DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.1.85.2018.22

Інноваційні технології в поліпшенні вивчення теми «Синдроми гострого живота» студентами 6-го курсу медичного факультету

I. P. Pylypchuk

Анотація


Мета дослідження — пошук інноваційних технологій, з метою поліпшення якості навчання студентів 6-го курсу в засвоєнні теми «Синдроми гострого живота», знання якої сприяє якісній діагностиці і лікуванню гострих захворювань органів черевної порожнини.
Матеріал і методи. Матеріали отримані, а висновки сформовані на аналізі тимчасової, наскрізної програми з предмета «Хірургія» для 2-6-х курсів, розробленої опорною кафедрою хірургії № 4 НМУ ім. О. О. Богомольця, та методрозробки кафедри хірургії № 2 і кардіохірургії теми практичного заняття «Синдроми гострого живота».
Результати. У роботі узагальнено досвід кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії ІФНМУ вивчення студентами 6-го курсу теми «Синдроми гострого живота»; впровадження і удосконалення інноваційних технологій при використанні інтерактивних методів навчання на всіх етапах навчального процесу з вивчення теми, засвоєння якої передбачає шестигодинне заняття і проводиться, на першому етапі, у навчальній кімнаті, де викладач демонструє сучасні інноваційні технології: тест-системи по визначенню рівня знань, розв’язання ситуаційних кейс-системних завдань та мультимедійні презентації клініки, діагностики, визначення патогномонічних симптомів при гострих захворюваннях органів черевної порожнини. На другому етапі, у тренажерній залі, студенти відпрацьовують основні симптоми та маніпуляції на манекенах. А на третьому етапі, після демонстрації викладачем біля ліжка хворих з різною патологією органів живота, студенти засвоюють вміння обстеження та діагностики синдрому гострого живота, що відповідає певній нозологічній одиниці. На етапі визначення кінцевого рівня знань використовуються вирішення кейс-завдань, ігрові та неігрові методи модельованого навчання, а якість знань оцінюється поточним контролем. Висновки. Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання сприяють більш ефективній практичній підготовці при вивченні теми «Синдроми гострого живота», демонструючи в 2,5 раза її результативність.


Ключові слова


медична освіта; інноваційні технології; кейс-ситуаційні завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Linchevs'kyi OV, Chernenko VM, P’iatnyts'kyi YuS, Bulakh IIe. Shliakhy reformuvannia systemy vyschoi medychnoi osvity v Ukraini v suchasnykh umovakh [Ways of reforming the system of higher medical education inUkrainein modern conditions]. Medychna osvita. 2017;3:6-9. (in Ukrainian).

Masheiko IV, Peleshenko HB, Masheiko AM. Rol' informatsiinykh tekhnolohii u vykladanni dystsypliny studentam vyschykh navchal'nykh zakladiv [The role of information technology in teaching discipline to students of higher education]. Medychna osvita. 2017;1:23-6. (in Ukrainian).

Mel'nyk IV, Polischuk MO. Navchal'no - metodychne zabezpechennia pidhotovky studentiv u vyschykh navchal'nykh zakladakh MOZ Ukrainy stan ta pershocherhovi zavdannia [Educational and methodical provision of students' training in higher educational establishments of the Ministry of Health ofUkrainestate and priority tasks]. Medychna osvita. 2017;3:13-21. (in Ukrainian).

Aronson L. Twelve tips for teaching reflection at all levels of medical education. Med Teach. 2011;33(3):200-205.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 I. P. Pylypchuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018