DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.3.87.2018.61

Застосування методу тривимірної реконструкції при морфологічному дослідженні сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини

Yu. Yu. Malyk

Анотація


Мета роботи — визначити властивості сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини комплексом морфологічних методів дослідження з використанням методу тривимірної реконструкції.
Матеріал і методи. Для дослідження використані макроскопічний метод, методи світлової мікроскопії та тривимірної реконструкції.
Матеріалом для дослідження послужили сухожилкові струни лівих шлуночків 45 сердець людей зрілого віку.
Результати. За допомогою макроскопічного методу та методу світлової мікроскопії проведено дослідження типових сухожилкових струн мітрального клапана, які у вигляді тяжів простягаються від верхівок соскоподібних м’язів і сполучаються зі стулками клапана, та несправжніх сухожилкових струн, які на відміну від типових, не прикріплюються до стулок мітрального клапана, а ектопічно фіксуються до вільних стінок шлуночка, міжшлуночкової перегородки або соскоподібних м’язів. За допомогою світлооптичного методу визначено, що типові сухожилкові струни утворені одним центрально розташованим колагеновим стрижнем, оточені периферійно розташованим колагеново‑еластичним шаром та вистелені зовні ендотелієм. На основі проведених досліджень несправжні сухожилкові струни, за гістологічною будовою їх стрижнів, поділені на струни фіброзного, фіброзно-м’язового та м’язового типів. Моделі просторової організації типових та несправжніх сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини відтворили обриси і характер поверхні струн, а також показали просторову взаємодію структурних компонентів їх внутрішнього вмісту з розрахунком параметрів їх відносної площі.
Висновок. У роботі представлені результати макроскопічного, мікроскопічного дослідження та моделі просторової організації типових та несправжніх сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини, які вказують на відмінність їх структурної організації.


Ключові слова


лівий шлуночок; мітральний клапан; сухожилкові струни; несправжні сухожилкові струни; тривимірна реконструкція

Повний текст:

PDF

Посилання


Dudnyk S. Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia v Ukraini: prohnozy – nevtishni [Cardiovascular diseases in Ukraine: forecasts are disappointing]. Vashe zdorov’ia. 2015;1-2(1285-1286):18-9. (in Ukrainian).

Rombal'skaya AR. Topografiya i znachenie v gemodinamike sukhozhil'nykh nitey zheludochkov serdtsa cheloveka [Topography and significance in the hemodynamics of tendinous strands of human heart ventricles]. Morfologiya. 2007;131(3):89. (in Russian).

Penteleichuk NP, Semeniuk TO. Morfolohiia sukhozhylkovykh strun peredserdno-shlunochkovykh klapaniv sertsia novonarodzhenykh [Morphology of the neonatal heart atrioventricular veins tendon strings]. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016;10(2):52-4. (in Ukrainian).

Tverdokhlib IV. Prostorova rekonstruktsiia biolohichnykh ob'iektiv za dopomohoiu komp'iuternoho modeliuvannia [Spatial reconstruction of biological objects using computer simulation]. Morfolohiia. 2007;1(1):135-39. (in Ukrainian).

Burton RA, Lee P, Casero R, Garny A, Siedlecka U, Schneider JE, et al. Three-dimensional histology: tools and application to quantitative assessment of cell-type distribution in rabbit heart. Europace. 2014;16(4):86-95.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Yu. Yu. Malyk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018