DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.4.84.2017.133

Порівняльний аналіз показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа із різним клінічним перебігом дерматозу

M. V. Storozhuk

Анотація


Мета роботи - визначити та проаналізувати показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа із різним клінічним перебігом дерматозу.
Матеріал і методи. Обстежено 67 хворих на розацеа (51 жінка, 16 чоловіків) віком від 27 до 64 років, з них у 24 діагностовано еритематозно-телеангіектатичну, а в 43 - папуло-пустульозну стадію (форму) розацеа. У 22 осіб дерматоз тривав до 6 місяців, у 23 – від 6 до 12 місяців, у 22 – більше року. Стан прооксидантної системи крові оцінювали за вмістом малонового альдегіду (МА) у плазмі і в еритроцитах та молекул середньої маси (МСМ Е254 та МСМ Е280) – у сироватці крові, а антиоксидантної системи – за рівнем відновленого глутатіону (ВГ) та активністю каталази (КА) у гемолізаті крові та церулоплазміну (ЦП) – у сироватці
крові згідно з відомими методиками.
Результати. У хворих на розацеа встановлено вірогідне збільшення вмісту МА в плазмі і в еритроцитах (відповідно: на 53,3 % та 23,9 %, p<0,001), усироватці крові – МСМ Е254 та МСМ Е280 (відповідно: на 56,4 % та 70,8 %, p<0,001), зростання активності КА (на 76,9 %, p<0,001) за лише тенденції до збільшення в сироватці крові ЦП (на 3,8 %, p>0,05), а також зменшення в еритроцитах вмісту ВГ (на 20,9 %, p<0,001). Більш істотні зміни цих показників встановлено у пацієнтів із папуло-пустульозною стадією (формою) дерматозу порівняно з пацієнтами з еритематозно-телеангіектатичною стадією (формою) розацеа, а також за тривалості дерматозу більше півроку. Висновок. У хворих на розацеа встановлено вірогідні зміни показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, що свідчать про зростання інтенсивності процесів вільнорадикального окиснення ліпідних структур і формування стану ендогенної інтоксикації на тлі підвищення та зниження активності факторів антиоксидантного захисту, які є більш істотними у пацієнтів із папуло-пустульозною стадією (формою) дерматозу та тривалістю захворювання більше півроку, що обґрунтовує диференційоване призначення в комплексній терапії таких осіб засобів антиоксидантної дії.


Ключові слова


розацеа; клінічний перебіг; прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз

Повний текст:

PDF

Посилання


Golovchenko DYa, Puryshkina OD, Sologub LV. K voprosam kompleksnogo lecheniya rozatsea [To the questions of complex treatment of rosacea]. Ukrains'kyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii. 2016;1:115. (in Russian).

Powell FC. Understanding rosacea. Br J Dermatol. 2015;173(3):635-7.

Koroleva ZhV, Borovikov VM. Opyt primeneniya preparata «Aknetin» u bol'nykh s rozatsea [The experience of using the drug "Aknetin" in patients with rosacea]. Ukrains'kyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii. 2016;1:36-9. (in Russian).

Van Der Linden MDM, Van Rappard CD, Daams GJ, Sprangers AGM, Spuls IP, De Korte J. Health-related quality of lifе in patients with cutaneous rosacea: asystematic review. Acta Dermato-Venereologica. 2015;4(195):395-400.

Aiziatulov RF, Poliakh YaO, Poimanova OS. Vzaiemodiia rozhevykh vuhriv z inshymy zakhvoriuvanniamy [Interaction of pink acne with other diseases]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. M. O. Torsuieva. 2016;1-2:48-53. (in Ukrainian).

Molochkov AV, Ovsyannikova GV. Metronidazol v naruzhnom lechenii rozatsea [Metronidazole in external treatment of rosacea]. Ukrains'kyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii. 2016;2:85-8. (in Russian).

Bahadoran P. Reflectance confocal microscopy: a new key for assessing the role of Demodex in rosacea? Brit. J. Dermatol. 2015;173(1):8-9.

Denysenko OI, Perepichka MP, Haievs'ka MIu. Kompleksne likuvannia khvorykh na psoriaz iz zastosuvanniam preparatu z metabolichnoiu ta aktyoksydantnoiu diiamy [Complex treatment of psoriasis patients with the use of a drug with metabolic and antioxidant effects]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. M. O. Torsuieva. 2015;1-2:21-4. (in Ukrainian).

Stepan NA, Denysenko OI. Stan oksydantno-antyoksydantnoho homeostazu u khvorykh na ekzemu — meshkantsiv Pivnichnoi Bukovyny [State of oxidant-antioxidant homeostasis in patients with eczema - residents ofNorthern Bukovina]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. M. O. Torsuieva. 2014;1-2:101-105. (in Ukrainian).

Polyakh YaA. Dezintoksikatsionnye sredstva v kompleksnoy terapii rozatsea [Detoxification in complex therapy of rosacea]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. M. O. Torsuieva. 2012;1-2:127-32. in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 M. V. Storozhuk

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019