DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.4.84.2017.132

Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST у пери- та постменопаузальних жінок: ризики та особливості перебігу

T. M. Solomenchuk, V. V. Protsko, L. V. Poltorak, N. V. Peretiatko

Анотація


Мета. Провести порівняльний аналіз факторів ризику виникнення, особливостей клінічного перебігу гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST (ГКСбпST) у жінок пери- та постменопаузального періоду, залежно від гормонального статусу.
Матеріал і методи. Обстежено 112 хворих на ГКСбпST пери-та постменопаузальних жінок віком від 39 до 72 років (середній вік 58,52±0,99 року). Залежно від типу гормонального статусу всіх хворих жінок розподілили на групи: група А — 64 хворих 39-72 років (середній вік 60,77±1,16) з рівнем естрадіолу <80 пмоль/л (21,79 пг/мл) та співвідношенням ЛГ/ФСГ<1; група Б — 48 пацієнток віком 35-65 років (середній вік 52,29±1,63) з рівнями естрадіолу >80 пмоль/л та індексом ЛГ/ФСГ>1. З’ясовували особливості
перебігу шляхом порівняння основних клінічних характеристик та анамнестичнх даних пацієнток на момент госпіталізації.
Результати. Незалежно від гормонального балансу, у жінок обох груп приблизно однакова структура клінічних форм ГКСб-пST з тенденцією до переважання ІМбпST (59,37±6,13% (А) та 52,08±7,21% (Б), р>0,05). У жінок з естрогенодефіцитом групи А до розвитку ГКСбпST спостерігається в 1,3-1,5 раза більша поширеність АГ (82,81±4,72%) і стенокардії (79,69±5,02%). У жінок зі збереженим гормональним балансом (група Б) достовірно більша поширеність ЦД (31,25±5,15%), куріння (54,16±7,19%) та професійно — шкідливої праці (89,58±4,41%). У них же більша частка осіб з атиповим больовим синдромом (47,92±7,21% (Б) проти 35,93±6,93% (А), р<0,05), і відповідно, пізня (>24 год) госпіталізація в профільний стаціонар (58,33±7,11% (Б) проти 39,06±6,09% (А)), р<0,05), перебіг у них характеризувався в 1,4 раза достовірно частішим порушенням ритму і провідності (68,75±6,69% (Б) проти 48,43±6,24 (А), p<0,05). Професійно-шкідлива праця в 7,3 раза (OR=7,37±0,33, СІ=3,93-10,81), куріння — в 1,4 раза (OR=1,36±0,23, СІ=0,22-2,51), АГ- в 1,5 раза (OR=1,45±0,65, СІ=0,2-2,91) підвищує ризик розвитку ГКСбпST та його несприятливого перебігу в перименопаузальних жінок (група Б). У жінок на фоні естрогенодефіциту (група А) в 1,3 раза достовірно частіше виникають набряк легень або серцева астма (68,75±5,79%), у 48,43±6,24% з них реєструється високий ризик госпітальної летальності за шкалою GRACE (>140 балів). Порівняно з жінками групи Б вони мають втричі більший ризик розвитку повторного ІМ (OR=3,00±0,11, СІ=1,73-4,21), у 5,7 раза вищий ризик прогресування СН (OR=5,74±0,12, СІ=4,27-7,11) і вдвічі вищі шанси смерті через 6 місяців (OR=2,03±0,21, СІ=0,69-3,32). Висновки. У групі жінок з естрогенодефіцитом гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST розвивається на фоні більшої поширеності і тривалості артеріальної гіпертензії і стенокардії в анамнезі, супроводжується тяжчим перебігом. Госпітальний та віддалений прогноз для них достовірно більш несприятливий. У жінок із відносно збереженим гормональним статусом гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST виникає на тлі більшої поширеності куріння та впливу ксенобіотиків внаслідок тривалої професійно шкідливої праці, а також цукрового діабету, що сприяє виникненню переважно атипової симптоматики та пізньої їх госпіталізації. Перебіг гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST характеризується вищими рівнями систолічного артеріального тиску та пульсового артеріального тиску, частішим розвитком загрозливих аритмій, які можуть бути наслідком вищої адреносимпатикотонії на ґрунті дисестрогенії.


Ключові слова


гострий коронарний синдром; жінки; естрогенодефіцит; клінічний перебіг; кардіоваскулярний ризик; індекс GRACE; прогноз

Повний текст:

PDF

Посилання


Hense HW, Schulte H, Lowel H, Assmann G, Keil U. Framingham risk function overestimates risk of coronary heart disease in men and women from Germany — results from the MONICA Augsburg and the PROCAM cohorts. Eur. Heart J. 2003;24(10):937-45.

Hochman JS, Tamis JE, Thompson TD, Weaver WD, White HD, Van de Werf F, et al. Sex, clinical presentation, and outcome in patients with acute coronary syndromes: Global Use of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries in Acute Coronary Syndromes IIb Investiga­tors. N Engl J Med. 1999;341(4):226-32. doi: 10.1056/ NEJM199907223410402.

Dey S, Flather MD, Devlin G, Brieger D, Gurfinkel EP, Steg PG, et al. Sex- related differences in the pre­sentation, treatment and outcomes among patients with acute coronary syndromes: the Global Registry of Acute Coronary Events. Heart. 2009;95(1):20-6.

Skliarov YeIa, Maksymets' TA. Faktory ryzyku i predyktory vynyknennia ishemichnoi khvoroby sertsia u zhinok [Risk factors and predictors of coronary heart disease in women]. L'vivs'kyi klinichnyi visnyk. 2013;4:52-5. (in Ukrainian).

Panchyshyn YuM. Deiaki osoblyvosti perebihu diahnostyky ta likuvannia ishemichnoi khvoroby sertsia u zhinok [Some features of the course of diagnosis and treatment of coronary heart disease in women]. Meditsinskie aspekty zdorov'ya zhenshchiny. 2011;4:49-56. (in Ukrainian).

Zaremba YeKh, Hzhehots'kyi MR, Shatyns'ka-Mytsyk IS, Dats IV, Mytsyk YuO. Menopauza: mizhdystsyplinarni aspekty [Menopause: Interdisciplinary Aspects]. L'viv: ART Studiia AKME; 2012. 124 p. (in Ukrainian).

Bassand JP, Hamm CW, Ardissino D, Boersma E, Budaj A, Fernández-Avilés F, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2007;28(13):1598-660.

Unifikovanyi klinichnyi protokol ekstrenoi, pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy ta medychnoi reabilitatsii: hostryi koronarnyi syndrom bez elevatsii sehmenta ST: Nakaz MOZ Ukrainy № 164 vid 03.03.2016 [Unified clinical protocol of emergency, primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care and medical rehabilitation: acute coronary syndrome without elevation of segment ST: Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 164 dated 03.03.2016]. (in Ukrainian).

Moskalenko VF, Hul'chii OP, Holubchykov MV, Liedoschuk BO, Liekhan VM, Ohniev VA, ta in. Biostatystyka [Biostatistics]. Kyiv: Knyha plius; 2009. 184 p. (in Ukrainian).

Goodman NF, Cobin RH, Ginzburg SB, Katz IA, Woode DE. AACE medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of menopause. Endocr Pract. 2011;17(6):1-25.

Volkov VI. Osobennosti diagnostiki i lecheniya ishemicheskoy bolezni serdtsa u zhenshchin [Features of diagnosis and treatment of coronary heart disease in women]. Liky Ukrainy. 2009;1:57-63. (in Russian).

D'Onofrio G, Safdar B, Lichtman JH, Strait KM, Dreyer RP, Geda M, et al. Sex differences in reperfusion in young patients with ST- segment-elevation myocardial infarction: results from the VIRGO study. Circulation. 2015;131(15):1324-32.

Gierach GL, Johnson BD, Bairey Merz CN, Kelsey SF, Bittner V, Olson MB, et al. Hypertension, Menopause, and Coronary Artery Disease Risk in the Women’s Isch­emia Syndrome Evaluation (WISE) Study. J. AM Coll Cardiol. 2006;47(3):50-8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 T. M. Solomenchuk, V. V. Protsko, L. V. Poltorak, N. V. Peretiatko

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019