DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.1.85.2018.8

Зміни показників крові в процесі перебігу гнійних ускладнень цукрового діабету при застосуванні озонотерапії

S. Yu. Karatieieva, I. A. Plesh, G. I. Kshanovska, M. S. Berezova, I. I. Dutka, А. О. Karatieieva

Анотація


Мета дослідження — вивчити вплив озонотерапії на перебіг гнійно-запальних процесів при цукровому діабеті в експерименті.
Матеріал і методи. Експериментальні дослідження проведені на 30 білих старих щурах. Перша група — тваринам уведено підшкірно калову суспензію (10 щурів), друга група — калову суспензію і змодельований цукровий діабет (10), третя група — змодельований цукровий діабет (ЦД), калова суспензія і застосування озону (10). Цукровий діабет моделювали шляхом підшкірного введення алоксану (100 мг на кг маси тіла). Тваринам контрольної групи (10) вводили підшкірно стерильний 0,9% розчин хлориду натрію (1,0 мл на 100 г маси тіла). На 14-ту добу після введення алоксану тваринам підшкірно вводили 10% калову суспензію (пул калу
від 20 тварин в 0,9% розчині хлориду натрію) у дозі 0,5 мл на 100 г маси тіла. Тваринам третьої групи калову суміш вводили підшкірно і надалі впродовж трьох діб один раз на день внутрішньоочеревинно уводили з розрахунку 1,0 мл на 100 г маси тіла тварини 1 раз на добу впродовж 3 діб озонований 0,9% розчин натрію хлориду.
Результати. Застосування озонотерапії при наявності гнійників м'яких тканин на тлі ЦД у старих щурів не супроводжувалося істотним покращення показників регуляції агрегатного стану крові. Виявлено збільшення проявів гіперкоагуляції: зниження часу рекальцифікації плазми крові, активованого часткового тромбопластинового часу, протромбінового часу, тромбінового часу, Хагеман-залежного фібринолізу, потенційної активності плазміногена. Введення озонованого розчину хлориду натрію при гнійних
процесах м'яких тканин на тлі ЦД у старих щурів не сприяло
протекторним властивостям, на що вказувало зростання лізису азоальбуміну, азоказеїну, сумарної фібринолітичної активності й активності протеїназ за Кунітцом у плазмі крові. Озонотерапія сприяла підвищенню ступеня інтоксикації за умови наявності гнійників при ЦД у старих щурів, на що вказувало зростання концентрації молекул середньої маси. Такі зміни в старих щурів можна розцінювати як загострення гнійно-запального процесу, зростання інтоксикації, зниження протекторних властивостей, збільшення проявів гіперкоагуляції на тлі хронічного перебігу ЦД, зумовленого віковими змінами.
Висновки. Застосування озонотерапії в умовах гнійно-запальних процесів при цукровому діабеті у старих щурів не проявляє протекторних властивостей на систему гемостазу і протеоліз плазми крові. Озонотерапія посилює прояви інтоксикації на тлі цукрового діабету з гнійно-запальними процесами в старих щурів, що викликає необхідність стриманого використання даного методу лікування.


Ключові слова


цукровий діабет; гнійно-запальні ускладнення; фібриноліз; озонотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Veligotskiy NN, Bugakov IE, Seroshtanov AI. Dinamika morfologicheskikh izmeneniy v epitelii ranevogo kanala pod vozdeystviem ozonobaroterapii [Dynamics of morphological changes in the epithelium of the wound channel under the influence of ozonobarotherapy]. Kharkivska khirurhichna shkola. 2009;4.1:341-44. (in Russian).

Ahren В. Avoiding hypoglycemia: a key to success for glucose – lowering therapy in type 2 diabetes. Vase. Healht. Risk. Man. 2013;9:155-63.

American Diabetes Association. Standarts of medical care in diabetes. Diabetes Care. 2014;37:14-80.

Andrews MA, O’Malley PG. Diabetes overtreatment in elderly individuals: risky business in need of better management JAMA. 2014;311:2326-27.

Bolli GB, De Vries JH. New long-acting insulin analogs: from damp studies to clinical practice. Diabetes Care. 2015;38:541-43.

Halushko OA. Hipohlikemichna ta laktatsydemichna komy [Hypoglycemic and laccidemic coma]. Zhurnal praktychnoho likaria. 2009;1:24-9. (in Ukrainian).

Klimova OM, Tsai PA, Kordon TI. Dinamika izmeneniya immunologicheskikh pokazateley u bol'nykh posle gipnoterapii [Dynamics of changes in immunological parameters in patients after hypnotherapy]. Valeology: the current state, trends and prospects of development: materials of the VI International Scientific and Practical Conference. 2008;2:65-74. (in Russian).

Scherbatiuk TH. Primeneniya ozona v meditsine: problema i perspektivy [Ozone applications in medicine: the problem and prospects]. Fiziolohichnyi zhurnal. 2008;54(2):41-8. (in Russian).

Atkinson MA, Herrath М, Powers AC, Clare-Salzer M. Current concepts of the pathogenesis of type 1 diabetes — considerations for attempts to prevent and reverse the disease. Diabetes Care. 2015;38:979-88.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 S. Yu. Karatieieva, I. A. Plesh, G. I. Kshanovska, M. S. Berezova, I. I. Dutka, А. О. Karatieieva

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018