DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.101

МАРКЕРИ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ПЕРЕБІГУ РАКУ ЛЕГЕНІВ

O.Yu. Stoliarova

Анотація


Мета роботи – оцінка значущості окремих маркерів у контексті діагностики та прогнозування перебігу раку легенів (РЛ), визна- чення їх ролі в патогенетичних побудовах захворювання. Матеріал і методи. Обстежено 115 хворих на РЛ віком від 24 до 80 років (у середньому 58 років), серед яких було 78 % чоловіків і 22 % жінок. Жодний з приводу РЛ раніше не був прооперований і до обстеження не отримував радіохіміотерапії. Дрібноклітинний гістологічний варіант захворювання встановлено у 17 % від числа хворих, недрібноклітинний (аденокарциному, плоскоклітинну та великоклітинну карциному) – у 83 %. У сироватці крові вивчали рівні трансформуючого b1 та судинного ендотеліального факто- рів зростання, гомоцистеїну, ендотеліну-1, Е- й Р-селектину, цик- лічного гуанозинмонофосфату, фібронектину, С-реактивного про- теїну і a2-макроглобуліну. Результати. Окрім Е-селектину, виявлено достовірне збільшення концентрацій всіх показників, що встановлено в 34-100 % випадків РЛ, а їх вміст був пов'язаний із формою захворювання (центральна, периферійна), гістологічним варіантом, інтеграль- ною тяжкістю пухлинного процесу, характером ускладнень пер- винної пухлини (ексудативний плеврит, компресійний синдром, об- тураційний ателектаз) і з особливістю метастазування, при цьо- му параметри трансформуючого фактора зростання b1, судинно- го ендотеліального чинника зростання й фібронектину прямо ко- релюють між собою і мають певну негативну прогностичну зна- чущість. Висновок. Отримані дані диктують необхідність вивчення в крові хворих на РЛ концентрацій перерахованих маркерів, що буде кори- сним для оцінки тяжкості перебігу захворювання, прогнозування ускладнень його перебігу та вибору оптимальної методології ліку- вання, а також контролю за ефективністю радіохіміотерапії.

Ключові слова


рак; легені; перебіг; чинники ризику; маркери

Повний текст:

PDF

Посилання


Grаdalska-Lampart M, Karczmarek-Borowska B, Radziszewska AU. Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002-2011. Pneumonol Alergol Pol. 2015;83 (2):109-19. doi: 10.5603/PiAP.2015.0018.

Kukulj S, Popović F, Budimir B, Drpa G, Serdarević M, Polić-Vižintin M. Smoking behaviors and lung cancer epidemiology: a cohort study. Psychiatr Danub. 2014;26 (3):485-9.

Ceniceros L, Aristu J, Castanon E, Rolfo C, Legaspi J, Olarte A, et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for the treatment of inoperable stage I non-small cell lung cancer patients. Clin Transl Oncol. 2015;55(8):213-9. doi: 10.1186/s13014-015-0417-5.

Zhou C. Lung cancer molecular epidemiology in China: recent trends. Transl Lung Cancer Res. 2014;3(5):270-9. doi: 10.3978/j.issn.2218-6751.2014.09.01.

Molassiotis A, Bailey C, Caress A, Tan JY. Interventions for cough in cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2015;19(5):007881.

Qu HM, Bai YN, Cheng N, Dai M, Zheng TZ, Wang D, et al. Trend analysis of cancer mortality in the jinchang cohort, China, 2001-2010. Biomed Environ Sci. 2015;28 (5):364-9. doi: 10.3967/bes2015.050.

Fan X, Jia C, Yang J, Li G, Mao H, Jin Q. A microfluidic chip integrated with a high-density PDMS-based microfiltration membrane for rapid isolation and detection of circulating tumor cells. Biosens Bioelectron. 2015;71 (15):380-6. doi: 10.1016/j.bios.2015.04.080.

Neal JW, Gainor JF, Shaw AT. Developing biomarkerspecific аnd points in lung cancer clinical trials. Nat Rev Clin Oncol. 2015;12(3):135-46. doi: 10.1038/ nrclinonc.2014.222.

Xie D, Marks R, Zhang M, Jiang G, Jatoi A, Garces YI, et al. Nomograms predict overall survival for patients with small-cell lung cancer incorporating pretreatment peripheral blood markers. J Thorac Oncol. 2015;10(8):1213-20. doi: 10.1097/JTO.0000000000000585.

Zhang H, Xia H, Zhang L, Zhang B, Yue D, Wang C. Clinical significance of preoperative neutrophillymphocyte vs platelet-lymphocyte ratio in primary operable patients with non-small cell lung cancer. Am J Surg. 2015;11(1):150-60. doi: 10.1016/j.amjsurg.2015.03.022.

Wallerek S, Sørensen JB. Biomarkers for efficacy of adjuvant chemotherapy following complete resection in NSCLC stages I-IIIA. Eur Respir Rev. 2015;24 (136):340-55. doi: 10.1183/16000617.00005814.

Oh JH, Craft JM, Townsend R. A bioinformatics approach for biomarker identification in radiation-induced lung inflammation from limited proteomics data. J Proteome Res. 2011;10(3):1406-15. doi: 10.1021/pr101226q.

Khalil AA, Hoffmann L, Moeller DS, Farr KP, Knap MM. New dose constraint reduces radiation-induced fatal pneumonitis in locally advanced non-small cell lung cancer patients treated with intensity-modulated radiotherapy. A c t a O n c o l . 2 0 1 5 ; 2 2 ( 7 ) : 1 - 7 . d o i : 10.3109/0284186X.2015.1061216.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О.Ю. Столярова

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019