Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова типових сухожилкових струн двостулкового клапана лівого шлуночка серця людини

Автор(и)

  • Ю. Малик канд. мед. наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна, Ukraine
  • Т. Семенюк канд. мед. наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна, Ukraine
  • Н. Пентелейчук канд. біол. наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXV.1.97.2021.10

Ключові слова:

двостулковий (мітральний) клапан; сухожилкові струни; серце людини

Анотація

Мета роботи – встановити особливості мікро- та субмікроскопічної будови типових сухожилкових струн мітрального клапана серця людини.
Матеріал і методи. Дане дослідження проведено на препаратах 35 сердець людини, зокрема сухожилкових струнах двостулкових клапанів лівих шлуночків дітей та осіб зрілого віку із використанням методів світлової та електронної мікроскопії.
Результати. За допомогою мікроскопічного методу та методу електронної мікроскопії проведено дослідження типових сухожилкових струн стулок мітрального клапана. Вивчили ділянки відходження сухожилкових струн від соскоподібних м’язів, середню третину сухожилкових струн та місце прикріплення сухожилкових струн до стулок мітрального клапана. Сухожилкові струни з усіх боків вкриті ендотелієм. Під ендотелієм, по всьому периметру сухожилкових струн, локалізується периферійний колагеново-еластичний шар пухкої волокнистої сполучної тканини, який у різних ділянках струн на субмікроскопічному рівні відрізняється за будовою. Стрижень сухожилкових струн утворений пучками щільно упакованих колагенових волокон, що прямолінійно орієнтовані вздовж струни. У місцях відходження сухожилкових струн від соскоподібних м’язів локалізуються пучки поперечно-посмугованих серцевих типових м’язових клітин. При порівнянні типових сухожилкових струн людей різного віку виявлено, що в складі сухожилкових струн дітей у волокнистій сполучній тканині переважає клітинний компонент.
Висновки. Проведене морфологічне дослідження дало можливість отримати нову інформацію та уточнити дані, що вже відомі морфологам, щодо мікро- та субмікроскопічної будови типових сухожилкових струн мітрального клапана серця людини. Нами встановлено, що відмінності гістологічної будови найбільше характерні для ділянок відходження типових сухожилкових струн від соскоподібних м’язів і ділянок прикріплення типових сухожилкових струн до стулок мітрального клапана. З віком діаметр стрижня сухожилкових струн збільшується, а товщина пухкого периферійного колагеново-еластичного шару зменшується. Отримані дані можуть слугувати теоретичним підґрунтям для подальших порівняльно-морфологічних і клінічних досліджень мітрального клапана серця людини, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню рівня діагностики, удосконаленню методів профілактики та лікування малих аномалій серця, природжених і набутих вад клапанного апарату серця.

Посилання

Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, Addolorato G, Ammirati E, Baddour LM, et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990-2019: update from the GBD 2019 study. J Am Coll Cardiol. 2020;76(25):2982-21. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.11.010.

Mensah GA, Roth GA, Fuster V. The global burden of cardiovascular diseases and risk factors: 2020 and beyond. J Am Coll Cardiol. 2019;74(20):2529-32. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.10.009.

Vos T, Lim SS, Abbafati C, Abbas KM, Abbasi M, Abbasifard M, et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet. 2020;396(10258):1204-22.

Sliwa K. Heart failure can affect everyone: the ESC Geoffrey Rose lecture. Eur Heart J. 2020;41(12):1298-1306. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa084.

GBD Compare [Іnternet] [Accessed 2020 November 11]. Available from: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/.

Lebid' IH. Poshyrenist' pryrodzhenykh vad sertsia i mahistral'nykh sudyn u doroslykh [Prevalence of congenital heart defects and main vessels in adults]. Kardiokhirurhiia ta interventsiina kardiolohiia. 2017;1:6-12. (in Ukrainian).

Kovalenko VM, Dorohoi AP. Sertsevo-sudynni khvoroby: medychno-sotsial'ne znachennia ta stratehiia rozvytku kardiolohii v Ukraini [Cardiovascular diseases: medical and social significance and strategy of cardiology development in Ukraine]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2016;4.3:5-14. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ