DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.88

ГЕНДЕРНО-СПЕЦИФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ФЕНОТИПІВ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ПУБЕРТАТУ

N.K. Bogutska

Анотація


Мета дослідження полягала в оцінці відмінностей клінічних та епідеміологічних характеристик бронхіальної астми (БА) у дітей залежно від статі до і після статевого дозрівання. Матеріал і методи. 120 дітей шкільного віку з персистувальною БА (80 з яких – хлопчики і 49 – пацієнти до початку пубертату) були обстежені в описовому дослідженні з поперечним дизайном. Критерії включення: вік від 6 до 18 років; діагноз БА не менше од- ного року; інформована згода батьків і дітей. Критерії виключен- ня: сироти; наявність будь-якого іншого хронічного захворювання легенів. Перша група включала 49 пацієнтів до початку статевого дозрівання, друга клінічна група була сформована із 71 пацієнта після початку статевого дозрівання. Використовували клінічно- анамнестичні, алергологічні, спірометричні і статистичні мето- ди дослідження. Результати. БА раннього початку несуттєво асоціювала з чоловічою статтю до статевого дозрівання, а пізній фенотип БА дещо переважав у дівчаток після пубертату (ВР=1,3, 95%ДІ: 0,6- 3,0). Нетяжка БА переважала до початку пубертату незалежно від гендеру, а післяпубертатний період асоціював з незначно підвищеним ризиком тяжкого фенотипу БА (ВР=1,6, 95%ДІ: 0,5- 5,1 і ВР=1,4; 95%ДІ: 0,8-2,5 у дівчаток і хлопчиків відповідно). Атопічна БА переважала у хлопчиків, а неатопічний фенотип частіше був пов'язаний із жіночою статтю як у до-, так і в післяпубертатному періоді. Фенотип БА з бронхоконстрикцією, індукованою фізичним навантаженням, однаково часто діагностували в обох статей незалежно від пубертату. Після статевого дозрівання ризик госпіталізації у відділення невідкладної допомоги через загострення БА у хлопчиків значно знизився (ВР=0,6, 95%ДІ: 0,4-0,8), а у дівчаток – дещо збільшився (ВР=1,4 ; 95%ДІ: 0,7-2,7). Висновок. У хлопчиків дещо частіше спостерігається атопічний фенотип, ранній початок бронхіальної астми до статевого дозрівання і після пубертату значно знижується ризик госпіталізації через загострення. У дівчаток дещо частіше діагностується неатопічний і пізній фенотип бронхіальної астми, а після статевого дозрівання підвищується ризик госпіталізації через загострення бронхіальної астми.

Ключові слова


фенотипи астми; діти; стать; статеве дозрівання

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Cho YM, Ryu SH, Choi MS, Tinyami ET, Seo S, Choung JT, et al. Asthma and allergic diseases in preschool children in Korea: findings from the pilot study of the Korean Surveillance System for Childhood Asthma. J. Asthma. 2014;51(4):373–9.

Mersha TB, Martin LJ, Biagini Myers JM, Kovacic MB, He H, Lindsey M, et al. Genomic architecture of asthma differs by sex. Genomics. 2015; 106(1):15-22.

Protudjer JL, Lundholm C, Bergström A, Kull I, Almqvist C. Puberty and asthma in a cohort of Swedish children. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2014; 112(1):78–9.

Hong CC, Pajak A, Teitelbaum SL, Vangeepuram N, Galvez M, Pinney SM, et al. Younger pubertal age is associated with allergy and other atopic conditions in girls. Pediatric Allergy and Immunology. 2014; 25 (8):773-80.

Lieberoth S, Gade E, Kyvik KO, Backer V, Thomsen SF. Early menarche is associated with increased risk of asthma: Prospective population-based study of twins. Respiratory medicine. 2015:109(5):565-71.

Jang Y, Shin A. Sex-Based Differences in Asthma among Preschool and School-Aged Children in Korea. PLoS ONE. 2015;10(10): e0140057. doi:10.1371/ journal.pone.0140057

Tse SM, Coull BA, Sordillo JE, Datta S, Gold DR. Gender- and age-specific risk factors for wheeze from birth through adolescence. Pediatr. Pulmonol. 2015; 50 (10):955-62.

Andersson M, Hedman L, Bjerg A, Forsberg B., Lundbäck B, Rönmark E. Remission and persistence of asthmafollowed from 7 to 19 years of age. Pediatrics. 2013; 132:435-42.

Chen YC, Dong GH, Lin KC, Lee YL. Gender difference of childhood overweight and obesity in predicting the risk of incident asthma: a systematic review and meta-analysis. Obes. Rev. 2013;14(3):222–31.

Wang L, Wang K, Gao X, Paul TK, Cai J, Wang Y. Sex difference in the association between obesity and asthma in U.S. adults: Findings from a national study. Respir. Med. 2015; 109(8):955-62.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 N.K. Bogutska

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018