DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.2.82.1.2017.25

КЛІНІЧНИЙ СТАН ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ШЛЯХАМИ ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ КСЕНОБІОТИКІВ НА ДИТЯЧИЙ ОРГАНІЗМ

H.S. Chaikovska, N.S. Lukianenko, O.Z. Hnateiko, N.R. Kech

Анотація


Проведена оцінка клінічного стану здоров’я 145 дітей, із них 72 дитини, які проживають на екологічно забруднених територіях хімічними ксенобіотиками порівняно з 73 дітьми контрольної групи з умовно екологічно чистого району. Вивчено симптомокомплекс клінічної та доклінічної характеристики екопатологічних змін здоров'я залежно від впливу хімічних ксенобіотиків на організм дитини – інгаляційним та шлунково-кишковим шляхами. Виявлені зміни в стані здоров’я дітей із харчовим навантаженням ксенобіотиків носять неспецифічний полісистемний характер у поєднанні з патологією шлунково-кишкового тракту, що проявляються синдромами екологічної дезадаптації та ксеногенної інтоксикації. У дітей із інгаляційним шляхом надходження ксенобіотиків більш повільніші прояви синдрому дезадаптації та поява вторинної імуноадаптаційної недостатності патології дихальних шляхів.


Ключові слова


діти; екологія; здоров’я; ксенобіотики; шляхи надходження

Повний текст:

PDF

Посилання


N.S.Luk’ianenko, O.Z.Hnateiko, N.R.Kech. Alhorytm diahnostyky ta medyko-henetychnoho konsul'tuvannia ekolohichno determinovanoi patolohii u ditei, scho postiino prozhyvaiut' v umovakh pidvyschenykh kontsentratsii solei vazhkykh metaliv ta ftoru: metod. rekom. MOZ Ukrainy, Nats. akad. med. nauk Ukrainy. K.: Ukr. tsentr nauk. med. informatsii i patentnolitsenziinoi roboty. 2012:33.

M.L.Ariaiev. Donozolohichni porushennia zdorov'ia ditei vnaslidok zabrudnennia dovkillia pestytsydamy. Odes. med. zh. 2001; 6:103-106.

V.P.Bulatova. Vliyanie dlitel'nogo upotrebleniya pit'evoy vody neblagopriyatnogo mineral'nogo sostava. Pediatriya. 2004; 1:71-74.

I.Ya.Vasilenko. Meditsinskie problemy tekhnogennogo zagryazneniya okruzhayushchey sredy.Med. truda i prom. Ekol. 2006; 3:22-25.

N.S.Kosmynina, O.Z.Hnateiko, S.O.Pechenyk. Vplyv ekolohichno nespryiatlyvoho dovkillia na formuvannia tyreoidnoi patolohii u ditei na foni yodnoho defitsytu. Zdorov'e rebёnka. 2014; 1 (52):45-48.

Iu.H.Antypkin, L.P.Arabs'ka, S.I.Tolkach. Vplyv mikroseredovyscha na stan zdorov’ia ditei doshkil'noho ta molodshoho shkil'noho viku, yaki prozhyvaiut' v ekolohichno nespryiatlyvykh raionakh. Perynatol. y pedyatryia. 2005; 1/2 (23):92-95.

O.V.Horishna Ekolohiia dovkillia i stan zdorov’ia ditei. Antropohenna diia nitratyv.Perynatol. ta pediatriia. 2001; 1:60-64.

O.M.Luk’ianova. Problemy zdorov’ia zdorovoi dytyny ta naukovi aspekty profilaktyky yoho porushen'. Mystetstvo likuvannia. 2005; 2: 6-15.

E.V.Mikhaylova. Sostoyanie zdorov'ya detey v usloviyakh zagryazneniya atmosfernogo vozdukha. Gigiena i san. 2005; 2:49-51.

I.V.Mudriy. Tyazhelye metally v okruzhayushchey srede i ikh vliyanie na organizm (obzor literatur). Pediatriya, akush. ta ginekol. 2002; 1:9.

T.V.Peresypkina. Dynamika stanu zdorov'ia pidlitkiv Ukrainy.Zdorov'e rebёnka. 2014; 1 (52):12-15.

K.V.Pikul'. Stan zdorov'ia shkoliariv, yaki meshkaiut' v umovakh nitratnoho navantazhennia orhanizmu. Pediatriia, akush. ta hinekol. 2004; 2:39-43.

D.T.Wigle, T.E.Arbuckle, M.Walker. Environmental hazards: evidence for effects on child health. J. Toxicol. Environ. Health B. Crit. Rev. 2007; 10(1-2):3-39.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 H.S. Chaikovska, N.S. Lukianenko, O.Z. Hnateiko, N.R. Kech

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018