DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.3.87.2018.79

Оптимізація інтерактивного підходу навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «Хірургія»

V. I. Pylypchuk

Анотація


Незважаючи на увагу до підготовки лікаря-хірурга через інтернатуру, вона залишається недостатньо дослідженою, а навчальний процес вимагає подальшого вдосконалення.
Мета роботи — встановити доцільність впровадження інтерактивних методик у навчальному процесі для покращення підготовки лікарів‑хірургів.
Матеріал і методи. Проведений аналіз індивідуальних планів підготовки та щоденника лікаря-інтерна, розробленого кафедрою хірургії (2017), на основі програми інтернатури за спеціальністю «Хірургія», розроблені матеріали щодо удосконалення самої програми.
Результати. Кафедрою хірургії Навчально-наукового інституту післядипломної освіти (ННІПО) ІФНМУ визначено базові напрямки оптимізації навчання та впровадження інтерактивних форм: проблемних лекцій з відеопрезентаціями, технологій ситуаційного навчання (кейс-ситуацій), тестової системи оцінки знань. Організація самостійної роботи проводиться шляхом курації хворих під контролем лікаря-наставника, участі в планових і ургентних операціях із поступовим виконанням повного об’єму оперативного втручання: герніопластики, лапароскопічної апендектомії, холецистектомії, шляхом участі в обходах, обговореннях хворих з використанням «методу клініки». Важлива роль відводиться особистості викладача у засвоєнні вмінь, навичок, етапів операцій та участі в науково‑дослідницькій роботі.
Висновок. Втілення інтерактивних методик у навчальний процес інтернів‑хірургів покращує засвоєння ними знань і фахових навичок.


Ключові слова


освіта лікарів-інтернів; інтерактивні лекції; семінари; кейс-ситуаційні завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Linchevs'kyi OV, Chernenko VM, P’iatnyts'kyi YuS, Bulakh IIe. Shliakhy reformuvannia systemy vyschoi medychnoi osvity v Ukraini v suchasnykh umovakh [Ways of reforming the system of higher medical education in Ukraine in modern conditions]. Medychna osvita. 2017;3:6-9. (in Ukrainian).

Masheiko IV, Peleshenko HB, Masheiko AM. Rol' informatsiinykh tekhnolohii u vykladanni dystsypliny studentam vyschykh navchal'nykh zakladiv [The role of information technology in teaching discipline to students of higher education]. Medychna osvita. 2017;1:23-6. (in Ukrainian).

Mel'nyk IV, Polischuk MO. Navchal'no-metodychne zabezpechennia pidhotovky studentiv u vyschykh navchal'nykh zakladakh MOZ Ukrainy stan ta pershocherhovi zavdannia [Educational and methodological provision of students' training in higher educational establishments of the Ministry of Health of Ukraine state and priority tasks]. Medychna osvita. 2017;3:13-21. (in Ukrainian).

Dronov OI, Protsiuk AV, Skomorovs'kyi OA, Kriuchyna YeA, Uvarov VIu. Innovatsiini ta intehratsiini tekhnolohii pidhotovky interniv na kafedri zahal'noi khirurhii [Innovative and integration technologies of interns training at the Department of General Surgery]. Materials of the All-Ukrainian Educational and Scientific Conference with International Participation (Ternopil, May 15-16, 2014) "Achievements and Prospects for the Implementation of the Credit-Modular System of Organization of the Educational Process in the Higher Medical (Pharmaceutical) Educational Institutions of Ukraine", dedicated to the 160th anniversary of the birth II.YA Gorbachevsky (with remote connection of VM (F) NZ of Ukraine with the help of videoconferencing). Ternopol: TDMU; 2014. 429-33 p. (in Ukrainian).

Aronson L. Twelve steps to prevent deviation at all levels of medical education. Med. Teacher. 2011;33(3):200-5.

Solomon P. Student perspectives on patient educators as facilitators of interprofessional education. Med. Teacher. 2011:33(10):851-3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 V. I. Pylypchuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018