Дизрегуляційний механізм впливу води від’ємного окисно-відновного потенціалу на функцію нирок

Автор(и)

  • Ю. Роговий аспірант кафедри патологічної фізіології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine
  • О. Колеснік асистент кафедри патологічної фізіології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine
  • В. Цитрін аспірант кафедри патологічної фізіології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.4.96.2020.108

Ключові слова:

дизрегуляційний механізм; нирки; функція; від’ємний окисно-відновний потенціал

Анотація

Мета дослідження – з’ясування дизрегуляційного механізму впливу навантаження водою від’ємного окисно-відновного потенціалу порівняно до індукованого діурезу звичайною водогінною водою на функціональний стан нирок.
Матеріал і методи. Досліди проведено на 40 самцях білих-нелінійних щурів масою 0,16-0,18 кг з аналізом впливу навантаження водою від’ємного окисно-відновного потенціалу на функцію нирок, яку отримували шляхом обробки водогінної води мікрогідрином. Окисно-відновний потенціал води та сечі визначали ОВП-метром. З показників функції нирок вивчали: екскрецію білка, клубочкову фільтрацію, фільтраційну фракцію іонів натрію, його абсолютну та проксимальну реабсорбцію. Статистичну обробку отриманих даних, включаючи багатофакторний регресійний аналіз, проводили за допомогою програм “Statgrafics”, “Statistica” та ”Excel 2003”.
Результати. Порівняльний багатофакторний аналіз впливу навантаження водою від’ємного окисно-відновного потенціалу порівняно з індукованим діурезом звичайною водогінною водою виявив неоднозначний характер достовірних корелятивних зв’язків (p< 0,05) між досліджуваними показниками функції нирок та окисно-відновного потенціалу сечі, що зумовлено одночасною наявністю як захисних механізмів впливу від’ємного окисно-відновного потенціалу (покращання енергозабезпечення, антиоксидантна дія), так і ушкоджувальних (транзиторна ішемія нирок за рахунок активації механізму базального тонусу через збільшення скоротливої функції серця в результаті покращання його енергетичного забезпечення), кінцевий результат буде залежати від домінування класичних чи дизрегуляційних механізмів у даній конкретній ситуації.
Висновок. Дизрегуляційний механізм впливу води від’ємного окисно-відновного потенціалу на функцію нирок зумовлений початковою мобілізацією реакцій захисту з покращанням скоротливої функції серця, який в подальшому трансформується в реакції ушкодження через підвищення базального тонусу судин нирок з розвитком транзиторної ішемії та дисфункції нирок із гальмуванням клубочкової фільтрації, фільтраційної фракції іонів натрію, його абсолютної і проксимальної реабсорбції, розвитком протеїнурії.

Посилання

Gozhenko AI. Teoriya bolezni [Disease theory]. Odessa: Feniks; 2018. 236 p. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Kolesnik OV. Vplyv vody vid’iemnoho okysno-vidnovnoho potentsialu na funktsiiu nyrok u intaktnykh schuriv [Effect of water of negative redox potential on renal function in intact rats]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2012;16(3.ІІ);191-94. (in Ukrainian).

Shul'ts MM, Pisarevskiy AM, Polozova IP. Okislitel'nyy potentsial. Teoriya i praktika [Oxidizing potential. Theory and practice]. Leningrad: Khimiya; 1984. 168 p. (in Ukrainian).

Hozhenko AI, Rohovyi YuIe, Fedoruk OS. “Prykhovane” ushkodzhennia proksymal'noho viddilu nefronu [The “hidden” damage of the proximal nephron]. Odes'kyi medychnyi zhurnal. 2001;5:16-9. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Kolesnik OV. Stan klubochkovo-kanal'tsevoho ta kanal'tsevo-kanal'tsevoho balansu za navantazhennia vodoiu vid’iemnoho okysno-vidnovnoho potentsialu [State of the glomerular-tubular and tubular-tubular balance due to water load of negative redox potential]. Halyts'kyi likars'kyi visnyk. 2015;22(4.2):56-60. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Kolesnik OV, Bocharov AV. Vplyv vody vid’iemnoho okysno-vidnovnoho potentsialu na funktsiiu nyrok v olihurychnii stadii sulemovoi nefropatii [Influence of water of negative redox potential on kidney function in the oliguric stage of sublimate nephropathy]. Visnyk naukovykh doslidzhen'. 2017;1:129-33. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Zlotar OV, Filipova LO. Patofiziolohiia hepatorenal'noho syndromu na poliurychnii stadii sulemovoi nefropatii [Pathophysiology of hepatorenal syndrome on polyuric stage of sublimate nephropathy]. Chernivtsi: VDNZ Ukrainy «Bukovyns'kyi derzhavnyi medychnyi universytet»; 2012. 197 p. (in Ukrainian).

Kryshtal' MV, Hozhenko AI, Sirman VM. Patofiziolohiia nyrok [Pathophysiology of the kidneys]. Odessa: Fenics; 2020. 144 p. (in Ukrainian).

Boichuk TM, Rohovyi YuIe, Ariichuk OI. Patofiziolohiia nyrok za nefrolitiazu [Pathophysiology of the kidneys in nephrolithiasis]. Chernivtsi: Bukovyna druk; 2018. 195 p. (in Ukrainian).

Natochin YuV. Osnovy fiziologii pochki [Fundamentals of Kidney Physiology]. Leningrad: Meditsina; 1982. 208 p. (in Russian).

Rohovyi YuYe, Ariychuk OI. Pathophysiological analysis of systemic and renal dysregulation of pathological processes in the damage of proximal tubule in the nephrolithiasis. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(3):641-51. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3460960.

Rohovyi YuIe, Bocharov AV, Kobylians'ka RM. Rol' al'ternatyvnykh metodiv navchannia pry vykladanni teoretychnykh ta klinichnykh medychnykh dystsyplin [The role of alternative learning methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines]. Medychna osvita. 2003;1:22-4. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ