Оцінка ефективності застосування міждисциплінарного підходу у лікуванні пацієнтів з ятрогенними функціональними розладами зубощелепно-лицьової ділянки, сполученими з первинно-глибоким прикусом

Автор(и)

  • О. Голубченко аспірант кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Ukraine
  • П. Фліс д-р мед. наук, професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVІ.2.102.2022.1

Ключові слова:

зубощелепний апарат; вертикальна висота; фізіологічне співвідношення; оклюзійна шина; оклюзійна корекція; ортодонтична корекція

Анотація

Виявлено, що одним із найбільш дискутабельних питань є момент переходу до наступного етапу лікування. Коли, як, та які критерії оцінки якості проведеного лікування, окрім суб’єктивних відчуттів. Часто стає незрозумілим, яку і в якій послідовності слід проводити терапію, та яких фахівців залучати до цього процесу, яку використовувати лікувально-діагностичну апаратуру на підготовчих до стаціонарного протезування етапах.

Мета роботи – підвищення якості комплексного і, в його контексті, ортодонтичного лікування шляхом пошуку найбільш сприятливих умов та термінів, які необхідні для реалізації адаптативних можливостей організму на етапах реконструктивних маніпуляцій у пацієнтів з оклюзійними порушеннями зубощелепно-лицьового апарату (ЗЩЛА), котрі виникли або були спровоковані внаслідок стоматологічних втручань.
Матеріал і методи. Проведено проспективне групове клінічне дослідження. Формування груп відбувалося за рахунок загальної клінічної вибірки, що складала 105 хворих, вікового діапазону 18-45 років (середній вік 29,9±6,1 року) з ятрогенними функціональними протетичними порушеннями, ускладненими первинно-глибоким прикусом. Виділено три клінічні групи. Перша - нараховувала 37 пацієнтів із переважно м’язовою симптоматикою, друга – 42 пацієнти з дисфункційними проявами з боку скоронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС), третя - включила в себе 26 хворих, що окрім м’язової та/або суглобової симптоматики мали первинні невротичні розлади. З метою порівняння ефективності лікування кожну з клінічних груп розподілено на дві підгрупи залежно від алгоритму лікування, що застосовувався,- до першої підгрупи входили пацієнти, що були проліковані за розробленою нами схемою, а до другої підгрупи входили пацієнти, що лікувались за загальноприйнятою методикою.
Результати. Спостерігалось зниження амплітуди біоелектричної активності та зменшення часу періоду активності, а відповідно, і наближення коефіцієнта активності до одиниці в пацієнтів із вертикальними аномаліями прикусу, необтяженими скупченістю зубів, настав вже на етапі шинотерапії.
Висновки. Проведені нами дослідження дають можливість спрогнозувати не лише терміни лікування, але й об’єм оклюзійної корекції в сполученні з реконструкцією положення нижньої щелепи та корекцією загальносоматичного стану організму пацієнта.

Посилання

Mel'nyk VS, Rivis OIu, Horzov LF, Rivis MV, Bun' YuM. Otsinka parametriv mizhokliuziinykh spivvidnoshen' v protsesi mezializatsii moliariv nyzhn'oi schelepy z vykorystanniam aparatu T-scan [Estimation of parameters of interocclusal relations in the process of mesialization of mandibular molars using T-scan device]. Ukrains'kyi stomatolohichnyi al'manakh. 2020;2:97-102. (in Ukrainian).

Abreu LG. Orthodontics in children and impact of malocclusion on adolescents' quality of life. Pediatr Clin North Am. 2018 Oct;65(5):995-1006. DOI: 10.1016/j.pcl.2018.05.008.

Ahmed MK, Ye X, Taub PJ. Review of the genetic basis of jaw malformations. J Pediatr Genet. 2016 Dec;5(4):209-19. DOI:

1055/s-0036-1593505.

Alhammadi MS, Halboub E, Fayed MS, Labib A, El-Saaidi C. Global distribution of malocclusion traits: A systematic review. Dental Press J Orthod. 2018 Nov-Dec;23(6):40.e1-40.e10. DOI: 10.1590/2177-6709.23.6.40. e1-10.onl.

Andiappan M, Gao W, Bernabé E, Kandala NB, Donaldson AN. Malocclusion, orthodontic treatment, and the Oral Health Impact Profile (OHIP-14): Systematic review and meta-analysis. Angle Orthod. 2015 May;85(3):493-500. DOI: 10.2319/051414-348.1.

Bernhardt O, Krey KF, Daboul A, Völzke H, Splieth C, Kocher T, et al. Association between coronal caries and malocclusion in an adult population. J Orofac Orthop. 2021:82(5):295-312. DOI: 10.1007/s00056-020-00271-1.

Bordoni B, Varacallo M. Anatomy, head and neck, temporomandibular joint. 2021 Feb 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021.

Dang HQ, Constantine S, Anderson PJ. The prevalence of dental anomalies in an Australian population. Aust Dent J. 2017 Jun;62(2):161-4. DOI: 10.1111/ adj.12443.

Emes Y, Bilici IŞ, Aybar B, Sancaklı E, Issever H, Yalcin S. Evaluation of occlusion types, pain severity, and onset of complaints in 127 patients with temporomandibular disorders: A retrospective study. Cranio. 2020 May;38(3):168-73. DOI: 10.1080/08869634.2018.1509824.

Peck CC. Biomechanics of occlusion – implications for oral rehabilitation. J Oral Rehabil. 2016 Mar;43(3):205-14. DOI:

1111/joor.12345.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ