Патогенетичний вплив стеатозу печінки у пацієнтів із геморагічним васкулітом: кореляційний аналіз

Автор(и)

  • О. Комариця канд. мед. наук, доц., завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів, Україна, Ukraine
  • О. Радченко д-р мед.наук, проф. кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXV.1.97.2021.9

Ключові слова:

стеатоз печінки; геморагічний васкуліт; запалення; структура серця; маса тіла; профілактика

Анотація

За нашими даними, у 74% пацієнтів із геморагічним васкулітом спостерігалися сонографічні ознаки стеатозу печінки, однак його вплив на клінічні та лабораторні прояви дотепер точно не встановлений. Мета - визначення патогенетичних ланок впливу стеатозу печінки за кореляційним аналізом для планування стратегії та тактики ведення таких пацієнтів.
Матеріал і методи. Ретроспективно проаналізовано результати обстеження 50 стаціонарних пацієнтів за кореляційним аналізом Пірсона.
Результати. У пацієнтів із геморагічним васкулітом стеатоз печінки був більш вираженим у старших за віком та більших за масою осіб із вираженішими змінами правого шлуночка, лівого передсердя та аорти й асоціювався з активністю системного запалення, протеолітичною та тромботичною активністю сироватки. За умов стеатозу печінки немодифікований фактор ризику – вік - чітко асоціювався з погіршенням стану серця та змінами протеолітичної та тромботичної активності сироватки крові, що створює підґрунтя для кардіоваскулярних подій. Стеатоз печінки супроводжується активацією системного запалення, що призводить до переходу у стеатогепатит.
Висновок. Єдиним шляхом профілактики кардіоваскулярних подій та стеатогепатиту є вплив на стадії стеатозу печінки.

Посилання

Heineke MH, Ballering AV, Jamin A, Ben Mkaddem S, Monteiro RC, Van Egmond M. New insights in the pathogenesis of immunoglobulin A vasculitis (Henoch-Schönlein purpura). Autoimmun Rev. 2017;16(12):1246-53. DOI: 10.1016/j.autrev. 2017.10.009.

Lee HJ, Lee CH, Kim S, Hwang SY, Hong HC, Choi HY, et al. Association between vascular inflammation and non-alcoholic fatty liver disease: Analysis by (18)F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography. Metabolism. 2017;67:72-9. DOI: 10.1016/j.metabol.2016.11.004.

Radchenko OM, Komarytsia OI, Stril'chuk LM, Zimba OO. Osoblyvosti perebihu hemorahichnoho vaskulitu za umov steatozu pechinky [Features of the course of hemorrhagic vasculitis under conditions of hepatic steatosis]. Aktual'ni problemy suchasnoi medytsyny. 2020;5:20-6. DOI: 10.26565/2617-409X-2020-5-03. (in Ukrainian).

Ferraioli G, Soares Monteiro LB. Ultrasound-based techniques for the diagnosis of liver steatosis. World J Gastroenterol. 2019;25(40):6053-62. DOI: 10.3748/wjg.v25.i40.6053.

Radchenko OM. Profilaktyka urazhen' pechinky v praktytsi simeinoho likaria [Prevention of liver damage in the practice of a family doctor]. Zdorov’ia Ukrainy. 2018;4:66-8. (in Ukrainian).

Utzeri E, Usai P. Role of non-steroidal anti-inflammatory drugs on intestinal permeability and nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol. 2017;23(22):3954-63. DOI: 10.3748/wjg.v23.i22.3954.

Szczeklik A. Serum proteolytic activity connected with alfa 2 macroglobulin in hemorrhagic diathesis. Pol Arch Med Wewn. 1971;47(3):273-9.

Pencheva B, Mihajlov R, Ruseva A, Mitova R, Petrov K, Taneva G, et al. Reference Values of Certain Serum Indicators of Liver Fibrosis. Clin Lab. 2017;63(11):1793-1800. DOI: 10.7754/Clin.Lab. 2017.170337.

Katsiki N, Athyros VG, Karagiannis А, Wierzbicki AS, Mikhailidis DP. Should we expand the concept of coronary heart disease equivalents? Curr Opin Cardiol. 2014;29(4):389-95. DOI: 10.1097/HCO.0000000000000068.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ