DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.2.82.1.2017.6

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ЦИНКУ В ДІТЕЙ ЗА РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ

N.S. Kosmynina, M.V. Luchak

Анотація


У статті викладені результати дослідження вмісту цинку в організмі дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях. Встановлено, що в дітей, які з народження проживають на екологічно забруднених територіях, розвивається дефіцит цинку як у клітинах (нейтрофільних гранулоцитах крові), так і в сироватці крові, що є інформативним показником стану клітинного метаболізму і порушень, викликаних екзогенними полютантами.


Ключові слова


антропогенне забруднення; діти; цинк

Повний текст:

PDF

Посилання


M.D.Tron'ko, M.O.Polumbryk, V.M.Kovbasa. Biolohichna rol' tsynku i neobkhidnist' zabezpechennia adekvatnoho rivnia yoho spozhyvannia liudynoiu.Visn. Nats. akad. nauk Ukrainy. 2013;6:21-31.

O.V.Bol'shova. Tsynk i yoho znachennia dlia rostu ta statevoho rozvytku ditei. Klin. endokrynol. ta endokryn. Khirurhiia. 2011;3:77-82.

A.D.Braun. Nespetsificheskiy adaptatsionnyy sindrom kletochnoy sistemy. L.: Nauka. 1987:238. Ekolohichnyi pasport Ivano-Frankivs'koi oblasti. Ministerstvo okhorony navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha Ukrainy. Derzhavne upravlinnia okhorony navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha v IvanoFrankivs'kii oblasti. 2011:169.

O.V.Vazhnenko, Iu.V.Yeschenko, N.V.Hryhorova. Rol' defitsytu tsynku v hranulotsytakh krovi pid vplyvom zabrudnennia atmosfernoho povitria. Pytannia bioindykatsii ta ekolohii. 2008;13(1):121-128.

I.S.Chekman, Z.R.Ul'berh, A.D.Rudenko. Tsynk i nanotsynk: vlastyvosti, zastosuvannia u klinichnii praktytsi. Ukr. med. chasopys. 2013;2 (94):45-47.

A.D.Tsaregorodtsev, A.A.Viktorov, I.M.Osmanov. Ekologicheskaya pediatriya M.: Triada – Kh. 2011:328. Prasad F.S. Zinc role in immunity oxidative stress and chronic inflammation.Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2009;12 (6):616-652.

Z.Yakugaku. Zinc deficiency and clinical practice – validity of preparation. Pharm. Society of Japan. 2008;128 (3):333-339.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 N.S. Kosmynina, M.V. Luchak

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018