Імуногістохімічне дослідження клітин трофобласта на матеріалі абортів у терміні 9-12 тижнів вагітності у жінок на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів

Автор(и)

  • А. Гошовська канд. мед. наук, асис. каф. акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна, Ukraine
  • І. Давиденко д-р мед. наук, проф., зав. кафедри патологічної анатомії Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна, Ukraine
  • С. Ясніковська канд. мед. наук, доц. кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна, Ukraine
  • А. Теслюк студент 6-го курсу медичного факультету №2 Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна, Ukraine
  • О. Панченко студентка 6-го курсу медичного факультету №2 Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXV.1.97.2021.5

Ключові слова:

металопротеїназа-2; трофобласт; TORCH-інфекція

Анотація

Стаття присвячена результатам досліджень трофобласта в терміні гестації 9-12 тижнів. Дане дослідження є фрагментом серії імуногістохімічних досліджень трофобласта при TORCH-інфекції, які заплановано провести в різні терміни гестації.

Мета дослідження. Встановити особливості експресії металопротеїнази-2 у різних типах трофобласта імуногістохімічним методом на матеріалі абортів у терміні 9-12 тижнів при TORCH-інфекції порівняно зі спостереженнями без інфекційного процесу.

Матеріал і методи. Основну групу дослідження становили 24 спостереження TORCH-інфекції, а контрольну – 22 спостереження перерваної вагітності без ознак інфекційного процесу (аборти за соціальними показами). Дослідженню підлягав абортний матеріал 9-12 тижнів гестації. Методом комп’ютерної мікроденситометрії у спеціалізованій комп'ютерній програмі ImageJ оцінювали оптичну густину забарвлення, яку вимірювали імуногістохімічною методикою на металопротеїназу-2 з первинними антитілами та полімерною системою візуалізації антигену з використанням діамінобензидину виробника DAKO.

Результати. Слід зазначити, що згідно з результатами імуногістохімічних досліджень з використанням методу комп’ютерної мікроденситометрії в термін гестації 9-12 тижнів, найбільша експресія металопротеїнази-2 відзначається в інвазивному трофобласті, найменша – у синцитіотрофобласті хоріальних ворсинок як при TORCH-інфекції, так і без інфекційного процесу, а проміжні показники відзначаються в цитотрофобласті хоріальних ворсинок та цитотрофобласті клітинних колонок. Експресія металопротеїнази-2 знижується у всіх чотирьох типах трофобласта (цитотрофобласт хоріальних ворсинок; цитотрофобласт клітинних колонок; інвазивний цитотрофобласт у фрагментах ендометрія), при TORCH-інфекції за виключенням синцитіотрофобласта хоріальних ворсинок.

Висновки. Слід зазначити, що згідно з результатами імуногістохімічних досліджень як при TORCH-інфекції, так і без інфекційного процесу з використанням методу комп’ютерної мікроденситометрії в термін гестації 9-12 тижнів, найбільша експресія металопротеїнази-2 відзначається в інвазивному трофобласті, найменша – у синцитіотрофобласті хоріальних ворсинок, а проміжні показники – у цитотрофобласті хоріальних ворсинок та цитотрофобласті клітинних колонок. Експресія металопротеїнази-2 знижується у всіх типах трофобласта при TORCH-інфекції, за виключенням синцитіотрофобласта хоріальних ворсинок.

Посилання

Hoshovs'ka AV, Davydenko IS, Davydenko OM, Hoshovs'kyy BM. Imunohistokhimichne doslidzhennya metaloproteyinazy-2 u trofoblasti pry TORCH-infektsiyi na materiali abortiv u termin hestatsiyi 5-6 tyzhniv [Immunohistochemical study of metalloproteinase-2 in the trophoblast in TORCH infection on abortion material in gestational age 5-6 weeks]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2016;15(4):70-3. (in Ukrainian).

Aughwane R, Schaa C, Hutchinson JC, Virasamic A, Zuluaga MA, Sebire N, et al. Micro-CT and histological investigation of the spatial pattern of feto-placental vascular density. Placenta. 2019;88:36-43. doi: 10.1016/j.placenta.2019.09.014.

Benirschke К, Burton GJ, Baergen RN. Pathology of the human placenta (6th ed.). New York: Springer; 2012. https://doi.org/10.1007/b137920.

Ferreira T, Rasband W. Image J User guide. New York: National Institute of Health; 2019. https://imagej.nih.gov/ij/docs/guide/146.html.

Gendie EL, Danièle EB. Maternal-fetal-placental communication and pregnancy outcome. Placenta. 2015;36:1-66. https://www.sciencedirect.com/journal/placenta/vol/36/suppl/S1.

Hammer Ø. PAST: Paleontological Statistics, Version 3.25. Reference manual. Oslo: Natural History Museum University of Oslo. 2019. https://folk.uio.no/ohammer/past/past3manual.pdf.

Jing J, Erjiao Sh, Xuan Zh, Shenglan Zh, Jiaqi L, Jingyi Zh, et al. Expression of ESRP1 at human fetomaternal interface and involvement in trophoblast migration and invasion. Placenta. 2019;90:18-26. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2019.11.005.

Kazumasa T, Sakurako M, Akiko O, Jota M, Shoko T, Takashi M, et al. EG-VEGF enhances the trophoblast invasion through activation of MMP-2 and MMP-9 via PROKR2 in the human trophoblast cell lines. Placenta. 2019;87:66-74. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2019.08.037.

Masayoshi A. Placental findings as cause of neonatal deaths. Placenta. 2019;87:74-80. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2019.08.067.

Masayoshi A, Tomio F. How examination of the placenta in pregnancy loss can help with future outcomes. Placenta. 2019;87:74-8. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2019.08.068.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ