DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.3.87.2018.75

Характеристика асоціацій умовно-патогенних мікроорганізмів вмісту кореневих каналів зубів за умов хронічного гранулюючого періодонтиту

N. D. Yakovychuk, M. O. Ishkov, S. E. Deineka, I. Y. Sydorchuk

Анотація


Мета роботи — встановлення кількісних та якісних характеристик асоціацій умовно-патогенних мікроорганізмів вмісту кореневих каналів зубів за умов хронічного гранулюючого періодонтиту.
Матеріал і методи. Проведено мікробіологічне дослідження вмісту кореневого каналу зубів 21 хворого на хронічний гранулюючий періодонтит. Для культуральних досліджень здійснено первинний посів зразків клінічного матеріалу на оптимальні для кожного мікроорганізму спеціальні середовища (MRS і LBS-агар, Schaedler–агар, диференційно-діагностичні середовища для ентеробактерій, жовчно-сольовий агар, кров'яно-цукровий МПА, жовтково–молочний агар і середовище Сабуро) та проведено ідентифікацію виділених чистих культур умовно-патогенних мікроорганізмів вмісту кореневих каналів зубів.
Результати. З вмісту кореневого каналу зубів 21 пацієнта з хронічним гранулюючим періодонтитом виділено та ідентифіковано 60 штамів умовно-патогенних мікроорганізмів. У 52,38% пацієнтів виявлено асоціацію умовно-патогенних мікроорганізмів, що складалась із трьох таксонів. Асоціації умовно-патогенних мікроорганізмів, що складалась із двох та чотирьох таксонів, встановлено відповідно у 19,05 та 14,29% випадків. Показано, що S. anginosus бере участь у формуванні асоціації, що складається з двох таксонів у 25,0% випадків, в асоціації з трьох видів — у 54,55% випадків, в асоціаціях, що складається з чотирьох видів, — у 66,67% випадків.
Висновки. Хронічний гранулюючий періодонтит зумовлений дією переважно асоціацій аеробних та анаеробних мікроорганізмів, що складаються з трьох видів (52,38%), двох видів (19,05%), чотирьох видів (14,29%) та із п’яти видів таксонів (4,76%).


Ключові слова


хронічний гранулюючий періодонтит; асоціації мікроорганізмів; мікрофлора кореневого каналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Irkha SV. Pidhotovka koreniv zubiv do ortopedychnoho likuvania z urakhuvanniam obranoi konstruktsii [Preparation of roots of teeth for orthopedic treatment taking into account the chosen design] [dissertation abstract]. Kiev; 2017. 168 p. (in Ukrainian).

Isakov SV, Isakova TI. Sovremennyy podkhod k lecheniyu khronicheskikh form periodontitov [Modern approach to the treatment of chronic periodontitis]. Vestnik problem biologii i meditsiny. 2014;1(2):160-64. (in Russian).

Severinova SK, Zhirov AI, Zhirova VG, Shabliy VF. Klinicheskaya otsenka oslozhneniy v ortopedicheskoy stomatologii pri protezirovanii nes’emnymi konstruktsiyami [Clinical assessment of complications in prosthetic dentistry for prosthetics with non-removable structures]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2013;4:125-29. (in Russian).

Mironova VV, Fizyukova GG, Solomatina NN. Sovremennye metody diagnostiki i lecheniya khronicheskogo verkhushechnogo periodontita [Modern methods of diagnosis and treatment of chronic apical periodontitis]. Ul'yanovskiy mediko-biologicheskiy zhurnal. 2011;3:96-101. (in Russian).

Volovets' TN. Vyznachennia virusiv simeistva herpesviridae u zrazkakh tkanyn parodonta ta doslidzhennia yikh imunolohichnykh pokaznykiv u osib iz zapal'nymy ta dystrofichno-zapal'nymy zakhvoriuvanniamy tkanyn parodonta, asotsiiovanymy iz persystuval'noiu herpes-virusnoiu infektsiieiu [Identification of herpesviridae viruses in specimens of periodontal tissues and their immunological indices in individuals with inflammatory and dystrophic-inflammatory diseases of periodontal tissues associated with persistent herpesvirus infection]. Zhurnal klinichnykh ta eksperymental'nykh medychnykh doslidzhen'. 2014;2(1):80-7. (in Ukrainian).

Blome B, Braun A, Sobarzo V, Jepsen S. Molecular identifica­tion and quantification of bacteria from endodontic infections using real-time polymerase chain reaction. Oral Microbiol Immunol. 2008;23(5):384-90.

Machohan VR. Mikroflora porozhnyny rota ta yii rol' u patohenezi heneralizovanoho parodontytu [Microflora of the oral cavity and its role in the pathogenesis of generalized periodontitis]. Vestnik problem biologii i meditsiny. 2014;4(4):25-30. (in Ukrainian).

Kumar PS. Oral microbiota and systemic disease. Anaerobe. 2013;24:90-3.

Lyugovskaya AV. Znachenie periodontopatogennoy mikroflory v etiologii i patogeneze bolezney periodontal [Importance of periodontopathogenic microflora in the etiology and pathogenesis of periodontal diseases]. Problemy zdorov'ya i ekologii. 2009;4:62-7. (in Russian).

Abakarova DS. Sovremennyy podkhod k dezinfektsii sistemy kornevogo kanala (obzor literatury) [Modern approach to the disinfection of the root canal system (literature review)]. Institut stomatologii. 2011;2:72-3. (in Russian).

Manak TN. Mikrobiologicheskie aspekty zabolevaniy pul'py i tkaney periodontal [Microbiological aspects of diseases of the pulp and periodontal tissues]. Sovremennaya stomatologiya. 2011;2:21-3. (in Russian).

Doroshenko SI, Irkha SV, Hryhor’ieva SM. Stan mikroflory korenevykh kanaliv zubiv do ta pislia elektroful'huratsii [Condition of microflora of root canals of teeth before and after electro-sputtering]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2015;2(2):64-7. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 N. D. Yakovychuk, M. O. Ishkov, S. E. Deineka, I. Y. Sydorchuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018