DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.1.85.2018.15

Клінічні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів літнього віку на фоні цукрового діабету типу 2

S. A. Pavlovskyi

Анотація


Вікові особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки представлені в літературі недостатньо і потребують доопрацювання в контексті корекції схем терапії з урахуванням віку хворого.
Мета дослідження — вивчити особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) у чоловіків і жінок, поєднаної з цукровим діабетом типу 2 в осіб літнього віку (60-75років).
Матеріал і методи. Ретроспективно вивчили історії хвороби 58 пацієнтів літнього (60-75 років) віку, хворих на НАЖХП у поєднанні з цукровим діабетом типу 2. Для ідентифікації діагнозу НАЖХП комплексно враховували дані клініко-лабораторних, біохімічних та інструментальних досліджень згідно зі стандартами обстеження хворих із патологією органів шлунково-кишкового тракту. До моменту обстеження пацієнти не отримували лікування НАЖХП за стандартними схемами. Статистичну обробку результатів здійснювали за допомогою програми Statistica 6.1.
Результати. У середньому вік пацієнтів становив (64,58±0,66) роки. Серед них чоловіків — 24,1%, жінок –75,9%. Термін виявлення захворювання на цукровий діабет становив від 1 до 53 років, у середньому (14,61±1,43) роки, більш ніж половина пацієнтів хворіли від 11 до 20 років — 55,2%. НАЖХП у стадії жирової інфільтрації печінки мали 28 пацієнтів (46,7%). Стеатогепатит, дисліпідемію діагностували в 53,3% випадків (30 пацієнтів). У цій групі в 20,69% випадків встановлено І стадію жирового гепатозу, у 51,73% випадків — ІІ стадію, у 27,58% випадків — ІІІ стадію. Діаметр ворітної вени становив більше 10 мм у 16 пацієнтів (27,58%). Пальпаторно печінка була збільшена і виступала на (1,81±0,07) см із-під краю реберної дуги (від 1,0 до 2,5 см) у 36 пацієнтів (62,063%). Функціональний стан печінки залишався задовільним. Білковий, пігментний та ліпідний обміни характеризувалися показниками в референтних межах показника в здорових осіб; тимолова проба в жінок виявила виражені ознаки мезенхімально-запального синдрому. Встановлено низький рівень ліпопротеїдів високої щільності, високі показники рівня ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності і високий рівень атерогенності; підвищення вмісту тригліцеридів у чоловіків. Висновки. У чоловіків, хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі цукрового діабету, розвиток діабетичних ускладнень проходив подібно до жінок. Однак у жінок встановлено менший відсоток випадків дисциркуляторної змішаної енцефалопатії (І ст.), у чоловіків більший (І-ІІІ ст.); частіше виявляли ураження сітківки, ангіопатії кінцівок, дисметаболічної міокардіопатії та нефропатії. Неалкогольна жирова хвороба печінки в стадії жирової інфільтрації печінки мали 28 пацієнтів (46,7%); стеатогепатит, дисліпідемію діагностували в 53,3% випадків (30 пацієнти). У цій групі у половини пацієнтів встановлено ІІ стадію гепатозу, спостерігали значні відхилення в показниках ліпідного спектра крові, що підтримує високий ризик атеросклерозу, особливо в чоловіків.


Ключові слова


неалкогольна жирова хвороба печінки; цукровий діабет типу 2; вікові особливості перебігу

Повний текст:

PDF

Посилання


Babak OYa. Prichiny i metabolicheskie posledstviya nealkogol'noy zhirovoy bolezni pecheni [Causes and metabolic consequences of non-alcoholic fatty liver disease]. Suchasna hastroenterolohiia. 2010;4:8-16. (in Russian).

Yki-Järvinen H. Diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Duodecim. 2016;132(22):2099-106.

Männistö V, Pihlajamäki J. Fatty liver — so what? Duodecim. 2016;132(18):1707-13.

Mammaev SN, Mazhidov AI, Khalimova ZA, Karimova AM. Pokazateli tsitokinovoy sistemy u bol'nykh nealkogol'nym steatogepatitom [Indices of the cytokine system in patients with non-alcoholic steatohepatitis]. Vestnik Natsional'nogo mediko-khirurgicheskogo Tsentra im. N. I. Pirogova. 2007;2(2):77-80. (in Russian).

Maruschak MI, Antonichev MM, Mazur LP. Mekhanizmy formuvannia metabolichnykh porushen' pry diabetychnomu steatohepatyti [Mechanisms of the formation of metabolic disorders in diabetic steatohepatitis]. Suchasna hastroenterolohiia. 2013;2:30-4. (in Ukrainian).

Rudenko TM. Korektsiia proiaviv nealkohol'noho steatohepatytu u khvorykh na arterial'nu hipertenziiu z ozhyrinniam [Correction of manifestations of non-alcoholic steatohepatitis in patients with arterial hypertension with obesity]. Zhurnal klinichnykh ta eksperymental'nykh medychnykh doslidzhen'. 2013;1(2):191-95. (in Ukrainian).

Stel'makh VV, Kozlov VK, Baranov VL, Latarija JeL, Nekrasova AS. Energotropnaya patogeneticheski orientirovannaya terapiya suktsinatsoderzhashchimi preparatami pri nealkogol'noy zhirovoy bolezni pecheni: perspektivy klinicheskogo primeneniya [Energotropic pathogenetically oriented therapy with succinate-containing drugs for non-alcoholic fatty liver disease: prospects for clinical use]. Meditsinskiy alfavit. Gastroenterologiya 1. 2013;2:40-6. (in Russian).

Chesnokova LV, Petrov IM, Troshina IA, Medvedeva IV. Soderzhanie provospalitel'nykh tsitokinov v zavisimosti ot stadii fibroza pecheni u bol'nykh s metabolicheskim sindromom i nealkogol'noy zhirovoy bolezn'yu [The content of proinflammatory cytokines, depending on the stage of liver fibrosis in patients with metabolic syndrome and non-alcoholic fatty disease]. Klinicheskaya meditsina. 2013;91(12):30-5. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 S. A. Pavlovskyi

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018