DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.4.84.2017.121

Використання спектрофотометричного методу дослідження спинномозкової рідини для судово-медичного визначення давності настання смерті

M. S. Garazdiuk, V. T. Bachynskyi, O. I. Garazdiuk, O. H. Ushenko

Анотація


Визначення давності настання смерті є важливим і до кінця не вирішеним проблемним питанням судово-медичної практики. Використання аналізу спинномозкової рідини, як стабільного і відокремленого від дії зовнішніх чинників середовища, може сприяти у вирішенні даної проблеми.
Мета роботи — дослідити взаємозв’язки часової зміни спектральної густини зразків спинномозкової рідини та давності настання смерті.
Матеріал і методи. Досліджувалася спектральна залежність
часових постмортальних змін оптичної густини зразків спинномозкової рідини в ультрафіолетовому діапазоні спектра електромагнітного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 280 до 380 нм. Вибір спектрального діапазону довжин хвиль від 280 до 380 нм забезпечує роздільну можливість дослідження зміни концентрації білкових сполук під дією біохімічних змін спинномозкової рідини померлих на протязі різних інтервалів після настання смерті.
Результати. Виявлено, що зміна оптичної густини білкової
фракції спинномозкової рідини в діапазоні довжин хвиль від 280 до 310 нм взаємопов’язана із давністю настання смерті.
Висновок. Даний метод придатний для діагностики часу, що
минув після настання смерті, з точністю 2 години.


Ключові слова


давність настання смерті; спектрофотометрія; цереброспінальна рідина

Повний текст:

PDF

Посилання


Hurov OM, Kondratenko VL, Burchyns'kyi VH, Hladkykh DB. Suchasnyi alhorytm sudovo-medychnoi diahnostyky davnosti nastannia smerti u rannii postmortal'nyi period [Modern algorithm for forensic medical diagnostics of prescription of the onset of death in the early post-mortem period]. Kyiv; 2017. 34 p. (in Ukrainian).

Botezatu G, Teterchev V, Unguryan S. Diagnostika davnosti smerti v sudebnoy meditsine [Diagnosis of prescription of death in forensic medicine]. Kishinev: Shtiintsa; 1987. 136 p. (in Russian).

Bachyns'kyi V, Mishalov V, Vanchuliak O, Harazdiuk M, Andriichuk A, Sarkisova Yu. Suchasni diahnostychni mozhlyvosti sudovoi medytsyny u vyrishenni pytannia vstanovlennia davnosti nastannia smerti [Modern diagnostic possibilities of forensic medicine in solving the issue of establishing the prescription of death]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2015;14(2):12-5. (in Ukrainian).

Henssge C, Madea B. Estimation of the time since death. Forensic Science International. 2007;165(2-3):182-4.

Henssge C, Madea B. Estimation of the time since death in the early post-mortem period. Forensic Science International. 2004;144(2):167-75.

Moghtaderi A, Alavi-Naini R, Sanatinia S. Lumbar puncture: techniques, complications and CSF analyses. Emergency Medicine-An International Perspective: InTech; 2012.

Mardanly SG, Pervushin YuV, Ivanova VN. Spinnomozgovaya zhidkost', laboratornye metody issledovaniya i ikh kliniko-diagnosticheskoe znachenie. Elektrogorsk: ZAO «EKOlab»; 2011. 72 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 M. S. Garazdiuk, V. T. Bachynskyi, O. I. Garazdiuk, O. H. Ushenko

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019