DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.2.82.1.2017.5

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ (МЕТАБОЛІТОТРОПНИХ) МЕХАНІЗМІВ НЕЙРОРЕТИНОПРОТЕКТИВНОЇ АКТИВНОСТІ МЕЛАТОНІНУ ПРИ ТЕРАПІЇ МОДЕЛЬНОЇ КОНТУЗІЇ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА

К.М. Komnatska, I.L. Chereshniuk, O.A. Khodakivskyi, A.V. Melnyk

Анотація


Терапія кролів із модельною контузією ока, викликаною дією потоку вуглекислого газу під тиском, розчином мелатоніну дозою 10 мг/кг довенно, викликає позитивний коригувальний вплив на енергетичний метаболізм, обмін монооксиду азоту, явище глутаматної ексайтотоксичності та нівелює прояви оксидативного стресу за рахунок збереження активності ферментативної ланки антиоксидантної системи. За досліджуваними показниками (маркерами) метаболічних процесів мелатонін вірогідно перевершував ефективність корвітину або цитиколіну. До провідних складових внутрішньоклітинних механізмів нейроретинопротекторної дії мелатоніну при експериментальній контузії ока можна віднести його антиексайтотоксичну і енергомодулювальну дії, антиоксидантну активність та спроможність нормалізувати обмін монооксиду азоту.


Ключові слова


мелатонін; контузія ока; глутамат; енергодефіцит; монооксид азоту; оксидативний стрес

Повний текст:

PDF

Посилання


Yu.A.Vladimirov. Perekisnoe okislenie lipidov v biologicheskikh membranakh. M.: Nauka. 1972:252.

S.N.Vlasova. Aktivnost' glutation-zavisimykh fermentov eritrotsitov pri khronicheskikh zabolevaniyakh pecheni u detey. Lab. delo. 1990;8:19-22.

N.V.Zaichko. Okysliuval'na modyfikatsiia bilkiv syrovatky krovi yak marker aktyvnosti revmatoidnoho artrytu ta yii zminy pid vplyvom farmakoterapii amizonom, indometatsynom, nimesulidom. Visn. Vinnyts. derzh. med. Un-tu. 2003;7 (2/2):664-666.

G.N.Zaytseva. Metod khromatograficheskogo razdeleniya aminokislot (opredelenie GAMK i glyutaminovoy kisloty)/ Lab. delo. 1958;3:24-30.

I.M.Korenman. Metody opredeleniya organicheskikh soedineniy. M.: Khimiya. 1975:360.

G.A.Kochetov. Prakticheskoe rukovodstvo po enzimologii. M.: Vysshaya shkola. 1980:272.

N.A.Lyapunova, V.A.Zagoriya, V.P.Georgievskogo, E.P.Bezugloy. Nadlezhashchaya proizvodstvennaya praktika lekarstvennykh sredstv. K.: MORION. 1999:508-545.

I.L.Chereshniuk, K.M.Komnats'ka, V.L.Povkh, O.A.Khodakivs'kyi. Sposib modeliuvannia kontuzii oka dlia skryninhovoi otsinky neiroretynoprotektyvnoi aktyvnosti likars'kykh zasobiv ta biolohichno aktyvnykh rechovyn. Pat. na korysnu model' № 109789 Ukraina MPK A61F 9/00 № u 201601524. 2016.

I.L.Chereshniuk, V.L. Povkh, K.M. Komnats'ka, O.A. Khodakivs'kyi.Zastosuvannia tsytoprotektoriv, vybranykh z riadu tsytykolinu, melatoninu, meksydolu, korvitynu, tiotryazolinu ta rozchynu sul'fatu mahniiu, yak neiroretynoprotektoriv. Pat. na korysnu model' № 109424 Ukraina MPK A61K 31/00 A61R 27/02 / – № u 201601703. 2016.

M.I.Prokhorova. Sovremennye metody biokhimicheskikh issledovaniy (lipidnyy i energeticheskiy obmen). Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta. 1982:272.

K.M.Komnats'ka, I.L.Chereshniuk, O.A.Khodakivs'kyi, S.V.Prokopenko. Skryninh naiavnosti ta porivnial'na otsinka velychyny neiroretynoprotektornoho efektu cered deiakykh preparativ z antyoksydantnoiu diieiu abo moduliuval'noiu aktyvnistiu na formuvannia hlutamatnoi eksaitotoksychnosti. Svit medytsyny ta biolohii. 2016;4:105-109.

O.A.Khodakivs'kyi. Vplyv ademolu na pokaznyky obminu NO v sertsi schuriv iz model'nym infarktom miokarda. Ukr. biokhim. zh. 2013;85(3):85-89.

O.A.Khodakovskiy. Corrective influence of ademol on metabolism of nitrogen monoxide in the brain of the rats with modeling cerebral ischemia. Buk. med. Visnyk. 2014;18(1):134-138.

H.Manev, T.Uz, A.Kharlamov. Melatonin Reduces the Expression of Excitotoxicity Triggered Markers of Apoptosis. Therapeutic Potential of Melatonin. 1997;23:89-98.

Simone F. Biotechnology, animal health and animal welf are within the framework of European Union legislation. Rev. Sci. Tech. Оіе. 2005;24(1):89-99.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 К.М. Komnatska, I.L. Chereshniuk, O.A. Khodakivskyi, A.V. Melnyk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018