3+ regulatory T-cells and progression of atherosclerosis. Circulation. 2012;126(10):1256-66. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.099044.

Batra H, Gupta D, Batra R, Kothari R, Deshmukh PR. Mannheim peritonitis index as an evaluative tool in predicting mortality in patients of perforation peritonitis. CIBTech Journal of Surgery. 2013;2(3):30-5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ